Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Katarina Gugić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Katarina05.07.2017. Prezime Bikić05.07.2017. Gugić28.12.2018.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik05.07.2017.
Zvanje stručna prvostupnica ekonomije05.07.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske05.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana05.07.2017. Oženjen/Udana10.10.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece05.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 20270 Vela Luka05.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji05.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik05.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Vela Luka05.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20270 Vela Luka05.07.2017. Ulica obala 305.07.2017. Kućni broj 1905.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852029590005.07.2017. Fax (službeni) +3852081303305.07.2017.
Datum početka mandata 08/06/201705.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 08/06/202105.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno05.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji05.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji05.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji05.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji05.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto šef recepcije05.07.2017. Naziv pravne osobe HUM HT d.d.05.07.2017. OIB pravne osobe 4661242723805.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20270 Vela Luka05.07.2017. Ulica Obala 205.07.2017. Kućni broj 105.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 25/04/201705.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 07/06/201705.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 13407,0705.07.2017. Neto iznos (HRK) 8913,9205.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji05.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji05.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji05.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji10.10.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Općina Vela Luka10.10.2018. OIB poslodavca 0093500246210.10.2018.
Bruto iznos (HRK) 4681,6010.10.2018. Neto iznos (HRK) 3745,2810.10.2018.
Datum stupanja u radni odnos 03/05/201010.10.2018. Datum prestanka radnog odnosa 10.10.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji10.10.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji05.07.2017. Postoji15.05.2018.

Obveza

Vrsta obveze Drugo15.05.2018. Nosioc obveze Osobno15.05.2018.
Druga obveza sudužnik15.05.2018.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb15.05.2018. Iznos duga 300000,0015.05.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.05.2018. Godina zaduženja 201815.05.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 18015.05.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2355,2315.05.2018. Ugovorena kamatna stopa 4,8915.05.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.10.2018. Nosioc obveze Bračni drug10.10.2018.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb10.10.2018. Iznos duga 300000,0010.10.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.10.2018. Godina zaduženja 201810.10.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 18010.10.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2355,2310.10.2018. Ugovorena kamatna stopa 4,8910.10.2018.

Obveza

Vrsta obveze Dugovanje28.12.2018. Nosioc obveze Osobno28.12.2018.
Vjerovnik Ministarstvo financija Porezna uprava28.12.2018. Iznos duga 20817,7728.12.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.12.2018. Godina zaduženja 201828.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 128.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 20817,7728.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 0,0028.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Drugo12.09.2019. Nosioc obveze Osobno12.09.2019.
Druga obveza ugovor o korištenju automobila marke Suzuki Swift 1.2 GL12.09.2019.
Vjerovnik Prizmić d.o.o.12.09.2019. Iznos duga 34000,0012.09.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.09.2019. Godina zaduženja 201912.09.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 112.09.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 34000,0012.09.2019. Ugovorena kamatna stopa 0,0012.09.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji05.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji05.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji05.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji05.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji05.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji05.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji05.07.2017. Postoji02.10.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Nogometni klub Hajduk Vela Luka 193202.10.2017. Sjedište pravne osobe Obala 1 12 Vela Luka02.10.2017.
OIB pravne osobe 3444256923402.10.2017.
Datum učlanjenja 22/07/201702.10.2017. Datum kraja članstva 02.10.2017.
Funkcije 02.10.2017.