Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jasmin Bajić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Jasmin Prezime Bajić
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Direktor Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Croatia airlines d.d.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Bani Kućni broj 75b

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516160000 Fax (službeni) 17.12.2017.
Datum početka mandata 04/11/2017 Predviđeni datum kraja mandata 04/05/2018
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor Sektora kontrolinga i interne revizije Naziv pravne osobe Croatia airlines d.d. OIB pravne osobe 24640993045
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Bani Kućni broj 75b
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 05/01/1995 Datum prestanka radnog odnosa 03/11/201717.12.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 44571,45 Neto iznos (HRK) 24602,24

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3675,00 Pravna osnova Od nastavne djelatnosti
Vremenski raspon Jednokratno

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Nastavni zavod za hitnu medicinu grada Zagreba OIB poslodavca 44879111575
Bruto iznos (HRK) 234603,00 Neto iznos (HRK) 146720,35
Datum stupanja u radni odnos 01/03/1986 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Bračni drug
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d. Iznos duga 96900,0017.12.2017.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak17.12.2017. Godina zaduženja 200517.12.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 144 Iznos mjesečnog anuiteta 863,2317.12.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,4017.12.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10110
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 72,60
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10110
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 9,02
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 55000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10110
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 44,12
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 530000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10110
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 13,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Volkswagen Polo
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 41000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Teniski klub Prečko Sjedište pravne osobe Zagreb
OIB pravne osobe 57675270956
Datum učlanjenja 18/11/2010 Datum kraja članstva
Funkcije Član upravnog odbora
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: