Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jadranka Matok-Bosančić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Jadranka 14.06.2017. Prezime Matok-Bosančić14.06.2017.
Stručna sprema VSS14.06.2017.
Zvanje doktor medicine14.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica14.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana14.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece14.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 21212 Kaštel Sućurac14.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji14.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika14.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Kaštela14.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21212 Kaštel Sućurac14.06.2017. Ulica braće radić14.06.2017. Bbraće Radić06.02.2024. Kućni broj 114.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852120520514.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201714.06.2017. 21/05/202117.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202114.06.2017. 21/05/202517.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji14.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji14.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji14.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto viši sanitarni inspektor14.06.2017. Naziv pravne osobe ministarstvo zdravstva14.06.2017. OIB pravne osobe 8836224849214.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb14.06.2017. Ulica ksaver14.06.2017. Kućni broj 200a14.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/200914.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/201714.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15230,3914.06.2017. 18340,9817.06.2021. 18423,5129.12.2021. 2538,8717.01.2023. 3006,5406.02.2024. Neto iznos (EUR) 9930,6114.06.2017. 10832,9517.06.2021. 10526,9329.12.2021. 1695,0517.01.2023. 2036,1806.02.2024.
Napomena U 2022. godini Odlukom Gradskog vijeća plaća se obračunava po osnovnom koeficijentu 3,70017.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji14.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji14.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji14.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca corona copy d.o.o. 14.06.2017. OIB poslodavca 2349558464014.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 133509,8414.06.2017. 9543,9817.06.2021. 13542,4029.12.2021. 1996,2817.01.2023. 2321,3406.02.2024. Neto iznos (EUR) 96000,0014.06.2017. 8053,7617.06.2021. 9303,1329.12.2021. 1358,2117.01.2023. 1560,0006.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/05/199414.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 14.06.2017.
Napomena CORONA -COPY D.O.O. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA TRGOVAČKOG SUDA U SPLITU MBS: 060023686 OIB: 23495584640 EUID: HRSR.060023686 DRUŠTVENIM UGOVOROM OD 18. LISTOPADA 2021. S POTVRDOM JAVNOG BILJEŽNIKA, UNOSI SE IZMJENA U IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA, NA NAČIN DA SE IGORU BOSANČIĆU KOJI JE PRETHODNO BIO JEDINI OSNIVAČ I ČLAN UPRAVE I JEDINA OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE CORONA COPY D.O.O. KAO ČLAN UPRAVE DRUŠTVA I KAO OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE PRIDRUŽUJE TONĆI BOSANČIĆ, OIB: 59255127619, DRUŠTVENI UGOVOR JE UNESEN U ZBIRKU ISPRAVA SUDA29.12.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji14.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 315360,2314.06.2017. 40234,9217.01.2023. 22800,0006.02.2024. Pravna osnova Od kapitala14.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.06.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 5333,0014.06.2017. 707,8114.06.2017. 9372,8106.02.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava14.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.06.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji14.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji14.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug14.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) zagrebačka banka d.d.14.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 63000,0014.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro14.06.2017. Godina zaduženja 201414.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18014.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 350,0014.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,9014.06.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji14.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.06.2017. Livada30.12.2019. Kuća sa okućnicom17.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto laz bistrički14.06.2017. Poštanski broj 4924614.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 144,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 426545,0014.06.2017. 56612,2514.06.2017.
Katastarska općina laz bistrički14.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća14.06.2017. Kuća sa okućnicom06.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto kaštel sućurac14.06.2017. Poštanski broj 2121214.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 561,0014.06.2017. 626,0006.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000000,0014.06.2017. 663614,0414.06.2017.
Katastarska općina kaštel sućurac14.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug14.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala14.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto kaštel sućurac14.06.2017. Poštanski broj 2121214.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 380,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1600000,0014.06.2017. 212356,4914.06.2017.
Katastarska općina kaštel sućurac14.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug14.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom14.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd14.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto kaštel sućurac14.06.2017. Poštanski broj 2121214.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 1103,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 488960,0014.06.2017. 64896,1414.06.2017.
Katastarska općina kaštel sućurac14.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug14.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom14.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.06.2017. Druge nekretnine17.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2017.
Mjesto kaštel sućurac14.06.2017. Poštanski broj 2121214.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2017. Površina 956,0014.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0014.06.2017. 92905,9714.06.2017.
Katastarska općina kaštel sućurac14.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno14.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug14.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom14.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto laz bistrički 30.12.2019. Poštanski broj 4924630.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 367,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 13000,0030.12.2019. 1725,4030.12.2019.
Katastarska općina laz bistrički 30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto laz bistrički 30.12.2019. Poštanski broj 4924630.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 295,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11000,0030.12.2019. 1459,9530.12.2019.
Katastarska općina laz bistrički 30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto laz bistrički 30.12.2019. Poštanski broj 4924630.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 356,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0030.12.2019. 1061,7830.12.2019.
Katastarska općina laz bistrički 30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto laz bistrički 30.12.2019. Poštanski broj 4924630.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 727,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16000,0030.12.2019. 2123,5630.12.2019.
Katastarska općina laz bistrički 30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto laz bistrički 30.12.2019. Poštanski broj 4924630.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 324,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0030.12.2019. 929,0630.12.2019.
Katastarska općina laz bistrički 30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto laz bistrički 30.12.2019. Poštanski broj 4924630.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 216,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0030.12.2019. 663,6130.12.2019.
Katastarska općina laz bistrički 30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto laz bistrički 30.12.2019. Poštanski broj 4924630.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 320,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0030.12.2019. 929,0630.12.2019.
