Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivo Milatić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivo19.02.2015. Prezime Milatić 19.02.2015. Milatić26.10.2020.
Stručna sprema VSS19.02.2015.
Zvanje DIPLOMIRANI EKONOMIST19.02.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Narodna Stranka - Liberalni Demokrati19.02.2015. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati19.02.2015. Nisam član stranke24.09.2020. Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana19.02.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece19.02.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 21465 Jelsa19.02.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji19.02.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra19.02.2015. Državni tajnik27.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Gospodarstva19.02.2015. Ministarstvo gospodarstva19.02.2015. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike27.07.2017. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja26.10.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb19.02.2015. Ulica ULICA GRADA VUKOVARA19.02.2015. RADNIČKA CESTA27.07.2017. Kućni broj 7819.02.2015. 8027.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610613019.02.2015. +3851610683127.07.2017.
Datum početka mandata 17/01/201219.02.2015. 17/02/201617.08.2016. 29/06/201727.07.2017. 30/06/201726.10.2020. 24/09/202026.10.2020. Predviđeni datum kraja mandata 16/01/201619.02.2015. 18/02/202017.08.2016. 29/06/202027.07.2017. 24/09/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.02.2015. Stvarni datum kraja mandata 17/02/2016 29/06/2017 24/09/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji19.02.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji19.02.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.02.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji19.02.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto NAČELNIK OPĆINE19.02.2015. Naziv pravne osobe OPĆINA JELSA19.02.2015. OIB pravne osobe 9418744181019.02.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21465 Jelsa19.02.2015. Ulica JELSA19.02.2015. Kućni broj 40419.02.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 07/06/200519.02.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16/01/201219.02.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto POMOĆNIK MINISTRA03.03.2016. Naziv pravne osobe MINISTARSTVO GOSPODARSTVA03.03.2016. OIB pravne osobe 2241347290003.03.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb03.03.2016. Ulica ULICA GRADA VUKOVARA03.03.2016. Kućni broj 7803.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/01/201203.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17/02/201603.03.2016. 29/06/201727.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto DRŽAVNI TAJNIK Naziv pravne osobe MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE OIB pravne osobe 22413472900
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica RADNIČKA CESTA Kućni broj 80
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 30/06/2017 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/09/2020

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Državni tajnik26.10.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo zaštite okoliša i energetike26.10.2020. OIB pravne osobe 1937010088126.10.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb26.10.2020. Ulica Radnička cesta 26.10.2020. Kućni broj 8026.10.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 30/06/201726.10.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/09/202026.10.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 26549,1119.02.2015. 27566,0227.07.2017. Neto iznos (HRK) 15383,7419.02.2015. 17144,0427.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.02.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji19.02.2015.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 226000,0019.02.2015. 820000,0003.03.2016. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti19.02.2015.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.02.2015.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1157132,2016.05.2019. 1433749,22 Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti16.05.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.05.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Nije u radnom odnosu19.02.2015. Ne postoji03.03.2016. Postoji16.05.2019.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OPG IVO MILATIĆ16.05.2019. OIB poslodavca 1888530640816.05.2019.
Bruto iznos (HRK) 76767,0016.05.2019. 5849,2028.01.2021. Neto iznos (HRK) 50837,0416.05.2019. 4529,9028.01.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/201916.05.2019. Datum prestanka radnog odnosa 16.05.2019.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji19.02.2015. Ne postoji03.03.2016. Postoji30.12.2019.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 12000,0019.02.2015. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti19.02.2015.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.02.2015.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 127154,2630.12.2019. Pravna osnova Od osiguranja30.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno30.12.2019.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji19.02.2015. Postoji27.07.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU27.07.2017. OIB isplatitelja 9912223570927.07.2017.
Neto iznos (HRK) 346956,2927.07.2017. Vremenski raspon Jednokratno27.07.2017.
Vrsta Poticaj27.07.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj GENERALI OSIGURANJE DD16.05.2019. OIB isplatitelja 1084074960416.05.2019.
Neto iznos (HRK) 366128,0716.05.2019. Vremenski raspon Jednokratno16.05.2019.
Vrsta Donacija16.05.2019.
Korisnik Svrha
Napomena

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj CROATIA OSIGURANJE DD16.05.2019. OIB isplatitelja 2618799486216.05.2019.
Neto iznos (HRK) 206177,6216.05.2019. Vremenski raspon Jednokratno16.05.2019.
Vrsta Donacija16.05.2019.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji19.02.2015.

Obveza

Vrsta obveze Dugovanje19.02.2015. Nositelj obveze Osobno19.02.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZAGREBŠPED DOO19.02.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15100,0019.02.2015.
Valuta duga EUR - Euro19.02.2015. Godina zaduženja 201419.02.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 1219.02.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1258,3319.02.2015. Ugovorena kamatna stopa 0,0019.02.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.02.2015. Nositelj obveze Bračni drug19.02.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) SPLITSKA BANKA DD19.02.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 126000,0019.02.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.02.2015. Godina zaduženja 201019.02.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 12019.02.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1050,0019.02.2015. Ugovorena kamatna stopa 3,1619.02.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.06.2017. Nositelj obveze Osobno29.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.29.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 184000,0029.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro29.06.2017. Godina zaduženja 201729.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18029.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1315,3929.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 3,5029.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZAGREBAČKA BANKA DD Iznos duga (početni iznos glavnice) 184000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 1315,39 Ugovorena kamatna stopa 3,50
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2021. Nositelj obveze Osobno28.01.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.28.01.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 177727,8028.01.2021.
Valuta duga EUR - Euro28.01.2021. Godina zaduženja 202028.01.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12028.01.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1684,6328.01.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,0028.01.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji19.02.2015.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica19.02.2015. Nositelj potraživanja Osobno03.03.2016.
Iznos (HRK) 522400,0019.02.2015. Vremenski raspon Jednokratno19.02.2015.
Napomena

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica02.07.2018. Nositelj potraživanja Osobno02.07.2018.
Iznos (HRK) 564000,0002.07.2018. 400000,0016.05.2019. Vremenski raspon Jednokratno02.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji19.02.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 450,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1700000,0019.02.2015.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto ZAGREB19.02.2015. Poštanski broj 1000019.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 70,8519.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 850000,0019.02.2015. 1062750,00
Katastarska općina GRAD ZAGREB19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto ZAGREB19.02.2015. Poštanski broj 1000019.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 35,3319.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 231700,1419.02.2015.
Katastarska općina GRAD ZAGREB19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine19.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto SPLIT19.02.2015. Poštanski broj 2100019.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 81,4019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1180000,0019.02.2015. 1138700,0016.05.2019.
Katastarska općina SPLIT19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto SVIRČE19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 70,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 280000,0019.02.2015.
Katastarska općina SVIRČE19.02.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Način stjecanja Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto IVAN DOLAC19.02.2015. Poštanski broj 2146519.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 43,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 330000,0019.02.2015.
Katastarska općina VRISNIK19.02.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Način stjecanja Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto SVIRČE19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 744,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0019.02.2015.
Katastarska općina SVIRČE19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom19.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto SVIRČE19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 850,5019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0019.02.2015.
Katastarska općina SVIRČE19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom19.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto IVAN DOLAC19.02.2015. Poštanski broj 2146519.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 879,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0019.02.2015.
Katastarska općina SVIRČE19.02.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Način stjecanja Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto IVAN DOLAC19.02.2015. Poštanski broj 2146519.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 567,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0019.02.2015.
Katastarska općina SVIRČE19.02.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Način stjecanja Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto IVAN DOLAC19.02.2015. Poštanski broj 2146519.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 1180,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 27500,0019.02.2015.
Katastarska općina VRISNIK19.02.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Način stjecanja Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto IVAN DOLAC19.02.2015. Poštanski broj 2146519.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 888,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10300,0019.02.2015.
Katastarska općina VRISNIK19.02.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Način stjecanja Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 320,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 123200,0019.02.2015.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 24007,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 280000,0019.02.2015.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 464,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 178640,0019.02.2015.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom, Prodajom imovine19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 2072,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0019.02.2015.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 502,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 19300,0019.02.2015.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 633,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 24300,0019.02.2015.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 261,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0019.02.2015.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 2067,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0019.02.2015.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Osobno, Bračni drug16.05.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 971,0019.02.2015. 3038,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0019.02.2015. 50000,0018.01.2021.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Osobno, Bračni drug28.01.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 7500,0019.02.2015. 16916,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 60000,0019.02.2015. 100000,0018.01.2021.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 2496,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 60000,0019.02.2015.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 23500,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 190000,0019.02.2015.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 295,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 90000,0019.02.2015.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom, Prodajom imovine19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 950,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0019.02.2015.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 1230,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 330000,0019.02.2015.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 1000,0019.02.2015. 1734,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 310000,0019.02.2015.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 8500,0019.02.2015. 27435,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 64500,0019.02.2015. 190000,0018.01.2021.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto VRBANJ19.02.2015. Poštanski broj 2146219.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 13500,0019.02.2015. 29668,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 105000,0019.02.2015. 225000,0018.01.2021.
Katastarska općina VRBANJ19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto DOL19.02.2015. Poštanski broj 2146019.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 4475,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 103300,0019.02.2015.
Katastarska općina DOL19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Osobno, Bračni drug16.05.2019. Način stjecanja Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto DOL19.02.2015. Poštanski broj 2146019.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 5992,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 138415,0019.02.2015.
Katastarska općina DOL19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto STARI GRAD19.02.2015. Poštanski broj 2146019.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 2609,0019.02.2015. 8774,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 60000,0019.02.2015. 138000,0018.01.2021.
Katastarska općina STARI GRAD19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Osobno, Bračni drug16.05.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto STARI GRAD19.02.2015. Poštanski broj 2146019.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 17000,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 195000,0019.02.2015.
Katastarska općina STARI GRAD19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto STARI GRAD19.02.2015. Poštanski broj 2146019.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 2471,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 57000,0019.02.2015.
Katastarska općina STARI GRAD19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala19.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto STARI GRAD19.02.2015. Poštanski broj 2146019.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 11223,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 260000,0019.02.2015.
Katastarska općina STARI GRAD19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto STARI GRAD19.02.2015. Poštanski broj 2146019.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 8826,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 205000,0019.02.2015.
Katastarska općina STARI GRAD19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno19.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom19.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd19.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2015.
Mjesto STARI GRAD19.02.2015. Poštanski broj 2146019.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2015. Površina 3525,0019.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 105000,0019.02.2015.
Katastarska općina STARI GRAD19.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno03.03.2016.
Oblik vlasništva 19.02.2015. Osobno03.03.2016. Način stjecanja 19.02.2015. Darovnim ugovorom, Prodajom imovine03.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)03.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.03.2016.
Mjesto Stari Grad03.03.2016. Poštanski broj 2146003.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.03.2016. Površina 2620,0003.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 99560,0003.03.2016.
Katastarska općina Stari Grad03.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno03.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno03.03.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti03.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2017.
Mjesto Zagreb29.06.2017. Poštanski broj 1000029.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.06.2017. Površina 102,2129.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1364801,2329.06.2017.
Katastarska općina Grad Zagreb29.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)29.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište02.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.07.2018.
Mjesto JELSA02.07.2018. Poštanski broj 2146502.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.07.2018. Površina 472,0002.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 877435,2502.07.2018.
Katastarska općina JELSA02.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno02.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno02.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine02.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine16.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2019.
Mjesto ZAGREB16.05.2019. Poštanski broj 1000016.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2019. Površina 5,9816.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 65067,0616.05.2019.
Katastarska općina GRAD ZAGREB16.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2019. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine16.05.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine16.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2019.
Mjesto ZAGREB16.05.2019. Poštanski broj 1000016.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2019. Površina 6,1116.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 65067,0616.05.2019.
Katastarska općina GRAD ZAGREB16.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2019. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine16.05.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine16.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2019.
Mjesto ZAGREB16.05.2019. Poštanski broj 1000016.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2019. Površina 5,9816.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 65067,0616.05.2019.
Katastarska općina GRAD ZAGREB16.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2019. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine16.05.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine16.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2019.
