Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ljerka Cividini

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ljerka30.06.2021. Prezime Cividini30.06.2021.
Stručna sprema Diplomirani30.06.2021.
Zvanje magistar cestovnog prometa30.06.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati30.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana30.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 40000 Čakovec30.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.06.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik30.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Čakovec30.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 40000 Čakovec30.06.2021. Ulica Kralja Tomislava 30.06.2021. Kućni broj 1530.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854031492130.06.2021.
Datum početka mandata 04/06/202130.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 30/05/202530.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.06.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji30.06.2021.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto profesor30.06.2021. Naziv pravne osobe Pučko otvoreno učilište Nova Gradiška30.06.2021. OIB pravne osobe 9036431846930.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35400 Nova Gradiška30.06.2021. Ulica Kožarka 30.06.2021. Kućni broj 230.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 23/06/202130.06.2021. 27/06/202216.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 30/06/202230.06.2021. 30/06/202316.01.2023.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji30.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ravnateljica30.06.2021. Naziv pravne osobe Županijska uprava za ceste Međimurske županije30.06.2021. OIB pravne osobe 7709560037130.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec30.06.2021. Ulica Mihovljanska 30.06.2021. Kućni broj 7030.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/03/200430.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/06/202130.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26472,4330.06.2021. 3529,0616.01.2023. 3314,5826.01.2024. Neto iznos (EUR) 17742,3630.06.2021. 2364,7816.01.2023. 2530,3226.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji30.06.2021.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Pučko otvoreno učilište Nova Gradiška30.06.2021. OIB isplatitelja 9036431846930.06.2021.
Neto iznos mjesečno (EUR) 615,0030.06.2021. 68,3516.01.2023. 121,8326.01.2024. Pravna osnova Od nesamostalnog rada30.06.2021.
Napomena 30.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.06.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Privredna banka Zagreb 30.06.2021. OIB poslodavca 0253569773230.06.2021.
Bruto iznos (EUR) 11237,2030.06.2021. 1886,1616.01.2023. Neto iznos (EUR) 7991,8130.06.2021. 1313,3216.01.2023. 1352,6826.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/199230.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 30.06.2021.
Napomena Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme. 30.06.2021. Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme.30.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji30.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Leasing30.06.2021. Nositelj obveze Bračni drug30.06.2021.
Predmet leasinga osobni automobil30.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porsche leasing30.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30072,0030.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro30.06.2021. Godina zaduženja 202130.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8430.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 277,6430.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,9930.06.2021.
Napomena Osobni automobil Audi A4, godina proizvodnje 2019.30.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.07.2021. Nositelj obveze Osobno19.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb19.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0019.07.2021.
Valuta duga EUR - Euro19.07.2021. Godina zaduženja 201819.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12019.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 314,9519.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,7419.07.2021.
Napomena 19.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2022. Nositelj obveze Bračni drug28.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb28.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 105427,7428.01.2022. 13992,5728.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.01.2022. EUR - Euro28.01.2022. Godina zaduženja 202128.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8428.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1435,2728.01.2022. 190,4916.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,8828.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom30.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2021.
Mjesto Čakovec30.06.2021. Poštanski broj 4000030.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2021. Površina 446,5930.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1125000,0030.06.2021. 150000,0016.01.2023.
Katastarska općina Čakovec30.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.06.2021.
Napomena 30.06.2021. U vlasništvu bračnog druga nalazi se i grobno mjesto u Mihovljanu. 19.07.2021. U vlasništvu bračnog druga nalazi se i grobno mjesto u Mihovljanu.19.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl30.06.2021. Marka/tip Piaggio Beverly 30.06.2021. Yamaha XMax 40016.01.2023.
Godina proizvodnje 200730.06.2021. 201516.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11000,0030.06.2021. 5000,0016.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug30.06.2021. Način stjecanja Kupnjom od kapitala30.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji30.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji30.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji30.06.2021.