Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Zubović

Zbirna imovniska kartica obveznika

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Josip Prezime Zubović
Stručna sprema SSS
Zvanje elektrotehničar Stranačka pripadnost Hrvatska Seljačka Stranka

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 23251 Kolan

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Kolan

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23251 Kolan Ulica Trg kralja Tomislava Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38523698161
Datum početka mandata 24/05/2013 Predviđeni datum kraja mandata 15/01/2016
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 15/01/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto obrtnik Naziv pravne osobe Pipo OIB pravne osobe 70227241688
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23250 Pag Ulica Vela ulica Kućni broj 14
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/1995 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/06/2016

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 18000,00 Neto iznos (HRK) 10800,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1300,00 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Privredna banka Zagreb OIB poslodavca 02535697732
Bruto iznos (HRK) 102000,00 Neto iznos (HRK) 63000,0025.07.2016.
Datum stupanja u radni odnos 16/08/2016 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 3050,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Roman Šumak Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 0,00 Ugovorena kamatna stopa 0,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 1100,00 Ugovorena kamatna stopa 8,49
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2005
Rok vraćanja u mjesecima 300 Iznos mjesečnog anuiteta 680,00 Ugovorena kamatna stopa 5,49
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2001
Rok vraćanja u mjesecima 240 Iznos mjesečnog anuiteta 750,00 Ugovorena kamatna stopa 7,50
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kolan Poštanski broj 23251
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 180,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000000,00
Katastarska općina Kolan Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Rijeka Poštanski broj 51000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 63,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 520000,00
Katastarska općina Rijeka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Novčanom pozajmicom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pag Poštanski broj 23250
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 500,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 380000,00
Katastarska općina Pag Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kolan Poštanski broj 23251
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1400,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1500000,00
Katastarska općina Kolan Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 50,00
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot
Godina proizvodnje 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl Marka/tip Piaggio
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl Marka/tip Peugeot
Godina proizvodnje 1998 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: