Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivica Puljak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivica Prezime Puljak
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje Doktor znanosti fizike Stranačka pripadnost PAMETNO Centar31.01.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 21000 Split

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 21000 Split

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Split

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21000 Split Ulica Obala Kneza Branimira Kućni broj 17

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38521310252
Datum početka mandata 07/07/2021 15/08/202217.08.2022. Predviđeni datum kraja mandata 07/07/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 08/04/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Profesor u trajnom zvanju Naziv pravne osobe Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje u Splitu OIB pravne osobe 00857144221
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split Ulica Ruđera Boškovića Kućni broj 32
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 12/05/1994 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06/07/2021 06/06/2021

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Profesor u trajnom zvanju Naziv pravne osobe Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje u Splitu OIB pravne osobe 00857144221
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split Ulica Ruđera Boškovića Kućni broj 32
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 11/04/2022 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/07/2022

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik17.08.2022. Naziv pravne osobe Grad Split17.08.2022. OIB pravne osobe 7875559886817.08.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split17.08.2022. Ulica Obala kneza Branira17.08.2022. Kućni broj 1717.08.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 07/06/202117.08.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 08/04/202217.08.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 28345,26 3762,03 3795,2121.02.2024. Neto iznos (EUR) 19007,53 18380,6831.01.2022. 2439,4531.01.2022. 2503,7921.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji Ne postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4000,00 530,89 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski Sabor OIB poslodavca 38597506234
Bruto iznos (EUR) 28220,4013.07.2021. 23169,8031.01.2022. 3075,0531.01.2022. 3101,7721.02.2024. Neto iznos (EUR) 18576,3213.07.2021. 15105,3831.01.2022. 2004,7831.01.2022. 2027,9621.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 22/07/2020 Datum prestanka radnog odnosa 22/07/2024
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji13.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 18000,0013.07.2021. 2389,0113.07.2021. 3185,5221.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.07.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.07.2021.
Napomena 13.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 351,41 Ugovorena kamatna stopa 2,99
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing Nositelj obveze Bračni drug
Predmet leasinga osobni automobil
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Leasing d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25811,35
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 3 Iznos mjesečnog anuiteta 8903,79 Ugovorena kamatna stopa 4,45
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Split Poštanski broj 21000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 141,70
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2656875,00 352627,91
Katastarska općina Split Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot 3008
Godina proizvodnje 2019 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,00 12253,9730.01.2023. 10000,0021.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta SOCIETE GENERALE
OIB poslovnog subjekta 00040772 Sjedište poslovnog subjekta Pariz, Francuska
Broj dionica 333 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 187,50 246,4931.01.2022. 170,4014.04.2022. 176,3717.08.2022. 26,6230.01.2023. 21,6021.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Apple
OIB poslovnog subjekta 0000000 Sjedište poslovnog subjekta Pasadena
Broj dionica 16 221.02.2024. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 883,00 1166,0031.01.2022. 1180,0014.04.2022. 1298,6017.08.2022. 172,2717.08.2022. 172,8021.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Tesla
OIB poslovnog subjekta 000000 Sjedište poslovnog subjekta Paolo Alto
Broj dionica 11 3330.01.2023. 321.02.2024. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 4281,00 6187,2031.01.2022. 7074,8014.04.2022. 6902,3217.08.2022. 153,5830.01.2023. 171,8521.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji