Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Krnić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Josip11.05.2015. Prezime Krnić 11.05.2015.
Stručna sprema SSS11.05.2015.
Zvanje KUHAR11.05.2015. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske11.05.2015. Socijaldemokratska partija Hrvatske11.05.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana11.05.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.05.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 32276 Babina Greda11.05.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.05.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik11.05.2015. Načelnik23.06.2017. Općinski načelnik31.01.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor11.05.2015. Općina Babina Greda23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.05.2015. 32276 Babina Greda23.06.2017. Ulica Trg sv.Marka11.05.2015. Vladimira Nazora23.06.2017. Kralja Tomislava18.06.2021. Kućni broj 611.05.2015. 323.06.2017. 218.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853285440011.05.2015.
Datum početka mandata 20/03/201511.05.2015. 11/06/201323.06.2017. 26/05/201723.06.2017. 20/05/202118.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 02/02/201611.05.2015. 25/05/201723.06.2017. 25/05/202123.06.2017. 25/05/202518.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.05.2015. Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015 25/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji11.05.2015. Ne postoji23.06.2017.
Dužnost Načelnik11.05.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Babina Greda11.05.2015. 23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32276 Babina Greda11.05.2015. 23.06.2017. Ulica VLADIMIRA NAZORA11.05.2015. 23.06.2017. Kućni broj 311.05.2015. 23.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853285440011.05.2015. 23.06.2017.
Datum početka mandata 11/06/201311.05.2015. 23.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/201711.05.2015. 23.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski11.05.2015. 23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 11.05.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.05.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.05.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.05.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto NAČELNIK11.05.2015. ZASTUPNIK23.06.2017. Naziv pravne osobe OPĆINA BABINA GREDA11.05.2015. HRVATSKI SABOR23.06.2017. OIB pravne osobe 4580093674811.05.2015. 3859750623423.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32276 Babina Greda11.05.2015. 10000 Zagreb23.06.2017. Ulica VLADIMIRA NAZORA11.05.2015. Trg sv.Marka23.06.2017. Kućni broj 311.05.2015. 623.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 11/06/201311.05.2015. 20/03/201523.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19/03/201511.05.2015. 31/12/201623.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto NAČELNIK23.06.2017. Naziv pravne osobe OPĆINA BABINA GREDA23.06.2017. OIB pravne osobe 4864870892323.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32276 Babina Greda23.06.2017. Ulica Vladimra Nazora23.06.2017. Kralja Tomislava18.06.2021. Kućni broj 323.06.2017. 218.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/201723.06.2017. 25/05/201718.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 25/05/201723.06.2017. 20/05/202118.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 25531,6911.05.2015. 10098,4423.06.2017. 14377,4418.06.2021. 2149,0515.02.2023. Neto iznos (EUR) 17548,0011.05.2015. 7760,1323.06.2017. 10728,0018.06.2021. 1538,3815.02.2023.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (EUR) 3500,0011.05.2015.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.05.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.05.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.05.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca EUROHERC PODRUZNICA OSIJEK D.D.11.05.2015. OIB poslodavca 2269485774711.05.2015.
Bruto iznos (EUR) 6112,5011.05.2015. 811,2011.05.2015. Neto iznos (EUR) 4589,1711.05.2015. 609,0611.05.2015.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/200011.05.2015. Datum prestanka radnog odnosa 11.05.2015.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca EUROHERC PODRUŽNICA OSIJEK23.06.2017. OIB poslodavca 2269485774723.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 3938,1223.06.2017. 5500,0018.06.2021. 729,9818.06.2021. Neto iznos (EUR) 2688,1323.06.2017. 4000,0018.06.2021. 530,8918.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/200023.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji11.05.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.05.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji11.05.2015. Ne postoji18.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.05.2015. Nositelj obveze Osobno11.05.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PRIVREDNA BANKA ZAGREB11.05.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 34000,0011.05.2015.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak11.05.2015. Godina zaduženja 200011.05.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 18011.05.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 222,5511.05.2015. Ugovorena kamatna stopa 3,2311.05.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.05.2015. Nositelj obveze Osobno11.05.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PRIVREDNA BANKA ZAGREB11.05.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12690,0111.05.2015.
Valuta duga EUR - Euro11.05.2015. Godina zaduženja 201411.05.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 8411.05.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 189,7811.05.2015. Ugovorena kamatna stopa 8,0011.05.2015.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.05.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.05.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom11.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.05.2015.
Mjesto BABINA GREDA11.05.2015. Poštanski broj 3227611.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.05.2015. Površina 1523,0011.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0011.05.2015. 106178,2511.05.2015.
Katastarska općina BABINA GREDA11.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno11.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug11.05.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine POMOĆ RODITELJA11.05.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.05.2015.
Mjesto BABINA GREDA11.05.2015. Poštanski broj 3227611.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.05.2015. Površina 24914,0011.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0011.05.2015. 19908,4211.05.2015.
Katastarska općina BABINA GREDA11.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno11.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.05.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište11.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.05.2015.
Mjesto BABINA GREDA11.05.2015. Poštanski broj 3227611.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.05.2015. Površina 3041,0011.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0011.05.2015. 26544,5611.05.2015.
Katastarska općina BABINA GREDA11.05.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno11.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.05.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine RAD U ŠVICARSKOJ 11.05.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.05.2015.
Mjesto BABINA GREDA11.05.2015. Poštanski broj 3227611.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.05.2015. Površina 3650,0011.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0011.05.2015. 2654,4611.05.2015.
Katastarska općina BABINA GREDA11.05.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno11.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno11.05.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.05.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine RAD U ŠVICARSKOJ11.05.2015.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.05.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.05.2015. Marka/tip CITROEN C11.05.2015. HYUNDAI I4018.06.2021.
Godina proizvodnje 200311.05.2015. 201118.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0011.05.2015. 9000,0023.06.2017. 50000,0018.06.2021. 6636,1418.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug11.05.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2015. Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.06.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine UŠTEĐEVINA.18.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.05.2015. Postoji23.06.2017. Ne postoji18.06.2021.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine23.06.2017. Marka/tip ALFA ROMEO23.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 21000,0023.06.2017. 2787,1823.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji11.05.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji11.05.2015. Postoji18.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 10000,0018.06.2021. Valuta EUR - Euro18.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Na neki drugi način18.06.2021.
Drugi način stjecanja PLAĆOM.18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.05.2015. Postoji15.02.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LAG Bosutski niz15.02.2023. Sjedište pravne osobe Faličevci 6, Privlaka15.02.2023.
OIB pravne osobe 6022557662915.02.2023.
Datum učlanjenja 07/01/201615.02.2023. Datum kraja članstva 15.02.2023.
Funkcije Predsjednik Skupštine15.02.2023.
Napomena 15.02.2023.