Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivica Šarić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivica29.06.2017. Prezime Šarić 29.06.2017.
Stručna sprema VSS29.06.2017.
Zvanje diplomirani inžinjer agronomije29.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica29.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana29.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 23222 Zemunik Donji29.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik29.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Zemunik Donji29.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23222 Zemunik Donji29.06.2017. Ulica Ulica I29.06.2017. Kućni broj 1629.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852335135529.06.2017.
Datum početka mandata 30/05/201729.06.2017. 20/05/202115.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 24/05/202129.06.2017. 18/05/202515.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji29.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji29.06.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost član skupštine29.06.2017. Naziv pravne osobe zračna luka zadar d.o.o.29.06.2017.
OIB pravne osobe 3908762320229.06.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski29.06.2017.
Datum početka dužnosti 28/05/201329.06.2017. Datum kraja dužnosti 29.06.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 23222 Zemunik Donji29.06.2017. Ulica ulica I29.06.2017. Kućni broj 1629.06.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852335135529.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji29.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 16976,8829.06.2017. 2253,1029.06.2017. Neto iznos (EUR) 12552,1229.06.2017. 1665,9429.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.06.2017. Postoji04.12.2019. Ne postoji12.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 78047,4704.12.2019. 10358,6204.12.2019. Pravna osnova Od osiguranja04.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno04.12.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 11400,0004.12.2019. 1513,0404.12.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava04.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno04.12.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji29.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca osnovna škola šime budinića zadar29.06.2017. OIB poslodavca 83934351540729.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 8300,0029.06.2017. 99600,0014.02.2018. 9200,0015.06.2021. 1221,0515.06.2021. Neto iznos (EUR) 5830,0029.06.2017. 69960,0014.02.2018. 6250,0015.06.2021. 829,5215.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/199829.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 29.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji29.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji29.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji29.06.2017. Postoji31.12.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.12.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2022.
Mjesto lovinac31.12.2022. Poštanski broj 5324431.12.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv31.12.2022. Površina 215,0031.12.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0031.12.2022. 1327,2331.12.2022.
Katastarska općina lovinac31.12.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.12.2022.
Napomena 31.12.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.12.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2022.
Mjesto lovinac31.12.2022. Poštanski broj 5324431.12.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv31.12.2022. Površina 32,0031.12.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200,0031.12.2022. 159,2731.12.2022.
Katastarska općina lovinac31.12.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.12.2022.
Napomena 31.12.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.12.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2022.
Mjesto zemunik donji31.12.2022. Poštanski broj 2322231.12.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2022. Površina 1033,0031.12.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0031.12.2022. 199084,2131.12.2022.
Katastarska općina zemunik31.12.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.12.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 1033 m2 se odnosi na : Kuća 165 m2 Gospodarska zgrada 124 m2 Dvorište 744 m231.12.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma31.12.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2022.
Mjesto zemunik donji31.12.2022. Poštanski broj 2322231.12.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2022. Površina 1053,0031.12.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0031.12.2022. 9954,2131.12.2022.
Katastarska općina zemunik31.12.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.12.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.12.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.12.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2022.
Mjesto zemunik donji31.12.2022. Poštanski broj 2322231.12.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2022. Površina 869,0031.12.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0031.12.2022. 4645,3031.12.2022.
Katastarska općina zemunik31.12.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.12.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.12.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma31.12.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2022.
Mjesto zemunik donji31.12.2022. Poštanski broj 2322231.12.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2022. Površina 739,0031.12.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0031.12.2022. 7963,3731.12.2022.
Katastarska općina zemunik31.12.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.12.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.12.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište31.12.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2022.
Mjesto zemunik donji31.12.2022. Poštanski broj 2322231.12.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2022. Površina 511,0031.12.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0031.12.2022. 15926,7431.12.2022.
Katastarska općina zemunik31.12.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.12.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.12.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak31.12.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2022.
Mjesto zemunik donji31.12.2022. Poštanski broj 2322231.12.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2022. Površina 544,0031.12.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0031.12.2022. 4645,3031.12.2022.
Katastarska općina zemunik31.12.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.12.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.12.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd31.12.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2022.
Mjesto zemunik donji31.12.2022. Poštanski broj 2322231.12.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2022. Površina 2595,0031.12.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0031.12.2022. 13272,2831.12.2022.
Katastarska općina zemunik31.12.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.12.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.12.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd31.12.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2022.
Mjesto zemunik donji31.12.2022. Poštanski broj 2322231.12.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2022. Površina 1624,0031.12.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0031.12.2022. 10617,8231.12.2022.
Katastarska općina zemunik31.12.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.12.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.12.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.12.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2022.
Mjesto zemunik donji31.12.2022. Poštanski broj 2322231.12.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2022. Površina 1668,0031.12.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0031.12.2022. 7963,3731.12.2022.
Katastarska općina zemunik31.12.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.12.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.12.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište31.12.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2022.
Mjesto zemunik donji31.12.2022. Poštanski broj 2322231.12.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2022. Površina 1119,0031.12.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0031.12.2022. 39816,8431.12.2022.
Katastarska općina zemunik31.12.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.12.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.12.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.12.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2022.
Mjesto zemunik donji31.12.2022. Poštanski broj 2322231.12.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2022. Površina 1712,0031.12.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0031.12.2022. 6636,1431.12.2022.
Katastarska općina zemunik 31.12.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.12.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.12.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.06.2017. Marka/tip mazda 629.06.2017. Peugeot 30804.12.2019.
Godina proizvodnje 200429.06.2017. 201404.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0029.06.2017. 30000,0004.12.2019. 3981,6804.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor15.06.2021. Marka/tip Yanmar AF 11815.06.2021.
Godina proizvodnje 200215.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0015.06.2021. 2654,4615.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji29.06.2017. Postoji18.01.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.01.2023. Naziv poslovnog subjekta Luxima dd 18.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 4955450021218.01.2023. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb18.01.2023.
Broj dionica 5218.01.2023. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 1,2018.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%18.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom18.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 18.01.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.01.2023. Naziv poslovnog subjekta Interfin dd18.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 8281933729618.01.2023. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb18.01.2023.
Broj dionica 1018.01.2023. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 1,0018.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%18.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom18.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 18.01.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.01.2023. Naziv poslovnog subjekta Valamar Riviera dd18.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 3620121284718.01.2023. Sjedište poslovnog subjekta Poreč18.01.2023.
Broj dionica 62418.01.2023. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 4,7818.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%18.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom18.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 18.01.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji29.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji29.06.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: