Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jasminka Kokot Bambić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Jasminka03.07.2017. Prezime Kokot Bambić03.07.2017.
Stručna sprema VSS03.07.2017.
Zvanje DOKTORICA VETERINARSKE MEDICINE03.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke03.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana03.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece03.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10370 Dugo Selo03.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika03.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Dugo Selo03.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10370 Dugo Selo03.07.2017. Ulica JOSIPA ZORIĆA03.07.2017. Kućni broj 103.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851275370503.07.2017.
Datum početka mandata 08/06/201703.07.2017. 04/06/202109.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202103.07.2017. 04/06/202509.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji03.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji03.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji03.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditeljica centra za obrazovanje03.07.2017. Zamjenica gradonačelnika25.06.2021. Naziv pravne osobe Pučko otvoreno učilište Dugo Selo03.07.2017. Grad Dugo Selo25.06.2021. OIB pravne osobe 2110561239103.07.2017. 2543287921425.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10370 Dugo Selo03.07.2017. Ulica Josipa Zorića 03.07.2017. Kućni broj 21A03.07.2017. 125.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 23/06/200303.07.2017. 07/06/201725.06.2021. 04/06/202109.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 07/06/201703.07.2017. 03/06/202125.06.2021. 04/06/202509.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20041,2803.07.2017. 23754,1425.06.2021. 23855,6618.01.2022. 3166,1018.01.2022. 3193,1424.01.2024. Neto iznos (EUR) 13290,6703.07.2017. 13845,8825.06.2021. 13900,3318.01.2022. 1844,8518.01.2022. 1899,7824.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji03.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji03.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji03.07.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 700,0003.07.2017. 92,9103.07.2017. 300,0024.01.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno03.07.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 600,0003.07.2017. 79,6303.07.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno03.07.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 500,0003.07.2017. 66,3603.07.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno03.07.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1700,0003.07.2017. 225,6303.07.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno03.07.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 500,0003.07.2017. 66,3603.07.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno03.07.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4000,0003.07.2017. 2500,0025.06.2021. 331,8125.06.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno03.07.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 500,0003.07.2017. 66,3603.07.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno03.07.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1700,0003.07.2017. 225,6303.07.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno03.07.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji03.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji03.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto DUGO SELO03.07.2017. Poštanski broj 1037003.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 100,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0003.07.2017. 99542,1103.07.2017.
Katastarska općina DUGO SELO I03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.07.2017.
Postotak 50,0003.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto DUGO SELO03.07.2017. Poštanski broj 1037003.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 1330,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1330000,0003.07.2017. 1600000,0025.06.2021. 212356,4925.06.2021.
Katastarska općina DUGO SELO II03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto DUGO SELO03.07.2017. Poštanski broj 1037003.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 367,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0003.07.2017. 6636,1403.07.2017. 30000,0024.01.2024.
Katastarska općina DUGO SELO I03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava03.07.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.01.2023.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto DUGO SELO03.07.2017. Poštanski broj 1037003.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 1016,0003.07.2017. 848,0025.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0003.07.2017. 190000,0025.06.2021. 25217,3325.06.2021. 100000,0024.01.2024.
Katastarska općina DUGO SELO I03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto DUGO SELO03.07.2017. Poštanski broj 1037003.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 2728,0003.07.2017. 1780,0018.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0003.07.2017. 2700000,0025.06.2021. 667500,0018.01.2022. 88592,4718.01.2022.
Katastarska općina DUGO SELO I03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 948m2 nekretnine darovnim ugovorom preneseno vlasništvo na kćer- Jerneja Bambić18.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto MOLAT03.07.2017. Poštanski broj 2329203.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 46,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 210000,0003.07.2017. 27871,7903.07.2017. 100000,0024.01.2024.
Katastarska općina MOLAT03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava03.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto DUGO SELO03.07.2017. Poštanski broj 1037003.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 4511,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0003.07.2017. 3981,6803.07.2017. 10000,0024.01.2024.
Katastarska općina DUGO SELO I03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto BRGULJE03.07.2017. Poštanski broj 2329203.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 5031,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0003.07.2017. 9954,2103.07.2017.
Katastarska općina ZAPUNTEL03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava03.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto DUGO SELO03.07.2017. Poštanski broj 1037003.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 712,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0003.07.2017. 99542,1103.07.2017. 150000,0024.01.2024.
Katastarska općina DUGO SELO I03.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom24.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2024.
Mjesto DUGO SELO24.01.2024. Poštanski broj 1037024.01.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2024. Površina 2146,0024.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0024.01.2024.
Katastarska općina DUGO SELO I24.01.2024. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug24.01.2024. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava24.01.2024.
Napomena 24.01.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.07.2017. Marka/tip renault kangoo 03.07.2017. dacia duster18.01.2022.
Godina proizvodnje 200603.07.2017. 202118.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0003.07.2017. 20000,0025.06.2021. 118000,0018.01.2022. 15661,2918.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.07.2017. Marka/tip ŠKODA FABIA03.07.2017.
Godina proizvodnje 201403.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0003.07.2017. 20000,0025.06.2021. 2654,4625.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava03.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji03.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji03.07.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji03.07.2017.