Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Bilandžija

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Josip30.06.2017. Prezime Bilandžija 30.06.2017.
Stručna sprema VSS30.06.2017.
Zvanje diplomirani inženjer šumarstva30.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica30.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana30.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43280 Garešnički Brestovac30.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika30.06.2017. Gradonačelnik30.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Garešnica30.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43280 Garešnica30.06.2017. Ulica Vladimira Nazora30.06.2017. Kućni broj 20a30.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854367593030.06.2017.
Datum početka mandata 10/06/201330.06.2017. 26/05/201730.06.2017. 21/05/202118.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 10/06/201730.06.2017. 27/05/201730.06.2017. 26/05/2021 21/05/202518.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski30.06.2017. Profesionalno30.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji30.06.2017. Ne postoji30.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Revirnik30.06.2017. Naziv pravne osobe Hrvatske šume30.06.2017. OIB pravne osobe 6969314450630.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43280 Garešnica30.06.2017. Ulica Petra Svačića 30.06.2017. Kućni broj 730.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/04/200630.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji30.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 16000,0030.06.2017. 19146,58 19236,0518.06.2021. 19325,5231.01.2022. 2564,8731.01.2022. Neto iznos (EUR) 10700,0030.06.2017. 13451,5121.04.2020. 13556,3818.06.2021. 13609,4131.01.2022. 1806,2231.01.2022.
Volonterski (EUR) 2500,0030.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji30.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji30.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.06.2017. Nositelj obveze Osobno30.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka30.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 216008,2930.06.2017. 222000,00 29464,46
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna30.06.2017. EUR - Euro30.06.2017. Godina zaduženja 201630.06.2017. 2018
Rok vraćanja u mjesecima 12030.06.2017. 84 Iznos mjesečnog anuiteta 2854,0030.06.2017. 2642,86 350,65 Ugovorena kamatna stopa 7,3530.06.2017. 5,58
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,00 4645,30
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 500,50 66,36 Ugovorena kamatna stopa 6,99
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Garešnički Brestovac30.06.2017. Poštanski broj 4328030.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 260,0030.06.2017. 1503,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0030.06.2017. 450000,0031.01.2022. 59725,2631.01.2022.
Katastarska općina Garešnica30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom30.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.06.2017. Marka/tip kia ceed sw30.06.2017.
Godina proizvodnje 200830.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0030.06.2017. 30000,00 28000,0018.06.2021. 3716,2418.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji30.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji30.06.2017. Postoji

Podatci o štednji

Iznos 11000,00 13000,0018.06.2021. 1725,4018.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Dijete, Dijete Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 42900,0031.01.2022. 2897,2031.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna31.01.2022. EUR - Euro31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji30.06.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: