Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jasna Baranjec-Keserica

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Jasna28.04.2022. Prezime Baranjec-Keserica28.04.2022.
Stručna sprema Magistar Inženjer28.04.2022.
Zvanje diplomirani inženjer arhitekture28.04.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 33000 Virovitica28.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj28.04.2022. ravnatelj zavoda16.01.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE28.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33000 Virovitica28.04.2022. Ulica Trg Ljudevita Patačića 28.04.2022. Kućni broj 128.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853372135328.04.2022.
Datum početka mandata 25/12/202128.04.2022. 19/12/202216.01.2023. Predviđeni datum kraja mandata 31/12/202228.04.2022. 19/12/202316.01.2023. 31/12/202430.01.2024.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji28.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 14100,0028.04.2022. 1977,5216.01.2023. 2734,2030.01.2024. Neto iznos (EUR) 11683,0928.04.2022. 1575,5116.01.2023. 1843,2730.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji28.04.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2750,0028.04.2022. 227,7516.01.2023. 500,0030.01.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava28.04.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.04.2022.
Napomena Prihod od zakupa zemlje.28.04.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1246,4428.04.2022. 1493,1316.01.2023. 1492,1730.01.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.04.2022. Od imovine i imovinskih prava16.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno28.04.2022. Na godišnjoj razini16.01.2023.
Napomena Temeljem Rješenja o osobnoj invalidnini28.04.2022. Prihod od zakupa zemlje.16.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 232,2616.01.2023. 79,6330.01.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak16.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno16.01.2023.
Napomena Temeljem Rješenja o osobnoj invalidnini.16.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 23,7630.01.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava30.01.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.01.2024.
Napomena Prihod od zakupa zemlje.30.01.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji28.04.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji28.04.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 6130,8028.04.2022. 903,4516.01.2023. 1086,1130.01.2024. Pravna osnova Od osiguranja28.04.2022.
Vremenski raspon Mjesečno28.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.04.2022. Ne postoji30.01.2024.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.04.2022. Nositelj obveze Osobno28.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka28.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 58000,0028.04.2022. 7697,9228.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.04.2022. EUR - Euro28.04.2022. Godina zaduženja 201828.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6028.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1132,1328.04.2022. 150,2516.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,4028.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2022.
Mjesto Virovitica28.04.2022. Poštanski broj 3300028.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2022. Površina 96,7528.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 860000,0028.04.2022. 114140,0016.01.2023.
Katastarska općina Virovitica-centar28.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.04.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti28.04.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine poklon od roditelja28.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža28.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2022.
Mjesto Virovitica28.04.2022. Poštanski broj 3300028.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2022. Površina 17,7228.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 53000,0028.04.2022. 7000,0016.01.2023.
Katastarska općina Virovitica-centar28.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.04.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti28.04.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine poklon od roditelja28.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2022.
Mjesto Čokadinci28.04.2022. Poštanski broj 3143128.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2022. Površina 4027,0028.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0028.04.2022. 2400,0016.01.2023.
Katastarska općina Čokadinci28.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom28.04.2022.
Postotak 25,0028.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2022.
Mjesto Virovitica28.04.2022. Čokadinci16.01.2023. Poštanski broj 3300028.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2022. Površina 85799,0028.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 215000,0028.04.2022. 51500,0016.01.2023.
Katastarska općina Čokadinci28.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom28.04.2022.
Postotak 25,0028.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2022.
Mjesto Čepinski Martinci28.04.2022. Poštanski broj 3143128.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2022. Površina 253000,0028.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 634000,0028.04.2022. 151800,0016.01.2023.
Katastarska općina Čepinski Martinci28.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom28.04.2022.
Postotak 25,0028.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2022.
Mjesto Virovitica28.04.2022. Poštanski broj 3300028.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2022. Površina 1244,0028.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 830000,0028.04.2022. 110159,9328.04.2022.
Katastarska općina Petrovac28.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.04.2022.
Napomena Nekretnina se sastoji od stambeno-poslovnog prostora (58,00m2+102,00m2), dvije gospodarske zgrade (116,00m2 i 33,00m2), garaže (22,00m2) te dvorišta (terasa poslovnog prostora - 297,00m2) i vrta (616,00m2).28.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2022.
Mjesto Virovitica28.04.2022. Poštanski broj 3300028.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2022. Površina 431,0028.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5950000,0028.04.2022. 789700,0016.01.2023.
Katastarska općina Virovitica-centar28.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.04.2022.
Napomena Nekretnina se sastoji od poslovno-stambene zgrade Po+P+1+Pk tlocrtne bruto površine 177,00m2 po etaži. Bruto razvijena površina zgrade je 564,00m2. U prizemlju se nalazi poslovni prostor, a I kat i potkrovlje su stambene namjene. Potkrovlje je nedovršeno. Podrum se ne koristi radi vlage.28.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2022.
Mjesto Virovitica28.04.2022. Poštanski broj 3300028.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2022. Površina 657,0028.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 740000,0028.04.2022. 98215,0016.01.2023.
Katastarska općina Virovitica-centar28.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.04.2022.
Napomena Nekretnina se sastoji od parcele sa izgrađenom kućom poslovne namjene površine 164,00m2 i gospodarske zgrade od 36,00m2. Obzirom na starost i ruševno stanje, zgrade će se tijekom svibnja 2022. godine ukloniti.28.04.2022. Nekretnina se sastoji od parcele na kojoj se nalazila kuća poslovne namjene površine 164,00m2 koja je tijekom 2022. godine uklonjena i gospodarske zgrade od 36,00m2 koja je u ruševnom stanju.16.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem28.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2022.
