Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivica Rakušić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivica28.06.2017. Prezime Rakušić28.06.2017.
Stručna sprema Magistar28.06.2017.
Zvanje Magistar poslovne ekonomije28.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica28.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana28.06.2017. Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece28.06.2017. Ima djece17.10.2023.

Podatci o prebivalištu

Grad 21210 Solin28.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika28.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Solin28.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21210 Solin28.06.2017. Ulica Ulica Stjepana Radića28.06.2017. Kućni broj 4228.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852155521228.06.2017.
Datum početka mandata 01/06/201728.06.2017. 04/06/202102.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 01/06/202028.06.2017. 01/06/202502.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Asistent u provedbi projekata28.06.2017. Naziv pravne osobe Stowarzyszenie B-428.06.2017. OIB pravne osobe 8792395417028.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split28.06.2017. Ulica Hrvatske mornarice 28.06.2017. Kućni broj 1H28.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/07/201528.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/03/201728.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Referent za koncesije28.06.2017. Naziv pravne osobe Lučka uprava Split28.06.2017. OIB pravne osobe 0699209255628.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split28.06.2017. Ulica Gat svetog Duje28.06.2017. Kućni broj 128.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/04/201728.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/201728.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 16293,3928.06.2017. 20573,25 2750,00 Neto iznos (EUR) 10596,7628.06.2017. 11449,49 1535,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dječji dom Maestral06.07.2023. OIB poslodavca 9714157505506.07.2023.
Bruto iznos (EUR) 1266,2006.07.2023. Neto iznos (EUR) 795,0006.07.2023.
Datum stupanja u radni odnos 13/06/202106.07.2023. Datum prestanka radnog odnosa 01/10/202217.10.2023.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji28.06.2017. Postoji02.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.07.2021. Nositelj obveze Osobno02.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTESTEIRMARKISCHE BANK d.d.02.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0002.07.2021.
Valuta duga EUR - Euro02.07.2021. Godina zaduženja 202102.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 18002.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 390,2602.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 2,1502.07.2021.
Napomena Napomena: Riječ je o subvencioniranom stambenom kreditu (APN). Mjesečni anuitet koji sam naveo će prvih 5 godina biti umanjen za 33% koliko iznosi subvencija za grad Solin. 02.07.2021. Napomena: Riječ je o subvencioniranom stambenom kreditu (APN). Mjesečni anuitet koji sam naveo će prvih 5 godina biti umanjen za 33% koliko iznosi subvencija za grad Solin.02.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji28.06.2017. Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Solin Poštanski broj 21210
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 79,41
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,00 119450,53
Katastarska općina Solin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit) Zaduženjem kod banke (Kredit)
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Split Poštanski broj 21000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 225,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 67500,00
Katastarska općina Split Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji28.06.2017. Postoji17.10.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot 207
Godina proizvodnje 2013 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4500,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.10.2023. Marka/tip Peugeot 30817.10.2023.
Godina proizvodnje 201417.10.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0017.10.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug17.10.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom17.10.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji28.06.2017. Ne postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d28.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 28.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb28.06.2017.
Broj dionica 6928.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 176,3028.06.2017. 23,3628.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način28.06.2017.
Drugi način stjecanja Otac mi je dao kapital kojim sam kupio dionice kao punoljetna osoba.28.06.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji28.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.06.2017.