Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivica Akmadža

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivica08.11.2019. Prezime Akmadža08.11.2019.
Stručna sprema VSS08.11.2019.
Zvanje Diplomirani pravnik08.11.2019. Stranačka pripadnost Nisam član stranke08.11.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana08.11.2019.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.11.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 10360 Sesvete08.11.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.11.2019.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Glavni tajnik08.11.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo hrvatskih branitelja08.11.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb08.11.2019. Ulica Trg Nevenke Topalušić08.11.2019. Kućni broj 108.11.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851230896708.11.2019.
Datum početka mandata 31/10/201908.11.2019. Predviđeni datum kraja mandata 31/10/202308.11.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.11.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji08.11.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji08.11.2019.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.11.2019.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji08.11.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ovlašten za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva hrvatskih branitelja08.11.2019. Naziv pravne osobe Ministarstvo hrvatskih branitelja08.11.2019. OIB pravne osobe 9513152452808.11.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.11.2019. Ulica Trg Nevenke Topalušić 08.11.2019. Kućni broj 108.11.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/08/201908.11.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/10/201908.11.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Načelnik Sektora za normativnu djelatnost08.11.2019. Naziv pravne osobe Ministarstvo hrvatskih branitelja08.11.2019. OIB pravne osobe 9513152452808.11.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.11.2019. Ulica Trg Nevenke Topalušić08.11.2019. Kućni broj 108.11.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/01/201808.11.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/07/201908.11.2019.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 27594,6908.11.2019. 28278,7413.11.2020. 29696,2028.01.2022. 4365,0826.01.2023. Neto iznos (EUR) 18103,6708.11.2019. 18552,5613.11.2020. 20097,3028.01.2022. 2926,3426.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.11.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.11.2019.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji08.11.2019.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Grad Zagreb08.11.2019. OIB poslodavca 6181789493708.11.2019.
Bruto iznos (EUR) 139998,4508.11.2019. 15807,2513.11.2020. 16087,5728.01.2022. 2135,1128.01.2022. Neto iznos (EUR) 93557,0008.11.2019. 10197,3013.11.2020. 10776,7128.01.2022. 1430,2228.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 06/08/201808.11.2019. Datum prestanka radnog odnosa 08.11.2019.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji08.11.2019.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.11.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.11.2019. Ne postoji13.11.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.11.2019. Nositelj obveze Osobno08.11.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Prva stambena štedionica 08.11.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 413000,0008.11.2019. 54814,5208.11.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.11.2019. EUR - Euro08.11.2019. Godina zaduženja 201408.11.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 7208.11.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 5680,6108.11.2019. 753,8708.11.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,2508.11.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.11.2019. Nositelj obveze Osobno08.11.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.08.11.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0008.11.2019. 13272,2808.11.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.11.2019. EUR - Euro08.11.2019. Godina zaduženja 201708.11.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 4208.11.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 2682,2308.11.2019. 355,9608.11.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,8008.11.2019.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.11.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.11.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.11.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.11.2019.
Mjesto Sesvete08.11.2019. Poštanski broj 1036008.11.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.11.2019. Površina 58,9708.11.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0008.11.2019. 100000,0026.01.2023.
Katastarska općina Sesvete08.11.2019. Vrsta vlasništva Knjižno08.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno08.11.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.11.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.11.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.11.2019.
Mjesto Donja Drenova08.11.2019. Poštanski broj 1038208.11.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.11.2019. Površina 593,0008.11.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0008.11.2019. 1000,0026.01.2023.
Katastarska općina Blaškovec08.11.2019. Vrsta vlasništva Knjižno08.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno08.11.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.11.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica sa pripadajućim zemljištem08.11.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.11.2019.
Mjesto Donja Drenova08.11.2019. Poštanski broj 1038208.11.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.11.2019. Površina 1011,0008.11.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 135000,0008.11.2019. 21000,0026.01.2023.
Katastarska općina Blaškovec08.11.2019. Vrsta vlasništva Knjižno08.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno08.11.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.11.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.11.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.11.2019. Marka/tip Škoda Octavia08.11.2019. Peugeot 300813.11.2020.
Godina proizvodnje 200708.11.2019. 201613.11.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0008.11.2019. 75000,0013.11.2020. 8000,0026.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno08.11.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.11.2019. Nasljedstvom13.11.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.11.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.11.2019.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji08.11.2019.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji08.11.2019.