Mjesto Križnica28.04.2022. Poštanski broj 3340528.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2022. Površina 2834,1628.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0028.04.2022. 199085,0016.01.2023.
Katastarska općina Pitomača28.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.04.2022.
Napomena Nekretnina se sastoji od parcele na kojoj se nalazi prizemna kuća (255,00 m2 bruto) za odmor, gospodarska zgrada (48,36m2 bruto) i kućica za hidrofor (12,25m2), voćnjak i dvorište.28.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem28.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2022.
Mjesto Privlaka28.04.2022. Poštanski broj 2323328.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2022. Površina 287,0028.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000000,0028.04.2022. 398170,0016.01.2023.
Katastarska općina Privlaka28.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.04.2022. Način stjecanja Prodajom imovine28.04.2022.
Napomena Nekretnina se sastoji od dvorišta (143,00m2) i kuće za odmor P+1, tlocrtne površine 144,00m2 bruto po etaži, odnosno cca 290,00m2 bruto razvijene površine.28.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća28.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2022.
Mjesto Poreč28.04.2022. Poštanski broj 5244128.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2022. Površina 134,0028.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8100000,0028.04.2022. 1075055,0016.01.2023.
Katastarska općina Poreč28.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.04.2022.
Napomena Kuća sadrži četiri etaže ukupne bruto razvijene površine 536,00m228.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište28.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2022.
Mjesto Seline28.04.2022. Poštanski broj 2324428.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2022. Površina 398,0028.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 165000,0028.04.2022. 21900,0016.01.2023.
Katastarska općina Seline28.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.04.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti28.04.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine poklon od roditelja28.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor28.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2022.
Mjesto Virovitica28.04.2022. Poštanski broj 3300028.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2022. Površina 65,5928.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 740000,0028.04.2022. 98215,0016.01.2023.
Katastarska općina Virovitica-centar28.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.04.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti28.04.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine poklon od roditelja28.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine28.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.04.2022.
Mjesto Virovitica28.04.2022. Poštanski broj 3300028.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.04.2022. Površina 37,9228.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 115000,0028.04.2022. 15265,0016.01.2023.
Katastarska općina Virovitica-centar28.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.04.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti28.04.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine poklon od roditelja28.04.2022.
Napomena spremište u podrumu zgrade28.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.04.2022. Marka/tip citroen c-elysee28.04.2022.
Godina proizvodnje 201328.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0028.04.2022. 6200,0016.01.2023. 5200,0030.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno28.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.04.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji28.04.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.04.2022. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom28.04.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656028.04.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Radnička cesta 2128.04.2022.
Broj dionica 13828.04.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 192,0028.04.2022. 25,4828.04.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%28.04.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama28.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.04.2022.
Postotak 0,0028.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.04.2022. Naziv poslovnog subjekta VTC projekt28.04.2022.
OIB poslovnog subjekta 6572553312228.04.2022. Sjedište poslovnog subjekta Antuna Mihanovića 928.04.2022.
Broj dionica 1295328.04.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 1,0028.04.2022. 0,1328.04.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%28.04.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Suvlasnik s trećim osobama28.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.04.2022.
Postotak 1,2628.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.04.2022. Naziv poslovnog subjekta Vitrex d.o.o.28.04.2022.
OIB poslovnog subjekta 7804730088128.04.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zbora narodne garde 328.04.2022.
Broj dionica 891616328.04.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 1,0028.04.2022. 0,1328.04.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.04.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama28.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.04.2022.
Postotak 93,1728.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.04.2022. Naziv poslovnog subjekta Gradnja com d.o.o.28.04.2022.
OIB poslovnog subjekta 4639657463328.04.2022. Sjedište poslovnog subjekta Virovitica, Matije Gupca 17428.04.2022.
Broj dionica 2000028.04.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 1,0028.04.2022. 0,1328.04.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug28.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 12304,7428.04.2022. 3260,9416.01.2023. 844,1030.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.04.2022. EUR - Euro28.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno28.04.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 5000,2628.04.2022. 5000,0016.01.2023. 10000,0030.01.2024. Valuta EUR - Euro28.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno28.04.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 643,0328.04.2022. 1759,8816.01.2023. 1012,3930.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.04.2022. EUR - Euro28.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.04.2022. Način stjecanja Na neki drugi način28.04.2022.
Drugi način stjecanja mirovina28.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 95526,7128.04.2022. Valuta EUR - Euro28.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.04.2022. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti28.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 1079965,1228.04.2022. Valuta USD - Američki Dolar28.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.04.2022. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti28.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji28.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Kreativna udruga Unikat28.04.2022. Sjedište pravne osobe Trg dr. Ante Starčevića 128.04.2022.
OIB pravne osobe 7672178089928.04.2022.
Datum učlanjenja 24/10/201128.04.2022. Datum kraja članstva 28.04.2022.
Funkcije predsjednica udruge28.04.2022.
Napomena 28.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska komora arhitekata16.01.2023. Sjedište pravne osobe Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 16.01.2023.
OIB pravne osobe 8598601893216.01.2023.
Datum učlanjenja 28/09/199916.01.2023. Datum kraja članstva 16.01.2023.
Funkcije 16.01.2023.
Napomena 16.01.2023.