Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Stojić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Josip21.09.2022. Prezime Stojić21.09.2022.
Stručna sprema VSS21.09.2022.
Zvanje Diplomirani ekonomist21.09.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica21.09.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana21.09.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece21.09.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 21264 Gornji Proložac21.09.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.09.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor21.09.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj poduzetništva, Donji Proložac21.09.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21264 Donji Proložac21.09.2022. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana 21.09.2022. Kućni broj 121.09.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852166607821.09.2022.
Datum početka mandata 25/12/202121.09.2022. Predviđeni datum kraja mandata 12/07/202621.09.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.09.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.09.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.09.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji21.09.2022.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto direktor21.09.2022. financijski savjetnik rad u pisanju poslovnih planova i računovodstvu22.02.2024. Naziv pravne osobe POTICAJ d.o.o.21.09.2022. OIB pravne osobe 2754101224421.09.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21264 Gornji Proložac21.09.2022. Ulica Put Sv. Ivana 21.09.2022. Kućni broj 121.09.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/05/201621.09.2022. 06/03/202322.02.2024. Datum prestanka radnog odnosa 21.09.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.09.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto DIREKTOR 21.09.2022. Naziv pravne osobe POTICAJ d.o.o.21.09.2022. OIB pravne osobe 2754101224421.09.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21264 Gornji Proložac21.09.2022. Ulica Put Svetog Ivana 21.09.2022. Kućni broj 121.09.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/05/201621.09.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21.09.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 7900,0021.09.2022. 1101,6031.01.2023. 1400,0022.02.2024. Neto iznos (EUR) 6076,4021.09.2022. 807,7031.01.2023. 1008,0022.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji21.09.2022.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj POTICAJ d.o.o.21.09.2022. OIB isplatitelja 2754101224421.09.2022.
Neto iznos mjesečno (EUR) 3000,0021.09.2022. 398,4331.01.2023. 708,8622.02.2024. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti21.09.2022.
Napomena Kada se otvarala tvrtka PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC d.o.o., u komunikaciji s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa rečeno mi je da ne spadam pod Zakon o sprječavanju sukoba interesa budući da nisam dužnosnik. Tek sam sada netom prije popunjavanja imovinske kartice opet kroz komunikaciju s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa saznao da ne mogu biti direktor u svojoj privatnoj tvrtki donositi odluke skupštine te biti direktor u javnoj tvrtki tj. u tvrtki u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Taj postupak imenovanja povjerenika za skupštinu i direktora tvrtke je u tijeku tako da budemo u skladu s zakonskim odredbama.21.09.2022. Kada se otvarala tvrtka PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC d.o.o., u komunikaciji s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa rečeno mi je da ne spadam pod Zakon o sprječavanju sukoba interesa budući da nisam dužnosnik. Tek sam sada netom prije popunjavanja imovinske kartice opet kroz komunikaciju s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa saznao da ne mogu biti direktor u svojoj privatnoj tvrtki donositi odluke skupštine te biti direktor u javnoj tvrtki tj. u tvrtki u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Taj postupak imenovanja povjerenika za skupštinu i direktora tvrtke je u tijeku tako da budemo u skladu s zakonskim odredbama. Kako bi riješio taj problem da sam direktor u javnoj tvrtki i privatnoj, objavio sam natječaj za zapošljavanje i popunjavanje tog mjesta, natječaj je gotov i izabrani kandidat stupa na dužnost direktora 1. ožujka 2023. godine.31.01.2023. 22.02.2024.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji21.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5000,0021.09.2022. 862,7031.01.2023. 995,4322.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.09.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.09.2022.
Napomena Radi se o bonusu na poslovne uspjehe i rezultate koje primam iz privatne tvrtke a koliko je zakonski maksimalno 5000,00 kn godišnje neoporezivo. Netom prije popunjavanja ove imovinske kartice u komunikaciji s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa saznao sam da nema više pravne osnove za primanje ovakvih bonusa pa je to u procesu zaustavljanja kako bi bio u skladu sa zakonskim odredbama. Zatražiti ću mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da li mogu ako budem samo zaposlenik (ne direktor) primiti po odluci povjerenika bonus za rad povremeni od par sati tjedno.21.09.2022. Radi se o bonusu na poslovne uspjehe i rezultate koje primam iz privatne tvrtke a koliko je zakonski maksimalno 5000,00 kn godišnje neoporezivo, u 2023. godini taj iznos je podignut na 1000 eura (točnije od 1. prosinca 2022. godine). Zatražiti ću mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da li mogu ako budem samo zaposlenik (ne direktor) primiti po odluci povjerenika bonus za rad povremeni od par sati tjedno.31.01.2023. Radi se o bonusu na poslovne uspjehe i rezultate.22.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5000,0021.09.2022. 663,6121.09.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.09.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.09.2022.
