Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivica Arar

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivica Prezime Arar
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani pravnik Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Predsjednik uprave Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Plinacro d.o.o.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Savska cesta Kućni broj 88a

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516301777
Datum početka mandata 30/01/2017 31/01/202118.02.2021. Predviđeni datum kraja mandata 30/01/2021 31/01/202518.02.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor Službe općih i zaštitnih poslova Predsjednik uprave18.02.2021. Naziv pravne osobe Plinacro d.o.o. OIB pravne osobe 69401829750
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Savska cesta Kućni broj 88a
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/08/2016 30/01/201718.02.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/01/2017 30/01/202118.02.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor Službe prodaje transportnih kapaciteta Naziv pravne osobe Plinacro d.o.o. OIB pravne osobe 69401829750
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Savska cesta Kućni broj 88a
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/2013 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/07/2016

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 37489,0428.04.2017. 41029,0024.06.2020. Neto iznos (HRK) 20401,2428.04.2017. 24309,0024.06.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske OIB poslodavca 03416985458
Bruto iznos (HRK) 308700,00 21245,0024.06.2020. Neto iznos (HRK) 204564,00 13315,0024.06.2020.
Datum stupanja u radni odnos 13/06/2013 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji Postoji30.11.2020.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica30.11.2020. Nositelj potraživanja Osobno30.11.2020.
Iznos (HRK) 120000,0030.11.2020. Vremenski raspon Jednokratno30.11.2020.
Napomena

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 76,42
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1100000,00
Katastarska općina Pešćenica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 39,10
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 380000,00
Katastarska općina Stenjevac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 53,09
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Metković Poštanski broj 20350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 90,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 675000,00
Katastarska općina Metković Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Audi
Godina proizvodnje 2002 202030.11.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,00 190000,0030.11.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 126 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta INA Industrija nafte d.d.
OIB poslovnog subjekta 27759560625 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 24 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 900,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Adris Grupa d.d.
OIB poslovnog subjekta 82023167977 Sjedište poslovnog subjekta Rovinj
Broj dionica 50 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Prijenos na pravnu osobu
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika Privredna banka Zagreb d.d. OIB
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Kraš d.d.
OIB poslovnog subjekta 94989605030 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 14 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 400,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Prijenos na pravnu osobu
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika Privredna banka Zagreb d.d. OIB
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 152000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji