Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivica Šarić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivica29.06.2017. Prezime Šarić 29.06.2017.
Stručna sprema VSS29.06.2017.
Zvanje diplomirani inžinjer agronomije29.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica29.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana29.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 23222 Zemunik Donji29.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik29.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Zemunik Donji29.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23222 Zemunik Donji29.06.2017. Ulica Ulica I29.06.2017. Kućni broj 1629.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852335135529.06.2017. Fax (službeni) 29.06.2017.
Datum početka mandata 30/05/201729.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 24/05/202129.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji29.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji29.06.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost član skupštine29.06.2017. Naziv pravne osobe zračna luka zadar d.o.o.29.06.2017.
OIB pravne osobe 3908762320229.06.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski29.06.2017.
Datum početka dužnosti 28/05/201329.06.2017. Datum kraja dužnosti 29.06.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 23222 Zemunik Donji29.06.2017. Ulica ulica I29.06.2017. Kućni broj 1629.06.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852335135529.06.2017. Fax (službeni) 29.06.2017.
e-mail (službeni) 29.06.2017. Mobitel (službeni) 29.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji29.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 16976,8829.06.2017. Neto iznos (HRK) 12552,1229.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji29.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji29.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca osnovna škola šime budinića zadar29.06.2017. OIB poslodavca 83934351540729.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 8300,0029.06.2017. 99600,0014.02.2018. Neto iznos (HRK) 5830,0029.06.2017. 69960,0014.02.2018.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/199829.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 29.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji29.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji29.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji29.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.06.2017. Marka/tip mazda 629.06.2017.
Godina proizvodnje 200429.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0029.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji29.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji29.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji29.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: