Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Kristina Čelić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Kristina11.03.2021. Prezime Čelić11.03.2021.
Stručna sprema Doktor Znanosti11.03.2021.
Zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike11.03.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke11.03.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Udovac/Udovica11.03.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.03.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb11.03.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave11.03.2021. Ravnatelj uprave11.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja11.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021. Ulica Radnička cesta 11.03.2021. Kućni broj 8011.03.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851371711211.03.2021.
Datum početka mandata 11/02/202111.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202511.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.03.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.03.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.03.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.03.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Načelnica sektora11.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja11.03.2021. OIB pravne osobe 1937010088111.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021. Ulica Radnička cesta 11.03.2021. Kućni broj 8011.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 11/06/200711.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/02/202111.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 29963,0811.03.2021. Neto iznos (HRK) 19257,4411.03.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.03.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.03.2021. Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 98324,00 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Druga djelatnost Usluge u turizmu
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.03.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji11.03.2021. Postoji16.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Leasing16.05.2022. Nositelj obveze Osobno16.05.2022.
Predmet leasinga osobni automobil16.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Unicredit Leasing Croatia d.o.o.16.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 108000,0016.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.05.2022. Godina zaduženja 202116.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 2416.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 3000,0016.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0016.05.2022.
Napomena Osobni automobil Dacia Duster kupljen na leasing tri uplate, prva kod kupnje i 2 jednake rate uz administrativni trošak 2187,41 kn kod prve uplate.16.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.03.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.03.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Zagreb11.03.2021. Poštanski broj 1000011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 79,2911.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1200000,0011.03.2021.
Katastarska općina Grad Zagreb11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Zagreb11.03.2021. Poštanski broj 1000011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 109,4311.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1660000,0011.03.2021.
Katastarska općina Grad Zagreb11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Zagreb11.03.2021. Poštanski broj 1000011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 16,2911.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 123000,0011.03.2021.
Katastarska općina Grad Zagreb11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Zagreb11.03.2021. Poštanski broj 1000011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 16,2911.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 123000,0011.03.2021.
Katastarska općina Grad Zagreb11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Zagreb11.03.2021. Poštanski broj 1000011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 13,2311.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0011.03.2021.
Katastarska općina Trešnjevka11.03.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Stivan11.03.2021. Poštanski broj 5155611.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 1030,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 230000,0011.03.2021.
Katastarska općina Stivan11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Stivan11.03.2021. Poštanski broj 5155611.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 80,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 600000,0011.03.2021.
Katastarska općina Stivan11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Stvan11.03.2021. Poštanski broj 5155611.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 85,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 12000,0011.03.2021.
Katastarska općina Stivan11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Stivan11.03.2021. Poštanski broj 5155611.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 530,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0011.03.2021.
Katastarska općina Stivan11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021.
Postotak 23,0011.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Martinšćica11.03.2021. Poštanski broj 5155611.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 32,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 530000,0011.03.2021.
Katastarska općina Martinšćica11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2021.
Postotak 50,0011.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Stivan11.03.2021. Poštanski broj 5155611.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 323,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 550000,0011.03.2021.
Katastarska općina Stivan11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Stivan11.03.2021. Poštanski broj 5155611.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 3170,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 290000,0011.03.2021.
Katastarska općina Stivan11.03.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija11.03.2021.
Mjesto Sremska Mitrovica11.03.2021. Poštanski broj 2200011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 1411,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1500000,0011.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija11.03.2021.
Mjesto Sremska Mitrovica11.03.2021. Poštanski broj 2200011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 22034,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 160000,0011.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija11.03.2021.
Mjesto Sreamska Mitrovica11.03.2021. Poštanski broj 2200011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 24163,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 180000,0011.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija11.03.2021.
Mjesto Sreamska Mitrovica11.03.2021. Poštanski broj 2200011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 1555,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 11000,0011.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija11.03.2021.
Mjesto Sremska Mitrovica11.03.2021. Poštanski broj 2200011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 6683,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0011.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija11.03.2021.
Mjesto Sremska Mitrovica11.03.2021. Poštanski broj 2200011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 22954,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 170000,0011.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija11.03.2021.
Mjesto Sremska Mitrovica11.03.2021. Poštanski broj 2200011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 19747,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 140000,0011.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Stivan11.03.2021. Poštanski broj 5155611.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 1378,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 38000,0011.03.2021.
Katastarska općina Stivan11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava11.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Slovenija11.03.2021.
Mjesto Mengeš11.03.2021. Poštanski broj 123411.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 300,0011.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1500000,0011.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2021.
Postotak 4,1711.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.03.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.03.2021. Marka/tip Citroen C411.03.2021.
Godina proizvodnje 201811.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 90000,0011.03.2021. 80000,00
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Dacia Duster
Godina proizvodnje 2021 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 108000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.03.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji11.03.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio11.03.2021. Naziv poslovnog subjekta Komperg d.o.o.11.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 3174869375211.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb11.03.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0011.03.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos11.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio11.03.2021. Naziv poslovnog subjekta Komperg SM d.o.o.11.03.2021. Komperg SM d.o.o. u likvidaciji
OIB poslovnog subjekta 0882810511.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Sr. Mitrovica11.03.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0011.03.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos11.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Firma je u postupku likvidacije od pravnog okončanja ostavinskog postupka u Republici Srbiji.16.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice11.03.2021. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.11.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656011.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb11.03.2021.
Broj dionica 6911.03.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 182,0011.03.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%11.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.03.2021.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu11.03.2021. Naziv poslovnog subjekta Interkapital d.d.11.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 5930009618711.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Masarykova 1 11.03.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 1999000,0011.03.2021. 4071786,00
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.03.2021. Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom, Prodajom imovine
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji11.03.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.03.2021.