Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jasmin Bajić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Jasmin Prezime Bajić
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Croatia airlines d.d. Croatia Airlines, hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Bani Kućni broj 75b

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516160000
Datum početka mandata 04/11/2017 Predviđeni datum kraja mandata 04/05/2018 06/05/202206.12.2021. 06/05/202730.06.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor Sektora kontrolinga i interne revizije Naziv pravne osobe Croatia airlines d.d. Croatia Airlines d.d.31.01.2023. OIB pravne osobe 24640993045
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Bani Kućni broj 75b
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 05/01/1995 09/01/199531.01.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/11/201717.12.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 44571,45 47017,5806.12.2021. 57277,1230.06.2022. 8079,8231.01.2023. Neto iznos (EUR) 24602,24 25003,7006.12.2021. 29416,1230.06.2022. 4166,9031.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3675,00 487,76 Pravna osnova Od nastavne djelatnosti
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 54170,9306.12.2021. 7189,5906.12.2021. Pravna osnova Od osiguranja06.12.2021.
Vremenski raspon Jednokratno06.12.2021.
Napomena 06.12.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 37734,9406.12.2021. 5008,1606.12.2021. Pravna osnova Od osiguranja06.12.2021.
Vremenski raspon Jednokratno06.12.2021.
Napomena 06.12.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5250,0030.06.2022. 696,7930.06.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti30.06.2022.
Vremenski raspon Jednokratno30.06.2022.
Napomena 30.06.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Nastavni zavod za hitnu medicinu grada Zagreba OIB poslodavca 44879111575
Bruto iznos (EUR) 234603,00 27158,5706.12.2021. 3877,5231.01.2023. Neto iznos (EUR) 146720,35 17543,3106.12.2021. 2472,9431.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/1986 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji Postoji06.12.2021. Ne postoji31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 54170,9306.12.2021. 7189,5906.12.2021. Pravna osnova Od osiguranja06.12.2021.
Vremenski raspon Jednokratno06.12.2021.
Napomena 06.12.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji Ne postoji06.12.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 96900,0017.12.2017.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak17.12.2017. Godina zaduženja 200517.12.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 144 Iznos mjesečnog anuiteta 863,2317.12.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,4017.12.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10110
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 72,60
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,00 145200,0031.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10110
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 9,02
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,00 8000,0031.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10110
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 44,12
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 530000,00 77000,0031.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10110
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 13,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,00 8700,0031.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Volkswagen Polo
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,00 30000,0006.12.2021. 4000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 41000,00 177000,0006.12.2021. 180000,0031.01.2022. 192000,0030.06.2022. 230000,0031.01.2023. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja06.12.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Teniski klub Prečko Sjedište pravne osobe Zagreb
OIB pravne osobe 57675270956
Datum učlanjenja 18/11/2010 Datum kraja članstva
Funkcije Član upravnog odbora
Napomena