Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josko Roščić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Joško11.07.2017. Josko31.08.2021. Prezime Roščić 11.07.2017. Roščić31.08.2021.
Stručna sprema VSS11.07.2017.
Zvanje ekonomist11.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica11.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana11.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 21320 Baška Voda11.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik11.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Baška Voda11.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21320 Baška Voda11.07.2017. Ulica Obala Sv. Nikola11.07.2017. Kućni broj 6511.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852162024411.07.2017.
Datum početka mandata 21/05/201711.07.2017. 21/05/202131.08.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/07/202111.07.2017. 01/06/2021 01/06/202502.02.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji11.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 19912,0011.07.2017. 16205,49 19049,3302.02.2022. 2528,2402.02.2022. Neto iznos (EUR) 15429,0011.07.2017. 13500,00 14215,0002.02.2022. 1886,6502.02.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji11.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 174400,0011.07.2017. 220000,00 234000,0002.02.2022. 35641,4930.01.2023. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti11.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.07.2017.
Napomena Iznos ovisi o turističkoj sezoni, varira između 170000,00 i 250000,00 kuna. Iznos ovisi o turističkoj sezoni, varira između 25 000,00 i 37 000,00 eur.30.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 10800,0002.02.2022. 1433,4102.02.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka02.02.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini02.02.2022.
Napomena 02.02.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji11.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji11.07.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 71510,0011.07.2017. 9491,0111.07.2017. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti11.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.07.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 71510,00 15000,0030.01.2023. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena Varira ovisno o godini obzirom da se radi o obrtu. Supruga je jedini vlasnik obrta, te je isti njen prihod.31.08.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji11.07.2017. Ne postoji31.08.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.07.2017. Nositelj obveze Osobno11.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Josko Roščić11.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0011.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro11.07.2017. Godina zaduženja 200511.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 31211.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 700,0011.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,9511.07.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Baška Voda11.07.2017. Poštanski broj 2132011.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 79,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0011.07.2017. 1500000,00 250000,0030.01.2023.
Katastarska općina Bast-Baška Voda11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.07.2017. Darovnim ugovorom, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Baška Voda11.07.2017. Poštanski broj 2132011.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 1353,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500000,0011.07.2017. 3500000,00 550000,0030.01.2023.
Katastarska općina Bast-Baška Voda11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama11.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom11.07.2017.
Postotak 70,0011.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak11.07.2017. Vikendica s pripadajućim zemljištem Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Baška Voda-Bast11.07.2017. Poštanski broj 2132011.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 11600,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0011.07.2017. 750000,00 120000,0030.01.2023.
Katastarska općina Bast-Baška Voda11.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine11.07.2017.
Napomena Poljoprivredna kučica na masliniku, još uvijek se vodi postupak uknjižbe. Kučica je površine 65,19m2.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Baška voda11.07.2017. Poštanski broj 2132011.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 70000,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0011.07.2017. 105000,0030.01.2023.
Katastarska općina Bast-Baška Voda11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug11.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine11.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.07.2017. Marka/tip Škoda11.07.2017. Toyota
Godina proizvodnje 200911.07.2017. 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0011.07.2017. 37500,00 4977,11
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom11.07.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl11.07.2017. Marka/tip Honda11.07.2017.
Godina proizvodnje 201411.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0011.07.2017. 3318,0711.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom11.07.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala30.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.07.2017. Marka/tip Toyota11.07.2017.
Godina proizvodnje 199911.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0011.07.2017. 20000,00 2654,46
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom11.07.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Novčanom pozajmicom30.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod11.07.2017. Marka/tip Stakloplastika11.07.2017.
Godina proizvodnje 198511.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0011.07.2017. 15926,7411.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mercedes
Godina proizvodnje 2013 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,00 10617,82
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji11.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji11.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0011.07.2017. 80000,00 150000,0002.02.2022. 29908,4230.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna11.07.2017. EUR - Euro11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom11.07.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 10000,0011.07.2017. 52000,00 68000,0002.02.2022. 108000,0030.01.2023. Valuta EUR - Euro11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom11.07.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 8000,0011.07.2017. Valuta USD - Američki Dolar11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom11.07.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od samostalne djelatnosti30.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.07.2017.