Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Nikolić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Josip Prezime Nikolić
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani inženjer drvne tehnologije Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece Ima djece15.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 35224 Sikirevci

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Ne postoji19.09.2017. Mjesto 35224 Sikirevci

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Sikirevci

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35224 Sikirevci Ulica Lj. Gaja Kućni broj 4A

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38535481215
Datum početka mandata 08/06/2017 Predviđeni datum kraja mandata 08/06/2020 15/06/202515.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zanjenik voditelja proizvodnje zamjenik voditelja proizvodnje19.09.2017. Naziv pravne osobe Decospan d.o.o. OIB pravne osobe
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35213 Oprisavci Ulica Savska Kućni broj 158
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/08/2012 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 08/06/2017

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 10588,67 14553,4615.07.2021. 1931,5215.07.2021. 1959,8424.01.2024. Neto iznos (EUR) 7614,20 10964,2115.07.2021. 1455,1715.07.2021. 1566,2007.02.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Pullus d.o.o. Ingri d.o.o.15.07.2021. OIB poslodavca 03987784443 8240636895715.07.2021.
Bruto iznos (EUR) 3700,00 44400,0019.09.2017. 6562,5015.07.2021. 870,9315.07.2021. Neto iznos (EUR) 3000,00 36000,0019.09.2017. 5000,0015.07.2021. 663,6115.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 04/03/2015 1/3/202115.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji Postoji07.08.2019. Ne postoji15.07.2021. Postoji20.10.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.08.2019. Nositelj obveze Osobno07.08.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ07.08.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 37792,0307.08.2019. 5015,8607.08.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.08.2019. EUR - Euro07.08.2019. Godina zaduženja 201907.08.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 2407.08.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1574,6707.08.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,4807.08.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica20.10.2021. Nositelj obveze Osobno20.10.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ20.10.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0020.10.2021. 5308,9120.10.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna20.10.2021. EUR - Euro20.10.2021. Godina zaduženja 202120.10.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 3620.10.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1250,0020.10.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,8520.10.2021.
Napomena 20.10.2021.

Obveza

Vrsta obveze Dugovanje20.10.2021. Nositelj obveze Osobno20.10.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Punac posudba Marijan Ivandić20.10.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 5000,0020.10.2021.
Valuta duga EUR - Euro20.10.2021. Godina zaduženja 202120.10.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 5020.10.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 100,0020.10.2021. Ugovorena kamatna stopa 0,0020.10.2021.
Napomena 20.10.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Sikirevci Poštanski broj 35224
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 622,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0006.09.2017. 9290,6006.09.2017.
Katastarska općina Sikirevci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Sikirevci Poštanski broj 35224
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 827,0006.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0006.09.2017. 663,6106.09.2017.
Katastarska općina Sikirevci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.09.2017.
Mjesto Sikirevci06.09.2017. Poštanski broj 3522406.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.09.2017. Površina 3981,0006.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0006.09.2017. 663,6106.09.2017.
Katastarska općina Sikirevci06.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.09.2017.
Postotak 33,3306.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.09.2017.
Mjesto Kruševica06.09.2017. Poštanski broj 3522006.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.09.2017. Površina 13190,0006.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0006.09.2017. 2654,4606.09.2017.
Katastarska općina Kruševica06.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.09.2017.
Postotak 33,3306.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.09.2017.
Mjesto Sikirevci06.09.2017. Poštanski broj 3522406.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.09.2017. Površina 683,0006.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0006.09.2017. 13272,2806.09.2017.
Katastarska općina Sikirevci06.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.09.2017.
Postotak 25,0006.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2021.
Mjesto Kruševica20.10.2021. Poštanski broj 3522020.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2021. Površina 16096,0020.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0020.10.2021. 9954,2120.10.2021.
Katastarska općina Kruševica20.10.2021. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2021. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Novčanom pozajmicom20.10.2021.
Napomena 20.10.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Škoda Octavia
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,00 3981,68
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.08.2019. Marka/tip hyundai07.08.2019. hyundai i4015.07.2021.
Godina proizvodnje 201107.08.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0007.08.2019. 50000,0015.07.2021. 6636,1415.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno07.08.2019. Način stjecanja Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.08.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji Ne postoji20.10.2021.

Podatci o štednji

Iznos 4000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Drugi način stjecanja Svatovi-darovanje
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 15000,0006.09.2017. 1990,8406.09.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna06.09.2017. EUR - Euro06.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.09.2017. Način stjecanja Od kapitala06.09.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji