Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Loris Peršurić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Loris26.05.2015. Prezime Peršurić 26.05.2015.
Stručna sprema VSS26.05.2015.
Zvanje diplomirani inženjer građevinarstva26.05.2015. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor26.05.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.05.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.05.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 52440 Poreč26.05.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.05.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika26.05.2015. Gradonačelnik07.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Poreč26.05.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52440 Poreč26.05.2015. Ulica Obala maršala Tita26.05.2015. Kućni broj 526.05.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855245109926.05.2015.
Datum početka mandata 03/06/201326.05.2015. 26/05/201707.06.2017. 21/05/202114.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 04/06/201726.05.2015. 26/05/202107.06.2017. 18/05/202514.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.05.2015. Stvarni datum kraja mandata 04/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.05.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.05.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.05.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.05.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto stručni suradnik26.05.2015. zamjenik gradonačelnika07.06.2017. gradonačelnik14.06.2021. Naziv pravne osobe Parentium d.o.o.26.05.2015. Grad Poreč07.06.2017. OIB pravne osobe 6882882672926.05.2015. 4130390649407.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52440 Poreč26.05.2015. Ulica Pionirska26.05.2015. Obala Maršala Tita07.06.2017. Kućni broj 126.05.2015. 507.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/09/200926.05.2015. 02/06/201307.06.2017. 26/05/201714.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 02/06/201326.05.2015. 26/05/201707.06.2017. 21/05/202114.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednik n.o. Stan d.o.o.26.05.2015. Naziv pravne osobe Stan d.o.o.26.05.2015. OIB pravne osobe 4437444261526.05.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52440 Poreč26.05.2015. Ulica Pionirska26.05.2015. Kućni broj 126.05.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/08/200726.05.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 02/06/201326.05.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik predsjednika n.o. Istarski vodovod26.05.2015. Naziv pravne osobe Istarski vodovod d.o.o.26.05.2015. OIB pravne osobe 1326996358926.05.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52420 Buzet26.05.2015. Ulica Sv. Ivan26.05.2015. Kućni broj 826.05.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/201226.05.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/05/201526.05.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradski vijećnik26.05.2015. Naziv pravne osobe Grad Poreč26.05.2015. OIB pravne osobe 4130390649426.05.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52440 Poreč26.05.2015. Ulica Obala maršala Tita26.05.2015. Kućni broj 526.05.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/05/200926.05.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19/05/201326.05.2015.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21548,0526.05.2015. 21832,8107.06.2017. 25912,9014.06.2021. 2965,7330.01.2023. Neto iznos (EUR) 12292,4126.05.2015. 14606,3607.06.2017. 15085,4214.06.2021. 2050,7030.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.05.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji26.05.2015.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0026.05.2015. 199,0826.05.2015. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava26.05.2015.
Vremenski raspon Mjesečno26.05.2015.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.05.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Grad Poreč26.05.2015. OIB poslodavca 4130390649426.05.2015.
Bruto iznos (EUR) 114167,1626.05.2015. 10724,7330.12.2020. 10779,2914.06.2021. 1613,2830.01.2023. Neto iznos (EUR) 78532,2026.05.2015. 6339,6630.12.2020. 7314,8714.06.2021. 1138,6730.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201126.05.2015. Datum prestanka radnog odnosa 26.05.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji26.05.2015.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2666,0026.05.2015. 350,0030.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava26.05.2015.
Vremenski raspon Mjesečno26.05.2015.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2625,0030.12.2017. 350,0030.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava30.12.2017.
Vremenski raspon Mjesečno30.12.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.05.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.05.2015. Ne postoji31.12.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.05.2015. Nositelj obveze Osobno26.05.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb26.05.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,0026.05.2015.
Valuta duga EUR - Euro26.05.2015. Godina zaduženja 201226.05.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 8426.05.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 171,1226.05.2015. Ugovorena kamatna stopa 10,9826.05.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.05.2015. Nositelj obveze Osobno26.05.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb26.05.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 9500,0026.05.2015.
Valuta duga EUR - Euro26.05.2015. Godina zaduženja 201326.05.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 6026.05.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 192,9526.05.2015. Ugovorena kamatna stopa 8,0326.05.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.05.2015. Nositelj obveze Osobno26.05.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hypo alpe adria bank26.05.2015. Adiko banka 07.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0026.05.2015. 28000,0031.12.2018.
Valuta duga EUR - Euro26.05.2015. Godina zaduženja 201526.05.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 24026.05.2015. 19231.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 416,1326.05.2015. 205,0031.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,6026.05.2015.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.05.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.05.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.05.2015.
Mjesto Poreč - Nova Vas26.05.2015. Poštanski broj 5244626.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.05.2015. Površina 49,0026.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0026.05.2015. 79633,6926.05.2015.
Katastarska općina Nova Vas26.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno26.05.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug26.05.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.05.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine od roditelja26.05.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor26.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.05.2015.
Mjesto Poreč26.05.2015. Poštanski broj 5244026.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.05.2015. Površina 30,0026.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 550000,0026.05.2015. 72997,5426.05.2015.
Katastarska općina Poreč26.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno26.05.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug26.05.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom26.05.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine od roditelja26.05.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor26.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.05.2015.
Mjesto Poreč26.05.2015. Poštanski broj 5244026.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.05.2015. Površina 25,9026.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 453000,0026.05.2015. 60123,4326.05.2015.
Katastarska općina Poreč26.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno26.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno26.05.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.05.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor30.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2017.
Mjesto Poreč30.12.2017. Poštanski broj 5244030.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2017. Površina 28,6330.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 476250,0030.12.2017. 63209,2430.12.2017.
Katastarska općina Poreč30.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.12.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug30.12.2017. Način stjecanja Prodajom imovine30.12.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.05.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.05.2015. Marka/tip Peugeot26.05.2015. Peugeot 508sw31.01.2022.
Godina proizvodnje 201326.05.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0026.05.2015. 100000,0014.06.2021. 13272,2814.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno26.05.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.05.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine prodajom automobila26.05.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl26.05.2015. Marka/tip Aprilia26.05.2015.
Godina proizvodnje 200826.05.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0026.05.2015. 1990,8426.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno26.05.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.05.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine od roditelja26.05.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac26.05.2015. Marka/tip Pasara26.05.2015.
Godina proizvodnje 198026.05.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0026.05.2015. 530,8926.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno26.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.05.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.05.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji26.05.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice26.05.2015. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom26.05.2015.
OIB poslovnog subjekta 8179314656026.05.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb26.05.2015.
Broj dionica 7326.05.2015. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 155,0026.05.2015. 100,0014.06.2021. 13,2714.06.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%26.05.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug26.05.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom26.05.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine od roditelja26.05.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji26.05.2015. Postoji07.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 560000,0007.06.2017. 43000,0030.12.2017. 5707,0830.12.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna07.06.2017. EUR - Euro07.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug07.06.2017. Način stjecanja Prodajom imovine07.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 45000,0007.06.2017. 90000,0030.12.2017. 50000,0031.12.2018. 35000,0031.12.2019. 90000,0031.01.2022. 24000,0030.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna07.06.2017. EUR - Euro07.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.06.2017. Bračni drug31.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.06.2017.
Napomena plaća i imovinska prava (najam) i roditelji31.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 75000,0030.12.2017. 15000,0031.12.2018. 90000,0031.12.2019. 11945,0531.12.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna30.12.2017. EUR - Euro30.12.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug30.12.2017. Način stjecanja Na neki drugi način30.12.2017.
Drugi način stjecanja životno osiguranje zajedno sa roditeljem30.12.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 35000,0031.12.2019. 50000,0031.01.2022. 8000,0030.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna31.12.2019. EUR - Euro31.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način31.12.2019.
Drugi način stjecanja životno osiguranje31.12.2019.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 90000,0031.01.2022. 12000,0030.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna31.01.2022. EUR - Euro31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava31.01.2022.
Drugi način stjecanja od roditelja31.01.2022.
Napomena plaća i imovinska prava (najam) i roditelji31.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji26.05.2015.