Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Magdalena Komes

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Magdalena14.07.2021. Prezime Komes14.07.2021.
Stručna sprema Diplomirani14.07.2021.
Zvanje diplomirani pravnik14.07.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica14.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana14.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece14.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 44250 Petrinja14.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji14.07.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik14.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Petrinja14.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 44250 Petrinja14.07.2021. Ulica Ulica Ivana Gundulića14.07.2021. Kućni broj 214.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854451520014.07.2021. +385995345955
Datum početka mandata 14/06/202114.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 03/06/202514.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.07.2021. Volonterski30.01.2023. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji14.07.2021. Postoji
Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 14.07.2021. Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 14.07.2021. 10000 Zagreb Ulica 14.07.2021. Trg sv. Marka Kućni broj 14.07.2021. 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 14.07.2021. +385995345955
Datum početka mandata 14.07.2021. 29/04/2022 Predviđeni datum kraja mandata 14.07.2021. 30/06/2024
Način obnašanja dužnosti 14.07.2021. Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 14.07.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji14.07.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.07.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji14.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ravnateljica14.07.2021. Naziv pravne osobe Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja14.07.2021. OIB pravne osobe 6061656046914.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44250 Petrinja14.07.2021. Ulica Trg narodnih učitelja14.07.2021. Kućni broj 714.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/04/201814.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/06/202114.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 17800,0014.07.2021. 21650,9231.01.2022. Neto iznos (EUR) 12400,0014.07.2021. 12861,7131.01.2022.
Volonterski (EUR) 00000,0030.01.2023. 0,0020.02.2024.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 2870,5030.01.2023. 2884,1020.02.2024. Neto iznos (EUR) 1959,0930.01.2023. 2013,8220.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji14.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji14.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji14.07.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Trgovački sud u Zagrebu14.07.2021. OIB poslodavca 3738818877214.07.2021.
Bruto iznos (EUR) 6743,1914.07.2021. 894,9514.07.2021. 1457,3020.02.2024. Neto iznos (EUR) 5612,7114.07.2021. 744,8414.07.2021. 1100,6620.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 11/11/200214.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa 14.07.2021.
Napomena 14.07.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji14.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji14.07.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji14.07.2021. Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka dioničko društvo Iznos duga (početni iznos glavnice) 6636,14
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2022
Rok vraćanja u mjesecima 20 Iznos mjesečnog anuiteta 347,87 Ugovorena kamatna stopa 5,49
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.07.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji14.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća14.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.07.2021.
Mjesto Petrinja14.07.2021. Poštanski broj 4425014.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.07.2021. Površina 338,0014.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0014.07.2021. 26544,5614.07.2021.
Katastarska općina Petrinja14.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama14.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.07.2021.
Postotak 0,1614.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 14.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto Petrinja30.01.2023. Poštanski broj 4425030.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2023. Površina 478,0030.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0030.01.2023.
Katastarska općina Petrinja30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug30.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.02.2024.
Mjesto Dramalj20.02.2024. Poštanski broj 5126520.02.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.02.2024. Površina 25,0020.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750,0020.02.2024.
Katastarska općina Dramalj20.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno20.02.2024.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.02.2024. Način stjecanja Nasljedstvom20.02.2024.
Postotak 50,0020.02.2024.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 20.02.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji14.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.07.2021. Marka/tip toyota14.07.2021.
Godina proizvodnje 200714.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0014.07.2021. 15000,0031.01.2022. 1990,8431.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Prodajom imovine14.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Toyota
Godina proizvodnje 2016 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8958,79
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji14.07.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji14.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji14.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 17500,0014.07.2021. 2322,6514.07.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna14.07.2021. EUR - Euro14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Od drugih izvora dohotka14.07.2021.
Napomena 14.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 250,0014.07.2021. 1250,0030.01.2023. Valuta EUR - Euro14.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.07.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.07.2021. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine30.01.2023.
Napomena 14.07.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji14.07.2021.