Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Leo Bazjak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Leo29.06.2021. Prezime Bazjak29.06.2021.
Stručna sprema Sveučilišni Magistar29.06.2021.
Zvanje Magistar inženjer elektrotehnike29.06.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke29.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana29.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece29.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 52427 Livade29.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.06.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik29.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Oprtalj29.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52428 Oprtalj29.06.2021. Ulica Matka Laginje29.06.2021. Kućni broj 2129.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855264415029.06.2021.
Datum početka mandata 07/06/202129.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202529.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji29.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji29.06.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.06.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji29.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Nadzorni inženjer29.06.2021. Naziv pravne osobe Agenor automatika d.o.o.29.06.2021. OIB pravne osobe 5871179366329.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52440 Poreč29.06.2021. Ulica Mihe Grahalića29.06.2021. Kućni broj 129.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 09/03/202029.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/06/202129.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12517,8629.06.2021. 12578,0512.01.2022. 1677,3816.01.2023. 1685,3726.01.2024. Neto iznos (EUR) 8811,4329.06.2021. 8849,9512.01.2022. 1179,7016.01.2023. 1184,8126.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji29.06.2021. Postoji26.01.2024.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.01.2024. Nositelj obveze Osobno26.01.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE26.01.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 11000,0026.01.2024.
Valuta duga EUR - Euro26.01.2024. Godina zaduženja 202326.01.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 6026.01.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 207,5326.01.2024. Ugovorena kamatna stopa 4,9926.01.2024.
Napomena 26.01.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji29.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.06.2021. Marka/tip Alfa Romeo29.06.2021.
Godina proizvodnje 201129.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0029.06.2021. 6636,1429.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.01.2024. Marka/tip Seat26.01.2024.
Godina proizvodnje 201426.01.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 13000,0026.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno26.01.2024. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.01.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji29.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji29.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji29.06.2021.