Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Krešo Antonović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Krešo05.03.2021. Prezime Antonović05.03.2021.
Stručna sprema VSS05.03.2021.
Zvanje Diplomirani inženjer elektrotehnike05.03.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke05.03.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana05.03.2021.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece05.03.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 42000 Varaždin05.03.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji05.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave05.03.2021. Ravnatelj uprave05.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture05.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb05.03.2021. Ulica Prisavlje05.03.2021. Kućni broj 1405.03.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851616911005.03.2021.
Datum početka mandata 11/02/202105.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202505.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno05.03.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji05.03.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji05.03.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Povjerenstva za izbor motiva te grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka RH 05.03.2021. Naziv pravne osobe HP - Hrvatska pošta d.d.05.03.2021.
OIB pravne osobe 8731181035605.03.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski05.03.2021.
Datum početka dužnosti 01/10/200505.03.2021. Datum kraja dužnosti 05.03.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb05.03.2021. Ulica Jurišićeva05.03.2021. Poštanska ulica 14.01.2022. Kućni broj 1305.03.2021. 914.01.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851480609605.03.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Nadzornog odbora31.01.2023. Naziv pravne osobe Odašiljači i veze d.o.o.31.01.2023.
OIB pravne osobe 8815053433831.01.2023. Način obnašanja dužnosti Volonterski31.01.2023.
Datum početka dužnosti 19/07/202231.01.2023. Datum kraja dužnosti 19/07/202631.01.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb31.01.2023. Ulica Ulica grada Vukovara31.01.2023. Kućni broj 269d31.01.2023.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851618600031.01.2023.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji05.03.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji05.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Načelnik Sektora elektroničkih komunikacija i pošte05.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo mora prometa i infrastrukture05.03.2021. OIB pravne osobe 2287451517005.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb05.03.2021. Ulica Prisavlje05.03.2021. Kućni broj 1405.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 05/05/199405.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 05.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26283,1005.03.2021. 26399,0314.01.2022. 3879,5131.01.2023. 4173,2231.01.2024. Neto iznos (EUR) 17280,6505.03.2021. 17438,5914.01.2022. 2550,4731.01.2023. 2727,2931.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji05.03.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji05.03.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2745,2505.03.2021. 2735,6614.01.2022. 389,7431.01.2023. 457,8331.01.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka05.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno05.03.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 265,4531.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka31.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno31.01.2023.
Napomena Navedeni neto iznos isplatitelj ne isplaćuje na moj račun, nego na račun i u korist Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Varaždin31.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji05.03.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji05.03.2021. Postoji31.01.2023. Ne postoji31.01.2024.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.01.2023. Nositelj obveze Osobno31.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.31.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 4000,0031.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro31.01.2023. Godina zaduženja 202231.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 1331.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 319,8431.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,9431.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji05.03.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji05.03.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji05.03.2021.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji05.03.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji05.03.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice05.03.2021. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.05.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656005.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Radnička cesta 2105.03.2021.
Broj dionica 6905.03.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 181,5005.03.2021. 185,5014.01.2022. 24,4031.01.2023. 27,9031.01.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%05.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno05.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.03.2021.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji05.03.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji05.03.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKA UDRUGA ZA INFORMACIJSKU KOMUNIKACIJSKU I ELEKTRONIČKU TEHNOLOGIJU - MIPRO05.03.2021. Sjedište pravne osobe Kružna 8-II, Rijeka05.03.2021.
OIB pravne osobe 6764510554005.03.2021.
Datum učlanjenja 12/10/199905.03.2021. Datum kraja članstva 05.03.2021.
Funkcije Član05.03.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKO DRUŠTVO ELEKTRONIKA U POMORSTVU - ELMAR05.03.2021. Sjedište pravne osobe B. Petranovića 4, Zadar05.03.2021.
OIB pravne osobe 1944597126505.03.2021.
Datum učlanjenja 25/06/199605.03.2021. Datum kraja članstva 05.03.2021.
Funkcije Član05.03.2021. Član Izvršnog odbora31.01.2024.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ELEKTROTEHNIČKO DRUŠTVO ZAGREB05.03.2021. Sjedište pravne osobe Berislavićeva 6, Zagreb05.03.2021.
OIB pravne osobe 4252282171805.03.2021.
Datum učlanjenja 01/01/201005.03.2021. Datum kraja članstva 05.03.2021.
Funkcije Član05.03.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DRUŠTVO ZA KULTURNU SURADNJU S FRANCUSKOM FRANCUSKA ALIJANSA ZAGREB05.03.2021. Sjedište pravne osobe Ante Kovačića 4, Zagreb05.03.2021.
OIB pravne osobe 7179460094405.03.2021.
Datum učlanjenja 01/10/200705.03.2021. Datum kraja članstva 05.03.2021.
Funkcije Član05.03.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKA MENSA05.03.2021. Sjedište pravne osobe Ulica grada Vukovara 58, Zagreb05.03.2021.
OIB pravne osobe 1212143960705.03.2021.
Datum učlanjenja 01/01/200605.03.2021. Datum kraja članstva 05.03.2021.
Funkcije Član05.03.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKI CRVENI KRIŽ05.03.2021. Sjedište pravne osobe Ulica Crvenog križa 14, Zagreb05.03.2021.
OIB pravne osobe 7252725365905.03.2021.
Datum učlanjenja 13/03/201705.03.2021. Datum kraja članstva 05.03.2021.
Funkcije Počasni član05.03.2021. Počasni član Skupštine HCK 14.01.2022. Počasni član Skupštine Hrvatskog Crvenog križa31.01.2024.
Napomena