Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Luka Korlaet

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Luka02.07.2021. Prezime Korlaet02.07.2021.
Stručna sprema Doktor Znanosti02.07.2021.
Zvanje diplomirani inženjer arhitekture02.07.2021. Stranačka pripadnost Možemo! - politička platforma02.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena02.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece02.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb02.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.07.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika02.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Zagreb02.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb02.07.2021. Ulica Trg Stjepana Radića02.07.2021. Kućni broj 102.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610150102.07.2021.
Datum početka mandata 04/06/202102.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 04/06/202502.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno02.07.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji02.07.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji02.07.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji02.07.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji02.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto docent02.07.2021. Naziv pravne osobe Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet02.07.2021. OIB pravne osobe 4206110744402.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb02.07.2021. Ulica Fra Andrije Kačića Miošića02.07.2021. Kućni broj 2602.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/200102.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/06/202102.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24066,4602.07.2021. 3194,1102.07.2021. Neto iznos (EUR) 15653,4302.07.2021. 2077,5102.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji02.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji02.07.2021. Postoji28.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 880,0028.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti28.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno28.02.2024.
Napomena 28.02.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji02.07.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji02.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo02.07.2021. Nositelj obveze Osobno02.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisen banka02.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0002.07.2021.
Valuta duga EUR - Euro02.07.2021. Godina zaduženja 201602.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 24002.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 247,7902.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,3202.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.07.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji02.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji02.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.07.2021. Marka/tip Opel Zafira02.07.2021.
Godina proizvodnje 200602.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0002.07.2021. 2654,4602.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno02.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.07.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji02.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji02.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 39000,0002.07.2021. 15714,4628.02.2024. Valuta EUR - Euro02.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno02.07.2021. Način stjecanja Prodajom imovine02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji02.07.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska komora arhitekata02.07.2021. Sjedište pravne osobe Ul. grada Vukovara 27102.07.2021.
OIB pravne osobe 8598601893202.07.2021.
Datum učlanjenja 01/10/200702.07.2021. Datum kraja članstva 02.07.2021.
Funkcije Član Skupštine02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zagrebački Holding d.o.o.28.02.2023. Sjedište pravne osobe Grad Zagreb28.02.2023.
OIB pravne osobe 8558486598728.02.2023.
Datum učlanjenja 07/06/202128.02.2023. Datum kraja članstva 28.02.2023.
Funkcije Član Skupštine28.02.2023.
Napomena 28.02.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zagrebački električni tramvaj d.o.o.28.02.2023. Sjedište pravne osobe Grad Zagreb28.02.2023.
OIB pravne osobe 8203199960428.02.2023.
Datum učlanjenja 07/06/202128.02.2023. Datum kraja članstva 28.02.2023.
Funkcije Član Skupštine28.02.2023.
Napomena 28.02.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zagrebački velesajam d.o.o.28.02.2023. Sjedište pravne osobe Grad Zagreb28.02.2023.
OIB pravne osobe 9566067844128.02.2023.
Datum učlanjenja 07/06/202128.02.2023. Datum kraja članstva 28.02.2023.
Funkcije Član Skupštine28.02.2023.
Napomena 28.02.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zagrebački inovacijski centar d.o.o.28.02.2023. Sjedište pravne osobe Grad Zagreb28.02.2023.
OIB pravne osobe 5392171211228.02.2023.
Datum učlanjenja 07/06/202128.02.2023. Datum kraja članstva 28.02.2023.
Funkcije Član Skupštine28.02.2023.
Napomena 28.02.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.28.02.2023. Sjedište pravne osobe Grad Zagreb28.02.2023.
OIB pravne osobe 7414987511528.02.2023.
Datum učlanjenja 07/06/202128.02.2023. Datum kraja članstva 28.02.2023.
Funkcije Član Skupštine28.02.2023.
Napomena 28.02.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Sportski objekti d.o.o.28.02.2023. Sjedište pravne osobe Grad Zagreb28.02.2023.
OIB pravne osobe 6795914798028.02.2023.
Datum učlanjenja 07/06/202128.02.2023. Datum kraja članstva 11/11/202228.02.2023.
Funkcije Član Skupštine28.02.2023.
Napomena 28.02.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Blok Kvatrić d.o.o.28.02.2023. Sjedište pravne osobe Grad Zagreb28.02.2023.
OIB pravne osobe 0219716259828.02.2023.
Datum učlanjenja 07/06/202128.02.2023. Datum kraja članstva 28.02.2023.
Funkcije 6795914798028.02.2023.
Napomena 28.02.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.28.02.2023. Sjedište pravne osobe Grad Zagreb28.02.2023.
OIB pravne osobe 8833505429328.02.2023.
Datum učlanjenja 24/06/202128.02.2023. Datum kraja članstva 28.02.2023.
Funkcije Član Skupštine28.02.2023.
Napomena 28.02.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zagrebački sunčani krovovi d.o.o.28.02.2023. Sjedište pravne osobe Grad Zagreb28.02.2023.
OIB pravne osobe 7758443487328.02.2023.
Datum učlanjenja 24/08/202228.02.2023. Datum kraja članstva 28.02.2023.
Funkcije Član skupštine28.02.2023.
Napomena 28.02.2023.