Katastarska općina laz bistrički 30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto laz bistrički 30.12.2019. Poštanski broj 4924630.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 547,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0030.12.2019. 2654,4630.12.2019.
Katastarska općina laz bistrički 30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto laz bistrički 30.12.2019. Poštanski broj 4924630.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 255,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0030.12.2019. 796,3430.12.2019.
Katastarska općina laz bistrički 30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto laz bistrički 30.12.2019. Poštanski broj 4924630.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 899,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0030.12.2019. 3981,6830.12.2019.
Katastarska općina laz bistrički 30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto laz bistrički 30.12.2019. Poštanski broj 4924630.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 619,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 13000,0030.12.2019. 1725,4030.12.2019.
Katastarska općina laz bistrički 30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto laz bistrički 30.12.2019. Poštanski broj 4924630.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 1065,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0030.12.2019. 7299,7530.12.2019.
Katastarska općina laz bistrički 30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto laz bistrički 30.12.2019. Poštanski broj 4924630.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 525,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0030.12.2019. 1592,6730.12.2019.
Katastarska općina laz bistrički 30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto laz bistrički 30.12.2019. Poštanski broj 4924630.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 3341,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0030.12.2019. 9290,6030.12.2019.
Katastarska općina laz bistrički 30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 50,0030.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Suposjed za 1/217.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto laz bistrički 30.12.2019. Poštanski broj 4924630.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 572,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0030.12.2019. 2654,4630.12.2019.
Katastarska općina laz bistrički 30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 50,0030.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Suposjed za 1/217.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto kaštel sućurac30.12.2019. Poštanski broj 2121230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 564,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 170000,0030.12.2019. 22562,8830.12.2019.
Katastarska općina kaštel sućurac30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Postotak 50,0030.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine30.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.12.2019.
Mjesto kaštel sućurac30.12.2019. Poštanski broj 2121230.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.12.2019. Površina 314,0030.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0030.12.2019. 9290,6030.12.2019.
Katastarska općina kaštel sućurac30.12.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom30.12.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2021.
Mjesto Laz Bistrički17.06.2021. Poštanski broj 4924617.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2021. Površina 76,0017.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5699,0017.06.2021. 756,3917.06.2021.
Katastarska općina Laz Bistrički17.06.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno17.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 17.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2021.
Mjesto Laz Bistrički17.06.2021. Poštanski broj 4924617.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2021. Površina 29,0017.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2174,0017.06.2021. 288,5417.06.2021.
Katastarska općina Laz Bistrički17.06.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno17.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 17.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2021.
Mjesto Laz Bistrički17.06.2021. Poštanski broj 4924617.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2021. Površina 4,0017.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300,0017.06.2021. 39,8217.06.2021.
Katastarska općina Laz Bistrički 17.06.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno17.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 17.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2021.
Mjesto Laz Bistrički 17.06.2021. Poštanski broj 4924617.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2021. Površina 4,0017.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300,0017.06.2021. 39,8217.06.2021.
Katastarska općina Laz Bistrički17.06.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno17.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 17.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2021.
Mjesto Laz Bistrički17.06.2021. Poštanski broj 4924617.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2021. Površina 40,0017.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0017.06.2021. 398,1717.06.2021.
Katastarska općina Laz Bistrički17.06.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno17.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom17.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 17.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište06.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.02.2024.
Mjesto Kaštel Sućurac06.02.2024. Poštanski broj 2121206.02.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.02.2024. Površina 117,0006.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 23400,0006.02.2024.
Katastarska općina Kaštel Sućurac06.02.2024. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug06.02.2024. Način stjecanja Kupnjom od kapitala06.02.2024.
Napomena 06.02.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji14.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.06.2017. Marka/tip volkswagen polo14.06.2017.
Godina proizvodnje 201314.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 62945,0514.06.2017. 8354,2414.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.06.2017. Marka/tip volkswagen passat14.06.2017.
Godina proizvodnje 201114.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 103674,2014.06.2017. 13759,9014.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug14.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala14.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji14.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji14.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice14.06.2017. Naziv poslovnog subjekta hrvatski telekom14.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656014.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta zagreb14.06.2017.
Broj dionica 6914.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 174,0014.06.2017. 23,0914.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos14.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno14.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice14.06.2017. Naziv poslovnog subjekta hrvatski telekom d.d.14.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656014.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta zagreb14.06.2017.
Broj dionica 6914.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 174,0014.06.2017. 23,0914.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos14.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug14.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala14.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice06.02.2024. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom06.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 8179314656006.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb06.02.2024.
Broj dionica 6906.02.2024. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 23,0906.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug06.02.2024. Način stjecanja Kupnjom od kapitala06.02.2024.
Napomena 06.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri06.02.2024. Naziv poslovnog subjekta Ministarstvo financija RH06.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 1868313648706.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Katančićeva 5 Zagreb06.02.2024.
Vrsta vrijednosnog papira Trezorski zapis 06.02.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 10000,0006.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno06.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.02.2024.
Napomena 06.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri06.02.2024. Naziv poslovnog subjekta Ministarstvo financija RH06.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 1868313648706.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Katančićeva 5 Zagreb06.02.2024.
Vrsta vrijednosnog papira Trezorski zapis 06.02.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 10000,0006.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug06.02.2024. Način stjecanja Kupnjom od kapitala06.02.2024.
Napomena 06.02.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji14.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji14.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe hrvatska demokratska zajednica14.06.2017. Sjedište pravne osobe zagreb14.06.2017.
OIB pravne osobe 0415000846314.06.2017.
Datum učlanjenja 06/12/199014.06.2017. Datum kraja članstva 14.06.2017.
Funkcije 14.06.2017.
Napomena