Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Miletić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Josip 26.06.2017. Josip04.06.2021. Prezime Miletić26.06.2017.
Stručna sprema Magistar26.06.2017.
Zvanje magistar matematike26.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica26.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 31500 Našice26.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik26.06.2017. Zamjenik župana07.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Našice26.06.2017. Osječko-Baranjska Županija07.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31500 Našice26.06.2017. 31000 Osijek07.06.2021. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana26.06.2017. Trg Ante Starčevića07.06.2021. Kućni broj 726.06.2017. 207.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853161816026.06.2017. +3853122150607.06.2021.
Datum početka mandata 29/05/201726.06.2017. 21/05/202107.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202126.06.2017. 20/05/202104.06.2021. 23/05/202507.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 20/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.06.2017. Postoji07.12.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Vanjski suradnik - predavač07.12.2017. Naziv pravne osobe Fakultet elektrotehnike računarstva i informacijskih tehnologija07.12.2017. OIB pravne osobe 9549425995207.12.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek07.12.2017. Ulica Kneza Trpimira07.12.2017. Kućni broj 2B07.12.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 05/10/201707.12.2017. Datum prestanka radnog odnosa 07.12.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predavač26.06.2017. Naziv pravne osobe Fakultet elektrotehnike računarstva i informacijskih tehnologija26.06.2017. OIB pravne osobe 9549425995226.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek26.06.2017. Ulica Kneza Trpimira26.06.2017. Kućni broj 2B26.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/201626.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/05/201726.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Asistent26.06.2017. Naziv pravne osobe Fakultet elektrotehnike računarstva i informacijskih tehnologija26.06.2017. OIB pravne osobe 9549425995226.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek26.06.2017. Ulica Kneza Trpimira26.06.2017. Kućni broj 2B26.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 12/10/201026.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/10/201626.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik07.06.2021. Naziv pravne osobe Grad Našice07.06.2021. OIB pravne osobe 0177592894007.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31500 Našice07.06.2021. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana 07.06.2021. Kućni broj 707.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 29/05/201707.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20/05/202107.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 17376,1026.06.2017. 19474,0006.02.2019. 19661,2504.06.2021. 21157,7107.06.2021. Neto iznos (HRK) 11736,3326.06.2017. 12526,0306.02.2019. 13573,5404.06.2021. 14134,1207.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.06.2017. Postoji07.12.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1912,8707.12.2017. 2006,1906.02.2019. 8450,6804.06.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti07.12.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini07.12.2017.
Napomena Vanjski suradnik04.06.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji26.06.2017. Postoji06.02.2019.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatske šume d.o.o.06.02.2019. OIB poslodavca 6969314450606.02.2019.
Bruto iznos (HRK) 88330,5606.02.2019. 7419,06 7482,5604.06.2021. Neto iznos (HRK) 64167,8406.02.2019. 5433,53 5557,0704.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 03/12/201806.02.2019. Datum prestanka radnog odnosa 06.02.2019.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji26.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nositelj obveze Osobno26.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko Bank d.d.26.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,0026.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017. Godina zaduženja 201726.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 10826.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1800,8726.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,0026.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 12 Iznos mjesečnog anuiteta 2599,68 Ugovorena kamatna stopa 7,28
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo05.01.2022. Nositelj obveze Bračni drug05.01.2022.
Druga obveza Obveza uplate premije po ugovorenom životnom osiguranju05.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) AGRAM LIFE osiguranje d.d.05.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 61772,4005.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna05.01.2022. Godina zaduženja 201905.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12005.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 514,7705.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0005.01.2022.
Napomena 05.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji26.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip Seat Leon26.06.2017.
Godina proizvodnje 201326.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,0026.06.2017. 75000,0006.02.2019. 60000,00 48000,0004.06.2021. 45000,00
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine26.06.2017. Marka/tip Baotian26.06.2017.
Godina proizvodnje 201426.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0026.06.2017. 1500,00 1200,0004.06.2021. 1000,00
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Volkswagen Lupo
Godina proizvodnje 2001 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6500,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji26.06.2017. Postoji11.03.2020.

Podatci o štednji

Iznos 514,7711.03.2020. 8510,2605.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna11.03.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug11.03.2020. Način stjecanja Od osiguranja11.03.2020.
Napomena Navedena štednja je trenutno kapitalizirani iznos prema obvezi uplate premije po ugovorenom životnom osiguranju Suzane Miletić (Iznos uplate mjesečne premije 514,77 kn, trajanje osiguranja 10 godina do 12/2029., AGRAM LIFE osiguranje d.d.).05.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji26.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Našički vodovod d.o.o.26.06.2017. Sjedište pravne osobe Našice, Braće Radić 18826.06.2017.
OIB pravne osobe 8952345431026.06.2017.
Datum učlanjenja 06/06/201726.06.2017. Datum kraja članstva 16/05/202126.06.2017. 21/05/202104.06.2021.
Funkcije Predsjednik skupštine26.06.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Našički park d.o.o.26.06.2017. Sjedište pravne osobe Markovac Našički, Radnička 2-226.06.2017.
OIB pravne osobe 7825022469126.06.2017.
Datum učlanjenja 06/06/201726.06.2017. Datum kraja članstva 16/05/202126.06.2017. 21/05/202104.06.2021.
Funkcije Predsjednik skupštine26.06.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Našička razvojna agencija NARA d.o.o.26.06.2017. Sjedište pravne osobe Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 726.06.2017.
OIB pravne osobe 9054919214126.06.2017.
Datum učlanjenja 06/06/201726.06.2017. Datum kraja članstva 16/05/202126.06.2017. 21/05/202104.06.2021.
Funkcije Predsjednik skupštine26.06.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Turistička zajednica Našice26.06.2017. Sjedište pravne osobe Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 426.06.2017.
OIB pravne osobe 9759211630126.06.2017.
Datum učlanjenja 29/05/201726.06.2017. Datum kraja članstva 16/05/202126.06.2017. 21/05/202104.06.2021.
Funkcije Predsjednik vijeća Turističke zajednice26.06.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Šahovski klub Slavonac Našice11.03.2020. Sjedište pravne osobe Našice, J. J. Strossmayera 911.03.2020.
OIB pravne osobe 9874388914411.03.2020.
Datum učlanjenja 01/01/199211.03.2020. Datum kraja članstva 11.03.2020.
Funkcije Član11.03.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lokalna akcijska grupa KARAŠICA15.07.2020. Sjedište pravne osobe Petrijevci, Republike 11415.07.2020.
OIB pravne osobe 0318476999515.07.2020.
Datum učlanjenja 16/06/202015.07.2020. Datum kraja članstva 16/06/202415.07.2020. 21/05/202104.06.2021.
Funkcije Predsjednik15.07.2020.
Napomena