Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jasna Vaniček-Fila

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Jasna 25.03.2021. Prezime Vaniček-Fila25.03.2021.
Stručna sprema VSS25.03.2021.
Zvanje diplomirani talijanist i bohemist25.03.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke25.03.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana25.03.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece25.03.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 43000 Bjelovar25.03.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji25.03.2021. Mjesto 10000 Zagreb25.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave25.03.2021. Ravnatelj uprave25.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo kulture i medija25.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb25.03.2021. Ulica Runjaninova25.03.2021. Kućni broj 225.03.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851486630225.03.2021.
Datum početka mandata 11/02/202125.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202525.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.03.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji25.03.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji25.03.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji25.03.2021.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto vanjski suradnik - predavač25.03.2021. vanjski suradnik - predavač - honorarno26.01.2022. Naziv pravne osobe Libertas međunarodno sveučilište25.03.2021. OIB pravne osobe 9812414024825.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.03.2021. Ulica Kennedyjev trg25.03.2021. Kućni broj 6b25.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 22/02/202125.03.2021. 22/02/202223.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 15/06/202125.03.2021. 15/06/202223.01.2023.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji25.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto osobni savjetnik predsjednika Hrvatskoga sabora25.03.2021. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor25.03.2021. OIB pravne osobe 3859750623425.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.03.2021. Ulica Trg sv. Marka25.03.2021. Kućni broj 625.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/05/201725.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/02/202125.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24265,6925.03.2021. 24377,5126.01.2022. 3583,1223.01.2023. Neto iznos (EUR) 15775,1925.03.2021. 15843,5326.01.2022. 2315,2923.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.03.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji25.03.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 9568,6325.03.2021. 7219,4126.01.2022. 989,2923.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti25.03.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini25.03.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1535,1226.01.2022. 203,7326.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti26.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno26.01.2022.
Napomena 26.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji25.03.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Opća bolnica Bjelovar25.03.2021. OIB poslodavca 3450654784825.03.2021.
Bruto iznos (EUR) 33740,8625.03.2021. 29491,0826.01.2022. 3910,6023.01.2023. Neto iznos (EUR) 21594,1525.03.2021. 16201,1126.01.2022. 2148,3123.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 15/10/199225.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 25.03.2021.
Napomena Iznos upisane plaće bračnog druga, koji od 1. 1. 2018. radi u dvjema bolnicama, u Općoj bolnici Bjelovar i u Kliničkoj bolnici Dubrava, odnosi se na isplatu u prosincu 2021., budući da iznosi plaće variraju ovisno o broju odrađenih dežurstava, pripravnosti te rada subotama i nedjeljama.26.01.2022. Iznos upisane plaće bračnog druga, koji od 1. 1. 2018. radi u dvjema bolnicama, u Općoj bolnici Bjelovar i u Kliničkoj bolnici Dubrava, odnosi se na isplatu u prosincu 2022., budući da iznosi plaće variraju ovisno o broju odrađenih dežurstava, pripravnosti te rada subotama i nedjeljama.23.01.2023.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Klinička bolnica Dubrava25.03.2021. OIB poslodavca 3220614837125.03.2021.
Bruto iznos (EUR) 17088,4325.03.2021. 24495,4326.01.2022. 3500,0023.01.2023. Neto iznos (EUR) 11736,6025.03.2021. 14262,4026.01.2022. 2028,9723.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 20/07/201525.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 25.03.2021.
Napomena Iznos upisane plaće bračnog druga, koji od 1. 1. 2018. radi u dvjema bolnicama, u Općoj bolnici Bjelovar i u Kliničkoj bolnici Dubrava, odnosi se na isplatu u prosincu 2021., budući da iznosi plaće variraju ovisno o broju odrađenih dežurstava, pripravnosti te rada subotama i nedjeljama.26.01.2022. Iznos upisane plaće bračnog druga, koji od 1. 1. 2018. radi u dvjema bolnicama, u Općoj bolnici Bjelovar i u Kliničkoj bolnici Dubrava, odnosi se na isplatu u prosincu 2022., budući da iznosi plaće variraju ovisno o broju odrađenih dežurstava, pripravnosti te rada subotama i nedjeljama.23.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji25.03.2021. Postoji26.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4000,0026.01.2022. 530,8926.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti26.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno26.01.2022.
Napomena 26.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 6000,0026.01.2022. 398,1723.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti26.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno26.01.2022.
Napomena Ovaj ukupni primitak od edukacijske djelatnosti isplaćen je dvokratno, odnosno dva puta po 3000,00 kn, no ta opcija ne postoji po izborniku te je zato stavljam u napomenu.26.01.2022. 23.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji25.03.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji25.03.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.03.2021. Nositelj obveze Bračni drug25.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb25.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,0025.03.2021. 26544,5625.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna25.03.2021. EUR - Euro25.03.2021. Godina zaduženja 201825.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6025.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 3602,6325.03.2021. 478,1523.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,1025.03.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.03.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.03.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.03.2021.
Mjesto Zagreb25.03.2021. Poštanski broj 1000025.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.03.2021. Površina 46,3025.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 530000,0025.03.2021. 70343,0925.03.2021.
Katastarska općina Zaprudski otok25.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno25.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)25.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.03.2021.
Mjesto Zagreb25.03.2021. Poštanski broj 1000025.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.03.2021. Površina 81,4225.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,0025.03.2021. 119450,5325.03.2021.
Katastarska općina Granešina25.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug25.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)25.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.03.2021.
Mjesto Bjelovar25.03.2021. Poštanski broj 4300025.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.03.2021. Površina 108,8225.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 670000,0025.03.2021. 88924,2825.03.2021.
Katastarska općina Grad Bjelovar25.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug25.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine25.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada25.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.03.2021.
Mjesto Pag Košljun25.03.2021. Poštanski broj 2325025.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.03.2021. Površina 852,0025.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0025.03.2021. 79633,6925.03.2021.
Katastarska općina Pag25.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug25.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža25.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.03.2021.
Mjesto Bjelovar25.03.2021. Poštanski broj 4300025.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.03.2021. Površina 15,6025.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0025.03.2021. 9954,2125.03.2021.
Katastarska općina Grad Bjelovar25.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug25.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2023.
Mjesto Donji Daruvar23.01.2023. Poštanski broj 4350023.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2023. Površina 1439,0023.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0023.01.2023.
Katastarska općina Vukovije23.01.2023. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom23.01.2023.
Postotak 50,0023.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 23.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma23.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2023.
Mjesto Daruvar23.01.2023. Poštanski broj 4350023.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2023. Površina 6236,0023.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0023.01.2023.
Katastarska općina Doljani23.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom23.01.2023.
Postotak 25,0023.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 23.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma23.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2023.
Mjesto Donji Daruvar23.01.2023. Poštanski broj 4350023.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2023. Površina 7179,0023.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500,0023.01.2023.
Katastarska općina Vukovije23.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom23.01.2023.
Postotak 25,0023.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 23.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji25.03.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.03.2021. Marka/tip Mazda 62625.03.2021.
Godina proizvodnje 200125.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0025.03.2021. 18000,0026.01.2022. 2000,0023.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug25.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.03.2021. Marka/tip Toyota Corolla25.03.2021.
Godina proizvodnje 201925.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0025.03.2021. 95000,0026.01.2022. 12000,0023.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug25.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.03.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.03.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji25.03.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji25.03.2021.

Podatci o štednji

Iznos 200000,0025.03.2021. 270000,0026.01.2022. 46528,8723.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna25.03.2021. EUR - Euro25.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno25.03.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka25.03.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 240000,0025.03.2021. 312000,0026.01.2022. 56888,6623.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna25.03.2021. EUR - Euro25.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug25.03.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.03.2021. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka26.01.2022.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 188,3425.03.2021. Valuta EUR - Euro25.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug25.03.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.03.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 9044,8925.03.2021. Valuta CHF - Švicarski Franak25.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug25.03.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.03.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 150,0025.03.2021. 0,7423.01.2023. Valuta GBP - Britanska Funta25.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug25.03.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.03.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 10000,0023.01.2023. Valuta USD - Američki Dolar23.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug23.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.01.2023.
Napomena 23.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji25.03.2021.