Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivica Nekić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivica12.12.2016. Prezime Nekić 12.12.2016.
Stručna sprema Magistar Znanosti12.12.2016.
Zvanje inženjer strojarstva12.12.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke12.12.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.12.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.12.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 51000 Rijeka12.12.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.12.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predsjednik uprave12.12.2016. Član uprave06.07.2023. Član uprave - Direktor30.08.2023. Član uprave30.08.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija Alan d.o.o.12.12.2016. Agencija ALAN d.o.o. za uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme12.12.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb12.12.2016. Ulica Nike Grskovica12.12.2016. Kućni broj 1512.12.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378080212.12.2016.
Datum početka mandata 05/07/201612.12.2016. 19/04/201824.05.2021. 20/04/202226.07.2022. 05/07/202330.08.2023. Predviđeni datum kraja mandata 31/12/201612.12.2016. 19/04/202224.05.2021. 20/10/202226.07.2022. 05/07/202330.08.2023. 05/07/202730.08.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.12.2016. Stvarni datum kraja mandata 05/07/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.12.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji12.12.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.12.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.12.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednik Uprave12.12.2016. Naziv pravne osobe Agencija Alan d.o.o.12.12.2016. OIB pravne osobe 8331723440612.12.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.12.2016. Ulica Nike Grskovica12.12.2016. Kućni broj 1512.12.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/200412.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 12.12.2016. 05/07/202330.08.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26218,9812.12.2016. 33000,0031.12.2018. 4379,8531.12.2018. Neto iznos (EUR) 15128,5012.12.2016. 23000,0031.12.2018. 3052,6231.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.12.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.12.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji12.12.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji12.12.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 9000,0012.12.2016. 21000,0029.12.2021. 4500,0006.07.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava12.12.2016.
Vremenski raspon Mjesečno12.12.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.12.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji12.12.2016. Postoji31.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.12.2018. Nositelj obveze Osobno31.12.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ31.12.2018. OTP01.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 350000,0031.12.2018. 46452,9831.12.2018. 200000,0001.02.2024.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.12.2018. EUR - Euro31.12.2018. Godina zaduženja 201831.12.2018. 202301.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 12031.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 4000,0031.12.2018. 530,8931.12.2018. 1976,0001.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 6,0031.12.2018. 4,5901.02.2024.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.12.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.12.2016.
Mjesto Rijeka12.12.2016. Poštanski broj 5100012.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.12.2016. Površina 105,0012.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0012.12.2016. 132722,8112.12.2016.
Katastarska općina Plase12.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno12.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno12.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor12.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.12.2016.
Mjesto Opatija12.12.2016. Poštanski broj 5141012.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.12.2016. Površina 48,0012.12.2016. 127,0031.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0012.12.2016. 750000,0031.12.2018. 99542,1131.12.2018. 199542,1130.08.2023.
Katastarska općina Vasanska12.12.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug12.12.2016. Osobno, Bračni drug31.12.2018. Način stjecanja Kupnjom od osiguranja12.12.2016. Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od osiguranja, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine12.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.12.2016.
Mjesto Sibinj12.12.2016. Poštanski broj 5127012.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.12.2016. Površina 935,0012.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0012.12.2016. 13272,2812.12.2016. 35000,0001.02.2024.
Katastarska općina Krmpote12.12.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno12.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine12.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.12.2016.
Mjesto Culjatski Dolac12.12.2016. Poštanski broj 5328712.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.12.2016. Površina 943,0012.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0012.12.2016. 9290,6012.12.2016. 19000,0001.02.2024.
Katastarska općina Stinica12.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno12.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno12.12.2016. Način stjecanja Kupnjom od osiguranja12.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište24.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.05.2021.
Mjesto Opatija24.05.2021. Poštanski broj 5141024.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.05.2021. Površina 240,0024.05.2021. 1140,0029.12.2021. 1240,0001.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,0024.05.2021. 23890,1124.05.2021. 123890,1130.08.2023.
Katastarska općina Opatija24.05.2021. Vrsta vlasništva Knjižno24.05.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.05.2021. Osobno06.07.2023. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava24.05.2021.
Postotak 20,0024.05.2021. 91,0029.12.2021. 95,00
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.12.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.12.2016. Marka/tip Volkswagen12.12.2016.
Godina proizvodnje 200512.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0012.12.2016. 5308,9112.12.2016. 5300,0001.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug12.12.2016. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava12.12.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.12.2016. Postoji31.12.2018.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine31.12.2018. Marka/tip barka Galeb31.12.2018.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0031.12.2018. 7299,7531.12.2018. 7000,0001.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)31.12.2018.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji12.12.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji12.12.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji12.12.2016.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: