Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Bačić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Josip 30.05.2022. Prezime Bačić 30.05.2022.
Stručna sprema VSS30.05.2022.
Zvanje diplomirani ekonomist30.05.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica30.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana30.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 20000 Dubrovnik30.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave30.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. za gospodarenje otpadom i usluge 30.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20232 Slano30.05.2022. Ulica Obala Ohmučevića 30.05.2022. Trg Ruđera Boškovića 31.01.2023. Kućni broj 230.05.2022. 131.01.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852035866230.05.2022.
Datum početka mandata 19/02/202230.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 01/05/202330.05.2022. 01/05/202830.01.2024.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji30.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 19400,0030.05.2022. 2787,6031.01.2023. 2957,7330.01.2024. Neto iznos (EUR) 12985,6030.05.2022. 1856,2631.01.2023. 2028,7730.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OPĆA BOLNICA DUBROVNIK30.05.2022. OIB poslodavca 7597051706930.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 20222,9130.05.2022. 2972,4331.01.2023. 3352,7930.01.2024. Neto iznos (EUR) 15204,0930.05.2022. 2197,8931.01.2023. 2504,1830.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 19/02/202230.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 30.05.2022.
Napomena 30.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji30.05.2022. Postoji31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 786,5431.01.2023. 1832,2230.01.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka31.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 83,9431.01.2023. 6448,6530.01.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka31.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1406,8331.01.2023. 3197,5730.01.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti31.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug30.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP BANKA d.d.30.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 105000,0030.05.2022.
Valuta duga EUR - Euro30.05.2022. Godina zaduženja 201930.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 19530.05.2022. 19231.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 642,6930.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 2,2930.05.2022.
Napomena 30.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug30.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP BANKA d.d.30.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 96000,0030.05.2022.
Valuta duga EUR - Euro30.05.2022. Godina zaduženja 201930.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 33030.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 388,6130.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 2,2930.05.2022.
Napomena 30.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug31.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZAGREBAČKA BANKA31.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 11945,0531.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro31.01.2023. Godina zaduženja 202231.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 6031.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 218,9231.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,8031.01.2023.
Napomena Gotovinski kredit za kupovinu grobnice - GROBLJE DUBAC31.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.05.2022.
Mjesto DUBROVNIK30.05.2022. Poštanski broj 2000030.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.05.2022. Površina 91,5430.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2334270,0030.05.2022. 309810,8730.05.2022.
Katastarska općina GRUŽ30.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno30.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno30.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.05.2022.
Napomena 30.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.05.2022. Marka/tip CITROEN C4 PICASSO30.05.2022.
Godina proizvodnje 201030.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 22500,0030.05.2022. 3000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod30.05.2022. Marka/tip PASARA S KABINOM30.05.2022.
Godina proizvodnje 199730.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0030.05.2022. 20000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod30.01.2024. Marka/tip Pasara s kabinom30.01.2024.
Godina proizvodnje 199730.01.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0030.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji30.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji30.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji30.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe BMD d.o.o.30.05.2022. Sjedište pravne osobe DUBROVNIK30.05.2022.
OIB pravne osobe 0765587678930.05.2022.
Datum učlanjenja 19/02/202230.05.2022. Datum kraja članstva 30.05.2022.
Funkcije ČLAN UPRAVE30.05.2022.
Napomena 30.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe KOŠARKAŠKI SAVEZ DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE30.05.2022. Sjedište pravne osobe DUBROVNIK30.05.2022.
OIB pravne osobe 6584565397930.05.2022.
Datum učlanjenja 19/02/202230.05.2022. Datum kraja članstva 30.05.2022.
Funkcije PREDSJEDNIK30.05.2022.
Napomena 30.05.2022.