Mjesto ZAGREB16.05.2019. Poštanski broj 1000016.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2019. Površina 14,9216.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15902,4816.05.2019.
Katastarska općina GRAD ZAGREB16.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.05.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine16.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2019.
Mjesto SPLIT16.05.2019. Poštanski broj 2100016.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2019. Površina 7,3516.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0016.05.2019.
Katastarska općina SPLIT16.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.05.2019. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.05.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine16.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2019.
Mjesto SPLIT16.05.2019. Poštanski broj 2100016.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2019. Površina 7,3516.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0016.05.2019.
Katastarska općina SPLIT16.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.05.2019. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.05.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine16.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2019.
Mjesto SPLIT16.05.2019. Poštanski broj 2100016.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2019. Površina 10,2016.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0016.05.2019.
Katastarska općina SPLIT16.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.05.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.05.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine16.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2019.
Mjesto SPLIT16.05.2019. Poštanski broj 2100016.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2019. Površina 10,2016.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0016.05.2019.
Katastarska općina SPLIT16.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.05.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.05.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd16.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2019.
Mjesto STARI GRAD16.05.2019. Poštanski broj 2146016.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2019. Površina 2741,0016.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 165000,0016.05.2019.
Katastarska općina STARI GRAD16.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.05.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.05.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma16.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2019.
Mjesto VRBANJ16.05.2019. Poštanski broj 2146216.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2019. Površina 719,0016.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 18000,0016.05.2019.
Katastarska općina VRBANJ16.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.05.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.05.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada16.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2019.
Mjesto VRBANJ16.05.2019. Poštanski broj 2146216.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2019. Površina 69,0016.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0016.05.2019.
Katastarska općina VRBANJ16.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.05.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.05.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2019.
Mjesto STARI GRAD16.05.2019. Poštanski broj 2146016.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2019. Površina 2546,0016.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 95000,0016.05.2019.
Katastarska općina STARI GRAD16.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2019. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti16.05.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak16.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2019.
Mjesto STARI GRAD16.05.2019. Poštanski broj 2146016.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2019. Površina 1646,0016.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 23172,7716.05.2019.
Katastarska općina STARI GRAD16.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2019. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti16.05.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća16.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2019.
Mjesto VRBANJ16.05.2019. Poštanski broj 2146216.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2019. Površina 109,0016.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 445000,0016.05.2019.
Katastarska općina VRBANJ16.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.05.2019. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od osiguranja, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine16.05.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine16.05.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.05.2019.
Mjesto VRBANJ16.05.2019. Poštanski broj 2146216.05.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.05.2019. Površina 350,0016.05.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 296000,0016.05.2019.
Katastarska općina VRBANJ16.05.2019. Vrsta vlasništva Knjižno16.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.05.2019. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od osiguranja, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine16.05.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine21.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.10.2019.
Mjesto SPLIT21.10.2019. Poštanski broj 2100021.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.10.2019. Površina 8,8221.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 22000,0021.10.2019.
Katastarska općina SPLIT21.10.2019. Vrsta vlasništva Knjižno21.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno21.10.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti21.10.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine21.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.10.2019.
Mjesto ZAGREB21.10.2019. Poštanski broj 1000021.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.10.2019. Površina 14,9221.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0021.10.2019.
Katastarska općina GRAD ZAGREB21.10.2019. Vrsta vlasništva Knjižno21.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno21.10.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti21.10.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2021.
Mjesto VRBANJ18.01.2021. Poštanski broj 2146218.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2021. Površina 4929,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 18000,0018.01.2021.
Katastarska općina VRBANJ18.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.01.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.01.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2021.
Mjesto VRBANJ18.01.2021. Poštanski broj 2146218.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2021. Površina 1277,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 22000,0018.01.2021.
Katastarska općina DOL18.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.01.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.01.2021.
Postotak 15,0018.01.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada18.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2021.
Mjesto VRBANJ18.01.2021. Poštanski broj 2146218.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2021. Površina 595,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 35000,0018.01.2021.
Katastarska općina VRBANJ18.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.01.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.01.2021.
Postotak 15,0018.01.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2021.
