Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marija Gabelica Šupljika

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marija04.08.2016. Prezime Gabelica Šupljika04.08.2016.
Stručna sprema Magistar Znanosti04.08.2016.
Zvanje prof psihologije04.08.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke04.08.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana04.08.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece04.08.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb04.08.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji04.08.2016. Mjesto 10000 Zagreb04.08.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik pravobranitelja04.08.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Pravobranitelj Za Djecu04.08.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb04.08.2016. Ulica Teslina04.08.2016. Kućni broj 1004.08.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851481216904.08.2016.
Datum početka mandata 07/07/201404.08.2016. 18/05/201811.07.2018. Predviđeni datum kraja mandata 07/07/202204.08.2016. 18/05/202611.07.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.08.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji04.08.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji04.08.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.08.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji04.08.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 19139,9704.08.2016. 19305,6811.07.2018. 19637,1102.02.2022. 2604,8923.01.2023. Neto iznos (EUR) 12282,9204.08.2016. 12146,8211.07.2018. 12946,1902.02.2022. 1717,4023.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.08.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji04.08.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji04.08.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji04.08.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji04.08.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji04.08.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.08.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.08.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.08.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.08.2016.
Mjesto Zagreb04.08.2016. Poštanski broj 1000004.08.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.08.2016. Površina 54,3304.08.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 630000,0004.08.2016. 670000,0002.02.2022. 124000,0023.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb04.08.2016. Vrsta vlasništva Knjižno04.08.2016.
Oblik vlasništva Osobno04.08.2016. Način stjecanja Nasljedstvom04.08.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.08.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.08.2016.
Mjesto Zagreb 04.08.2016. Poštanski broj 1000004.08.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.08.2016. Površina 40,4304.08.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 370000,0004.08.2016. 500000,0011.07.2018. 525000,0002.02.2022. 92000,0023.01.2023.
Katastarska općina Vrapče Novo04.08.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.08.2016.
Oblik vlasništva Osobno04.08.2016. Način stjecanja Nasljedstvom04.08.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom04.08.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.08.2016.
Mjesto Karlobag04.08.2016. Poštanski broj 5328804.08.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.08.2016. Površina 340,0004.08.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0004.08.2016. 100000,0023.01.2023.
Katastarska općina Gospić04.08.2016. Vrsta vlasništva Knjižno04.08.2016.
Oblik vlasništva Osobno04.08.2016. Način stjecanja Nasljedstvom04.08.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom04.08.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.08.2016.
Mjesto Selno04.08.2016. Poštanski broj 4921704.08.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.08.2016. Površina 802,0004.08.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0004.08.2016. 30000,0023.01.2023.
Katastarska općina Zabok04.08.2016. Vrsta vlasništva Knjižno04.08.2016.
Oblik vlasništva Osobno04.08.2016. Način stjecanja Nasljedstvom04.08.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2018.
Mjesto Zagreb11.07.2018. Poštanski broj 1000011.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2018. Površina 105,3811.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1400000,0011.07.2018. 250000,0023.01.2023.
Katastarska općina Trešnjevka11.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug11.07.2018. Način stjecanja Na neki drugi način11.07.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine hipoteka11.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom11.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2018.
Mjesto Glavnica Gornja11.07.2018. Poštanski broj 1036311.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2018. Površina 698,0011.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 230000,0011.07.2018. 30526,2511.07.2018.
Katastarska općina Glavnica11.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug11.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.07.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji04.08.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.08.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji04.08.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji04.08.2016. Postoji02.02.2022.

Podatci o štednji

Iznos 118000,0002.02.2022. 21298,0023.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna02.02.2022. EUR - Euro02.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno02.02.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2022.
Napomena 02.02.2022.

Podatci o štednji

Iznos 22000,0002.02.2022. 23156,0023.01.2023. Valuta EUR - Euro02.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno02.02.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2022.
Napomena 02.02.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji04.08.2016.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: