Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jakov Vetma

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Jakov Prezime Vetma
Stručna sprema SSS
Zvanje HTT Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 21231 Klis

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Klis

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21231 Klis Ulica Iza grada Kućni broj 2

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38521240292
Datum početka mandata 26/05/2017 21/05/202121.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 04/06/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik Naziv pravne osobe Općina Klis OIB pravne osobe 71670874269
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21231 Klis Ulica Iza grada Kućni broj 2
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 07/06/2013 26/05/201721.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26/05/2017 21/05/202121.06.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 14800,00 18938,4704.11.2019. Neto iznos (HRK) 11700,00 15150,7804.11.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji20.01.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 225189,0020.01.2020. 180000,0021.06.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava20.01.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.01.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1663,00 2328,2004.11.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Kreditna unija Marjan22.10.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 3988,61 Ugovorena kamatna stopa 7,30
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Kent banka22.10.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 115000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2013
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 2277,14 Ugovorena kamatna stopa 7,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka22.10.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 19625,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2012
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 258,61 Ugovorena kamatna stopa 9,77
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.11.2019. Nositelj obveze Osobno04.11.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka04.11.2019. OTP 14.09.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 280000,0004.11.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.11.2019. Godina zaduženja 201904.11.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 9604.11.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 3646,0004.11.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,7504.11.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo14.09.2020. Nositelj obveze Osobno14.09.2020.
Druga obveza Financijski leasing14.09.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP leasing14.09.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 26089,5414.09.2020.
Valuta duga EUR - Euro14.09.2020. Godina zaduženja 202014.09.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 2414.09.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1087,0614.09.2020. Ugovorena kamatna stopa 4,7514.09.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji Postoji04.11.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.11.2019. Marka/tip Peugot 500804.11.2019.
Godina proizvodnje 201404.11.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 63750,0004.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.11.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.11.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugot 5008
Godina proizvodnje 2018 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 185781,81
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2021. Marka/tip Peugeot21.06.2021.
Godina proizvodnje 201421.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0021.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji Postoji29.09.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DVD Klis29.09.2020. Sjedište pravne osobe Iza Grada 2, Klis29.09.2020.
OIB pravne osobe 2006405531029.09.2020.
Datum učlanjenja 16/04/201929.09.2020. Datum kraja članstva 29.09.2020.
Funkcije Predsjednik29.09.2020.
Napomena
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: