Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Đakić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Josip28.01.2016. Prezime Đakić 28.01.2016.
Stručna sprema SSS28.01.2016.
Zvanje rudarsko naftni stručni radnik28.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica28.01.2016. Hrvatska demokratska zajednica28.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.01.2016. Razveden/Razvedena30.10.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.01.2016. Nema djece24.07.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 33000 Virovitica28.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji28.01.2016. Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik28.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor28.01.2016. Hrvatski sabor28.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. Ulica Trg sv. Marka28.01.2016. Kućni broj 628.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456927728.01.2016. +3851456953711.11.2016.
Datum početka mandata 28/12/201528.01.2016. 14/10/201611.11.2016. 22/07/202031.07.2020. Predviđeni datum kraja mandata 30/12/201928.01.2016. 14/10/202011.11.2016. 22/07/202431.07.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.01.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji28.01.2016. Postoji31.07.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zastupnik31.07.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor31.07.2020. OIB pravne osobe 3859750623431.07.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb31.07.2020. Ulica Trg svetog Marka31.07.2020. Kućni broj 631.07.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/10/201631.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/07/202031.07.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 28595,0028.01.2016. 25609,8211.11.2016. 28969,6130.10.2018. 3844,8530.10.2018. Neto iznos (EUR) 21462,1528.01.2016. 19389,2411.11.2016. 21858,9330.10.2018. 2901,0630.10.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.01.2016. Postoji30.10.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1600,0030.10.2018. 212,3630.10.2018. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava30.10.2018.
Vremenski raspon Mjesečno30.10.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1109,0030.10.2018. 1109,22 147,19 Pravna osnova Od druge djelatnosti30.10.2018.
Vremenski raspon Mjesečno30.10.2018.
Druga djelatnost vojna invalalidnine30.10.2018. vojna invalidnina24.07.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 210000,0030.10.2018. 27871,7930.10.2018. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti30.10.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.10.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0020.12.2018. 199,0820.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak20.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno20.12.2018.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.01.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Informativni centar Virovitica 28.01.2016. OIB poslodavca 0115674552328.01.2016.
Bruto iznos (EUR) 4915,7328.01.2016. 8027,9411.11.2016. 1065,3711.11.2016. Neto iznos (EUR) 3756,6828.01.2016. 5002,4611.11.2016. 663,8811.11.2016.
Datum stupanja u radni odnos 1/08/201328.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 28.01.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji28.01.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1600,0028.01.2016. 212,3628.01.2016. Pravna osnova Od drugog dohodka28.01.2016.
Vremenski raspon Mjesečno28.01.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nositelj obveze Osobno28.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka 28.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0028.01.2016.
Valuta duga EUR - Euro28.01.2016. Godina zaduženja 201228.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12028.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 5587,3528.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,5428.01.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Dugovanje Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) IVANKA POŽGAJ Iznos duga (početni iznos glavnice) 420000,00 55743,58
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 6166,64 Ugovorena kamatna stopa 3,00
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Šolta28.01.2016. Poštanski broj 2100028.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 28,9028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0028.01.2016. 258300,0024.07.2019. 34282,3024.07.2019.
Katastarska općina Nečujan28.01.2016. Grohote30.10.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Šolta28.01.2016. Poštanski broj 2100028.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 28,9028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0028.01.2016. 258300,0024.07.2019. 34282,3024.07.2019.
Katastarska općina Nečujhan28.01.2016. Grohote30.10.2018. Vrsta vlasništva Vanknjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd30.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.10.2018.
Mjesto Pitomača30.10.2018. Poštanski broj 3340530.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.10.2018. Površina 1559,0030.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0030.10.2018. 50000,0024.07.2019. 6636,1424.07.2019.
Katastarska općina Sedlarica30.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno30.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.10.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica30.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.10.2018.
Mjesto Pitomača30.10.2018. Poštanski broj 3340530.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.10.2018. Površina 2114,0030.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0030.10.2018. 75000,0024.07.2019. 9954,2124.07.2019.
Katastarska općina Velika Črešnjevica30.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno30.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.10.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.10.2018.
Mjesto Virovitica30.10.2018. Poštanski broj 3300030.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.10.2018. Površina 82,2030.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 444000,0030.10.2018. 58928,9330.10.2018.
Katastarska općina Virovitica Centar30.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno30.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2018. Način stjecanja Novčanom pozajmicom30.10.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine30.10.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.10.2018.
Mjesto Virovitica30.10.2018. Poštanski broj 3300030.10.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.10.2018. Površina 22,0030.10.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0030.10.2018. 19908,4230.10.2018.
Katastarska općina Virovitica30.10.2018. Vrsta vlasništva Knjižno30.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.10.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine07.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.12.2018.
Mjesto Nečujmo07.12.2018. Poštanski broj 2100007.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.12.2018. Površina 37,0007.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 27859,0007.12.2018. 3697,5207.12.2018.