Mjesto VRBANJ18.01.2021. Poštanski broj 2146218.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2021. Površina 4690,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0018.01.2021.
Katastarska općina VRBANJ18.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.01.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.01.2021.
Postotak 25,0018.01.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2021.
Mjesto VRBANJ18.01.2021. Poštanski broj 2146218.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2021. Površina 6297,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0018.01.2021.
Katastarska općina VRBANJ18.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.01.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.01.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2021.
Mjesto VRBANJ18.01.2021. Poštanski broj 2146218.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2021. Površina 562,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 17000,0018.01.2021.
Katastarska općina VRBANJ18.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.01.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.01.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine18.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2021.
Mjesto VRBANJ18.01.2021. Poštanski broj 2146218.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2021. Površina 49,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0018.01.2021.
Katastarska općina VRBANJ18.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.01.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.01.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2021.
Mjesto VRBANJ18.01.2021. Poštanski broj 2146218.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2021. Površina 487,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 17000,0018.01.2021.
Katastarska općina VRBANJ18.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.01.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.01.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine18.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2021.
Mjesto VRBANJ18.01.2021. Poštanski broj 2146218.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2021. Površina 50,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 7000,0018.01.2021.
Katastarska općina VRBANJ18.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.01.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.01.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2021.
Mjesto VRBANJ18.01.2021. Poštanski broj 2146218.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2021. Površina 5258,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 75000,0018.01.2021.
Katastarska općina STARI GRAD18.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.01.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.01.2021.
Postotak 70,0018.01.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2021.
Mjesto VRBANJ18.01.2021. Poštanski broj 2146218.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2021. Površina 260,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0018.01.2021.
Katastarska općina VRBANJ18.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.01.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.01.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma18.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2021.
Mjesto IVAN DOLAC18.01.2021. Poštanski broj 2146518.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2021. Površina 417,0018.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 8000,0018.01.2021.
Katastarska općina SVIRČE18.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama18.01.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.01.2021.
Postotak 10,4218.01.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji19.02.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.03.2016. Marka/tip VOLVO S 8003.03.2016.
Godina proizvodnje 200703.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 70000,0003.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno03.03.2016. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine03.03.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.03.2016. Marka/tip RENAULT KANGGO03.03.2016.
Godina proizvodnje 200103.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0003.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug03.03.2016. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti03.03.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Kamion03.03.2016. Marka/tip KIA DUPLA KABINA03.03.2016.
Godina proizvodnje 200103.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0003.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug03.03.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti03.03.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Kamion17.08.2016. Marka/tip NISSAN NAVARA DC 19017.08.2016.
Godina proizvodnje 201617.08.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 331875,8117.08.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.08.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala, Prodajom imovine17.08.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Kamion29.06.2017. Marka/tip Isuzu d-max 29.06.2017.
Godina proizvodnje 201729.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 210517,7529.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti29.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor29.06.2017. Marka/tip Traktor agt zglobni - agromehanika29.06.2017.
Godina proizvodnje 201729.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 123322,0029.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti29.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Kamion16.05.2019. Marka/tip TAM 80T3BK16.05.2019.
Godina proizvodnje 198616.05.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 28000,0016.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2019. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti16.05.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine16.05.2019. Marka/tip PRIKOLICA ZA TRAKTOR HITTNER TIP PH 16.05.2019.
Godina proizvodnje 201716.05.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 22437,5016.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno16.05.2019. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti16.05.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.12.2019. Marka/tip AUDI A1 SPORTBACK 1.6 TDI S tr Desig Sty30.12.2019.
Godina proizvodnje 201530.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 98000,0030.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug30.12.2019. Način stjecanja Kupnjom od osiguranja30.12.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji19.02.2015. Ne postoji03.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji19.02.2015. Ne postoji03.03.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji19.02.2015. Ne postoji29.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 60000,0003.03.2016. 20000,0017.08.2016. Valuta EUR - Euro03.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno03.03.2016. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Prodajom imovine03.03.2016. Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala, Prodajom imovine03.03.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji19.02.2015. Ne postoji03.03.2016.