Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jasminka Hlupić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Jasminka Prezime Hlupić
Stručna sprema VSS
Zvanje doktor medicine Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo zdravstva

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ksaver Kućni broj 200a

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514698446
Datum početka mandata 11/02/2021 Predviđeni datum kraja mandata 10/02/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja uprave Naziv pravne osobe Ministarstvo zdravstva OIB pravne osobe 88362248492
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ksaver Kućni broj 200a
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/02/2020 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja uprave Naziv pravne osobe Ministarstvo zdravstva OIB pravne osobe 88362248492
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ksaver Kućni broj 200a
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/08/2020 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 24936,63 25074,9231.01.2022. Neto iznos (HRK) 16598,28 16682,7831.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 700,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 700,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 700,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 700,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KB PROJEKT d.o.o. OIB poslodavca 88000680009
Bruto iznos (HRK) 11202,28 Neto iznos (HRK) 7556,00
Datum stupanja u radni odnos 23/11/1995 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji18.05.2021.

Obveza

Vrsta obveze Drugo18.05.2021. Nositelj obveze Bračni drug18.05.2021.
Druga obveza Operativni leasing18.05.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb - Leasing d.o.o.18.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 19868,1518.05.2021.
Valuta duga EUR - Euro18.05.2021. Godina zaduženja 201818.05.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4818.05.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 182,0918.05.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,9918.05.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 170,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000000,00
Katastarska općina Remete Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pisarovina Poštanski broj 10451
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 766,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 28725,00
Katastarska općina Pisarovina II Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pisarovina Poštanski broj 10451
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 7326,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 73260,00
Katastarska općina Pisarovina II Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pisarovina Poštanski broj 10451
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 17284,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 648150,00
Katastarska općina Pisarovina I Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto Zagreb31.01.2022. Poštanski broj 1000031.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 35,8331.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 540000,0031.01.2022.
Katastarska općina Centar31.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto Bednja31.01.2022. Poštanski broj 4225331.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 4341,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 17350,0031.01.2022.
Katastarska općina Bednja31.01.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.01.2022.
Postotak 25,0031.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto Bednja31.01.2022. Poštanski broj 4225331.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 1313,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5250,0031.01.2022.
Katastarska općina Bednja31.01.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.01.2022.
Postotak 25,0031.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto Bednja31.01.2022. Poštanski broj 4225331.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 299,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 31000,0031.01.2022.
Katastarska općina Bednja31.01.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.01.2022.
Postotak 25,0031.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto Bednja31.01.2022. Poštanski broj 4225331.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 399,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2500,0031.01.2022.
Katastarska općina Bednja31.01.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama31.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.01.2022.
Postotak 25,0031.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.01.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji18.05.2021. Postoji31.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 3684,41 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7588,80 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 204,01 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 38347,0131.01.2022. Valuta EUR - Euro31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom31.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji