Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jasna Orešković Brkljačić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Jasna03.07.2021. Prezime Orešković Brkljačić03.07.2021.
Stručna sprema Stručni Specijalist03.07.2021.
Zvanje struč spec oec03.07.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica03.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana03.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece03.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 53000 Gospić03.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.07.2021.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik župana03.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ličko Senjska u00c5u00bdupanija03.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 53000 Gospić03.07.2021. Ulica Trg Franje Tuđmana 03.07.2021. Kućni broj 403.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855358820103.07.2021.
Datum početka mandata 04/06/202103.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 18/05/202503.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.07.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji03.07.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji03.07.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.07.2021.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji03.07.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj knjigovodstveno financijskog odjela03.07.2021. Naziv pravne osobe Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću03.07.2021. OIB pravne osobe 4255239252203.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 53000 Gospić03.07.2021. Ulica Bana Ivana Karlovića 03.07.2021. Kućni broj 1603.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/02/202003.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/06/202103.07.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25131,0003.07.2021. Neto iznos (HRK) 15181,0003.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji03.07.2021.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Veleučilište NIkola Tesla03.07.2021. OIB isplatitelja 4255239252203.07.2021.
Neto iznos mjesečno (HRK) 9318,9903.07.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji03.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji03.07.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca M.I. D.O.O.03.07.2021. OIB poslodavca 2867443309603.07.2021.
Bruto iznos (HRK) 5800,0003.07.2021. Neto iznos (HRK) 4200,0003.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 17/07/201003.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa 03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji03.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji03.07.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju03.07.2021. OIB isplatitelja 9912223570903.07.2021.
Neto iznos (HRK) 13338,5803.07.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.07.2021.
Vrsta Poticaj (potpora)03.07.2021.
Korisnik Svrha
Napomena 03.07.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji03.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.07.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)03.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2021.
Mjesto gospić03.07.2021. Poštanski broj 5300003.07.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv03.07.2021. Površina 272,0003.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0003.07.2021.
Katastarska općina gospić03.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti03.07.2021.
Napomena Sukladno Izmjeni prostornog plana postoji mogućnost da se navedena oranica (cca 1000m2) pretvori u građevinsko zemljište. Postupak izmjene Prostornog plana je u tijeku.03.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.07.2021. Marka/tip audi a 303.07.2021.
Godina proizvodnje 201003.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 45000,0003.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2021. Način stjecanja Prodajom imovine03.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.07.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji03.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji03.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 15800,0003.07.2021. Valuta EUR - Euro03.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2021. Način stjecanja Od drugih izvora dohotka03.07.2021.
Napomena Zajednička obiteljska štednja sa bračnim drugom ali se na banci vodi na moje osobno ime, štednja je stečena tokom braka.03.07.2021.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji03.07.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska demokratska zajednica03.07.2021. Sjedište pravne osobe Trg žrtava fašizma 4, Zagreb03.07.2021.
OIB pravne osobe 0415000846303.07.2021.
Datum učlanjenja 18/08/200803.07.2021. Datum kraja članstva 03.07.2021.
Funkcije 03.07.2021.
Napomena 03.07.2021.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: