Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Popovac

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Josip27.07.2018. Prezime Popovac27.07.2018.
Stručna sprema VSS27.07.2018.
Zvanje Diplomirani pravnik27.07.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.07.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.07.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.07.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10290 Zaprešić27.07.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.07.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član Vijeća27.07.2018. Predsjednik Vijeća za elektroničke medije i ravnatelj Agencije za elektroničke medije02.10.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija za elektroničke medije27.07.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.07.2018. Ulica Jagićeva27.07.2018. Kućni broj 3127.07.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851488261027.07.2018.
Datum početka mandata 09/07/201827.07.2018. Predviđeni datum kraja mandata 09/07/202327.07.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.07.2018. Stvarni datum kraja mandata 01/09/2018

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.07.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.07.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.07.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.07.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Rukovoditelj RJ Odabir i nabava programa27.07.2018. Naziv pravne osobe Hrvatska radiotelevizija27.07.2018. OIB pravne osobe 6841912430527.07.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.07.2018. Ulica Prisavlje27.07.2018. Kućni broj 327.07.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/12/199727.07.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 08/07/201827.07.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član Vijeća za elektroničke medije02.10.2018. Naziv pravne osobe Agencija za elektroničke medije02.10.2018. OIB pravne osobe 3523754701402.10.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb02.10.2018. Ulica Jagićeva 02.10.2018. Kućni broj 3102.10.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 09/07/201802.10.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/09/201802.10.2018.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 24570,0027.07.2018. 27254,4702.10.2018. 29342,3430.12.2020. Neto iznos (HRK) 16300,0027.07.2018. 17871,4202.10.2018. 19474,8630.12.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.07.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji27.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 22000,0027.07.2018. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti27.07.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.07.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 48000,0011.03.2019. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti11.03.2019.
Vremenski raspon Jednokratno11.03.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 12258,6730.12.2020. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti30.12.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.12.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4620,0028.12.2021. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti28.12.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.12.2021.
Napomena 28.12.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.07.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca SIEMENS d.d.27.07.2018. OIB poslodavca 1267347149327.07.2018. 2026118455318.01.2021.
Bruto iznos (HRK) 0,0027.07.2018. Neto iznos (HRK) 0,0027.07.2018.
Datum stupanja u radni odnos 08/03/201027.07.2018. Datum prestanka radnog odnosa 27.07.2018. 31/12/201918.01.2021.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Siemens Energy18.01.2021. OIB poslodavca 1896088323518.01.2021.
Bruto iznos (HRK) 0,0018.01.2021. Neto iznos (HRK) 0,0018.01.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/202018.01.2021. Datum prestanka radnog odnosa 18.01.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.07.2018.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.07.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.07.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.07.2018. Nositelj obveze Bračni drug27.07.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb27.07.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 78955,7227.07.2018.
Valuta duga EUR - Euro27.07.2018. Godina zaduženja 201527.07.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 36027.07.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 485,1727.07.2018. Ugovorena kamatna stopa 3,4727.07.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.07.2018. Nositelj obveze Bračni drug27.07.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka27.07.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 193101,9727.07.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.07.2018. Godina zaduženja 201627.07.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 12027.07.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2612,4527.07.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,0027.07.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo27.07.2018. Nositelj obveze Osobno27.07.2018.
Druga obveza Leasing za VW-AP27.07.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Posche leasing27.07.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 7779,2227.07.2018.
Valuta duga EUR - Euro27.07.2018. Godina zaduženja 201527.07.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 8427.07.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 120,0027.07.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,0927.07.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.07.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.07.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća27.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.07.2018.
Mjesto Omiš27.07.2018. Poštanski broj 2131027.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.07.2018. Površina 30,0027.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 450000,0027.07.2018.
Katastarska općina Omiš27.07.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.07.2018. Knjižno30.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Nasljedstvom27.07.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća27.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.07.2018.
Mjesto Omiš27.07.2018. Poštanski broj 2131027.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.07.2018. Površina 30,0027.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 450000,0027.07.2018.
Katastarska općina Omiš27.07.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.07.2018. Knjižno30.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Nasljedstvom27.07.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.07.2018.
Mjesto Zaprešić27.07.2018. Poštanski broj 129027.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.07.2018. Površina 138,2627.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1125000,0027.07.2018.
Katastarska općina Zaprešić27.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno27.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug27.07.2018. Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine27.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.07.2018.
Mjesto Zaprešić27.07.2018. Poštanski broj 1029027.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.07.2018. Površina 699,0027.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 300000,0027.07.2018.
Katastarska općina Zaprešić27.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno27.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama27.07.2018. Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.07.2018.
Postotak 32,0027.07.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća28.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2021.
Mjesto Omiš28.12.2021. Poštanski broj 2131028.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2021. Površina 20,0028.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 294700,0028.12.2021.
Katastarska općina Omiš28.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.12.2021.
Postotak 50,0028.12.2021.
Napomena 28.12.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.07.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.07.2018. Marka/tip VW AP27.07.2018.
Godina proizvodnje 201427.07.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40000,0027.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Na neki drugi način27.07.2018.
Drugi način stjecanja nekretnine leaesing27.07.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.07.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.07.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji27.07.2018.

Podatci o štednji

Iznos 3000,0027.07.2018. 7000,0011.03.2019. 5000,0030.12.2020. Valuta EUR - Euro27.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2018. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti27.07.2018. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti30.12.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 10000,0027.07.2018. Valuta EUR - Euro27.07.2018. HRK - Hrvatska Kuna30.12.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug27.07.2018. Način stjecanja Na neki drugi način27.07.2018.
Drugi način stjecanja Štednja iz redovnih primanja27.07.2018.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.07.2018.