Napomena Radi se o paušalnoj naknadi za prehranu koja je također zakonski određena na razini maksimalno 5.000,00 kn godišnje neoporezivo, također, netom prije popunjavanja ove imovinske kartice saznao sam da ne mogu primati ni ovu naknadu, Zatražiti ću mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da li se mogu zaposliti u privatnu tvrtku kao zaposlenik (ne direktor) povremeno npr. par sati tjedno i isplaćivati neto plaću i druge primitke koje idu zaposlenicima.21.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0021.09.2022. 199,0821.09.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.09.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.09.2022.
Napomena Ovdje se radi o isplati božićnice, svake godine donese se odluka o visini božićnice. Poslat ću zahtjev za mišljenjem povjerenstvu da li i dalje kao zaposlenik (ne direktor) mogu primati ovu nagradu.21.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 500,0021.09.2022. 66,3621.09.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.09.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.09.2022.
Napomena Uskrnica kao nagrada. Tražiti ću mišljenje da li ovo mogu primati i poslije kao zaposlenik (ne direktor).21.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,0021.09.2022. 132,7221.09.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.09.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.09.2022.
Napomena Regres kao nagrada za godišnji. Tražiti ću mišljenje povjerenstva da li to mogu i dalje primati kao zaposlenik (ne direktor).21.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 20000,0021.09.2022. 4977,1031.01.2023. 9254,0022.02.2024. Pravna osnova Od kapitala21.09.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.09.2022.
Napomena Radi se zapravo o dividendi odnosno dobiti po odluci o raspodijeli dobiti iz društva.21.09.2022. Radi se zapravo o dividendi odnosno dobiti po odluci o raspodijeli dobiti iz društva. Zatražiti ću mišljenje povjerenstva o isplati dividende.31.01.2023. Radi se o isplati dividende privatne tvrtke.22.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0021.09.2022. 199,0821.09.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.09.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.09.2022.
Napomena Božićnica.21.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 500,0021.09.2022. 66,3621.09.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.09.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.09.2022.
Napomena Uskrsnica.21.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 500,0021.09.2022. 66,3621.09.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.09.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.09.2022.
Napomena Regres za godišnji odmor.21.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 100,0022.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.02.2024.
Napomena Uskrsnica.22.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 674,5222.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.02.2024.
Napomena Paušalna naknada za prehranu.22.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 123,0022.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.02.2024.
Napomena Božićnica.22.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 190,0022.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.02.2024.
Napomena Regres.22.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 100,0022.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.02.2024.
Napomena Uskrsnica.22.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 150,0022.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.02.2024.
Napomena Regres.22.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 300,0022.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.02.2024.
Napomena Božićnica.22.02.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.09.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.09.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.09.2022. Nositelj obveze Osobno21.09.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP BANKA d.d.21.09.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,0021.09.2022. 19908,4221.09.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.09.2022. EUR - Euro31.01.2023. Godina zaduženja 201721.09.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12021.09.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1780,0021.09.2022. 236,2521.09.2022. Ugovorena kamatna stopa 7,4921.09.2022.
Napomena 21.09.2022.

Obveza

Vrsta obveze Drugo21.09.2022. Nositelj obveze Osobno21.09.2022.
Druga obveza ISPLATA UDJELA STANA BRATU21.09.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZVONIMIR STOJIĆ21.09.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0021.09.2022.
Valuta duga EUR - Euro21.09.2022. Godina zaduženja 202121.09.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 18021.09.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 150,0021.09.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0021.09.2022.
Napomena 21.09.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.09.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2022.
Mjesto Split 21.09.2022. Poštanski broj 2100021.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2022. Površina 90,0021.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1130175,0021.09.2022. 150000,0021.09.2022.
Katastarska općina Stobreč21.09.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno21.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno21.09.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom21.09.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Stan sam dobio u nasljedstvo, ali trebam isplatiti brata po dogovoru za udjel od 25.000,00 eura.21.09.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.09.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.09.2022. Marka/tip AUDI A621.09.2022.
Godina proizvodnje 201221.09.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 97948,5021.09.2022. 13000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno21.09.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.09.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.09.2022. Marka/tip GOLF IV21.09.2022.
Godina proizvodnje 199921.09.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 26370,7521.09.2022. 3500,0031.01.2023. 3000,0022.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno21.09.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.09.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.09.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji21.09.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji21.09.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji21.09.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ŠPOTSKO DRUŠTVO PODI - PROLOŽAC GODNJI21.09.2022. Sjedište pravne osobe Proložac21.09.2022.
OIB pravne osobe 5219822554121.09.2022.
Datum učlanjenja 25/12/202121.09.2022. Datum kraja članstva 21.09.2022.
Funkcije predsjednik21.09.2022.
Napomena 21.09.2022.