Katastarska općina Nečujno07.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno07.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno07.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Virovitica Poštanski broj 33000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1559,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184,78 24,42
Katastarska općina Sedlarica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1559,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184,78 24,42
Katastarska općina Sedlarica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1559,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184,78 24,42
Katastarska općina Sedlarica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1559,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184,78 24,42
Katastarska općina Sedlarica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1559,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184,78 24,42
Katastarska općina Sedlarica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1559,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184,78 24,42
Katastarska općina Sedlarica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1559,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184,78 24,42
Katastarska općina Sedlarica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1559,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184,78 24,42
Katastarska općina Sedlarica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1559,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184,78 24,42
Katastarska općina Sedlarica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1559,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184,78 24,42
Katastarska općina Sedlarica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1559,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184,78 24,42
Katastarska općina Sedlarica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 1327,23
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 1327,23
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 1327,23
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 1327,23
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 1327,23
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1559,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184,78 24,42
Katastarska općina Sedlarica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1559,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184,78 24,42
Katastarska općina Sedlarica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1559,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184,78 24,42
Katastarska općina Sedlarica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Virovitica - centar Poštanski broj 33000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 82,20 84,0315.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 420000,00 825000,0015.12.2021. 109496,3215.12.2021.
Katastarska općina Virovitica - centar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom15.12.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Virovitica Poštanski broj 33000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 95,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,00 132,72
Katastarska općina Virovitica centar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Postotak 05,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 714,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Postotak 05,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 714,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Postotak 05,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Nečujmo Poštanski broj 21000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 37,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 27859,00 3697,52
Katastarska općina Nečujno Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 539,50
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,00 530,89
Katastarska općina Virovitica II Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 690,56
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184,78 24,42
Katastarska općina Sedlarica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1046,63
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0024.07.2019. 995,4224.07.2019.
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Knjižno24.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama24.07.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 05,0024.07.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 237,38
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0024.07.2019. 663,6124.07.2019.
Katastarska općina Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pitomača Poštanski broj 33405
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2114,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 144,00 19,11
Katastarska općina Velika Črešnjevica Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt24.07.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.07.2019.
Mjesto Virovitica24.07.2019. Poštanski broj 3300024.07.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.07.2019. Površina 189,0024.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0024.07.2019. 132,7224.07.2019.
Katastarska općina Virovitica-centar24.07.2019. Vrsta vlasništva Knjižno24.07.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.07.2019.
Postotak 05,0024.07.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)24.07.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.07.2019.
Mjesto Pitomača24.07.2019. Poštanski broj 3340524.07.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.07.2019. Površina 690,5624.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0024.07.2019. 1327,2324.07.2019.
Katastarska općina Sedlarica24.07.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno24.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno24.07.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.07.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)24.07.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.07.2019.
Mjesto Pitomača24.07.2019. Poštanski broj 3340524.07.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.07.2019. Površina 384,8424.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 13000,0024.07.2019. 1725,4024.07.2019.
Katastarska općina Sedlarica24.07.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno24.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno24.07.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.07.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)24.07.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.07.2019.
Mjesto Pitomača24.07.2019. Poštanski broj 3340524.07.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.07.2019. Površina 388,4424.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0024.07.2019. 1990,8424.07.2019.
Katastarska općina Sedlarica24.07.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno24.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno24.07.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.07.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd24.07.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.07.2019.
Mjesto Pitomača24.07.2019. Poštanski broj 3340524.07.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.07.2019. Površina 500,0024.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0024.07.2019. 663,6124.07.2019.
Katastarska općina Velika Črešnjevica24.07.2019. Vrsta vlasništva Knjižno24.07.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.07.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.07.2019.
Postotak 05,0024.07.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd24.07.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.07.2019.
Mjesto Virovitica24.07.2019. Poštanski broj 3300024.07.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.07.2019. Površina 539,5024.07.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0024.07.2019. 530,8924.07.2019.
Katastarska općina Virovitica24.07.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno24.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno24.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.07.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2016. Marka/tip Mecedes dizel S 40028.01.2016.
Godina proizvodnje 200128.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0028.01.2016. 9954,2128.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.10.2018. Marka/tip VOLKSWAGEN TOUAREG30.10.2018.
Godina proizvodnje 200830.10.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0030.10.2018. 75000,0024.07.2019. 9954,2124.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2018. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.10.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod30.10.2018. Marka/tip CHRIS CRAFT30.10.2018.
Godina proizvodnje 199230.10.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0030.10.2018. 9290,6030.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno30.10.2018. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.10.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip BMW Hibridni vozilo
Godina proizvodnje 2021 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 13139,56
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji28.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.01.2016. Naziv poslovnog subjekta Podravka28.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 1892852325228.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Koprivnica28.01.2016.
Broj dionica 14528.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 220,0028.01.2016. 365,0011.11.2016. 48,4411.11.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.01.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.01.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.01.2016. Naziv poslovnog subjekta HT 28.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656028.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb28.01.2016.
Broj dionica 6328.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 139,0028.01.2016. 162,2911.11.2016. 21,5011.11.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.01.2016. Naziv poslovnog subjekta FOND HB28.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 3914685747528.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb28.01.2016.
Broj dionica 4928.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 372,7228.01.2016. 49,3728.01.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.01.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.01.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.01.2016. Ne postoji30.10.2018.

Podatci o štednji

Iznos 130000,0028.01.2016. 17253,9728.01.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.01.2016. EUR - Euro28.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug28.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji28.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HVIDRA RH28.01.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb28.01.2016.
OIB pravne osobe 6400620552728.01.2016.
Datum učlanjenja 15/05/198628.01.2016. 15/05/199611.11.2016. Datum kraja članstva 28.01.2016.
Funkcije predsjednik28.01.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe OPG ĐAKIĆ24.07.2019. Sjedište pravne osobe Pitomača24.07.2019.
OIB pravne osobe 1269598369824.07.2019.
Datum učlanjenja 23/03/201724.07.2019. Datum kraja članstva 24.07.2019.
Funkcije vlasnik24.07.2019.
Napomena