Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivica Akmadža

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivica08.11.2019. Prezime Akmadža08.11.2019.
Stručna sprema VSS08.11.2019.
Zvanje Diplomirani pravnik08.11.2019. Stranačka pripadnost Nisam član stranke08.11.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana08.11.2019.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.11.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 10360 Sesvete08.11.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.11.2019.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Glavni tajnik08.11.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo hrvatskih branitelja08.11.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb08.11.2019. Ulica Trg Nevenke Topalušić08.11.2019. Kućni broj 108.11.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851230896708.11.2019. Fax (službeni) +3851230882008.11.2019.
Datum početka mandata 31/10/201908.11.2019. Predviđeni datum kraja mandata 31/10/202308.11.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.11.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji08.11.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji08.11.2019.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.11.2019.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji08.11.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Ovlašten za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva hrvatskih branitelja08.11.2019. Naziv pravne osobe Ministarstvo hrvatskih branitelja08.11.2019. OIB pravne osobe 9513152452808.11.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.11.2019. Ulica Trg Nevenke Topalušić 08.11.2019. Kućni broj 108.11.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/08/201908.11.2019. Datum prestanka radnog odnosa 31/10/201908.11.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Načelnik Sektora za normativnu djelatnost08.11.2019. Naziv pravne osobe Ministarstvo hrvatskih branitelja08.11.2019. OIB pravne osobe 9513152452808.11.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.11.2019. Ulica Trg Nevenke Topalušić08.11.2019. Kućni broj 108.11.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 15/01/201808.11.2019. Datum prestanka radnog odnosa 31/07/201908.11.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 27594,6908.11.2019. 28278,7413.11.2020. Neto iznos (HRK) 18103,6708.11.2019. 18552,5613.11.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.11.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.11.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji08.11.2019.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji08.11.2019.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Grad Zagreb08.11.2019. OIB poslodavca 6181789493708.11.2019.
Bruto iznos (HRK) 139998,4508.11.2019. 15807,2513.11.2020. Neto iznos (HRK) 93557,0008.11.2019. 10197,3013.11.2020.
Datum stupanja u radni odnos 06/08/201808.11.2019. Datum prestanka radnog odnosa 08.11.2019.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji08.11.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.11.2019. Ne postoji13.11.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.11.2019. Nosioc obveze Osobno08.11.2019.
Vjerovnik Prva stambena štedionica 08.11.2019. Iznos duga 413000,0008.11.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.11.2019. Godina zaduženja 201408.11.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 7208.11.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 5680,6108.11.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,2508.11.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.11.2019. Nosioc obveze Osobno08.11.2019.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.08.11.2019. Iznos duga 100000,0008.11.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.11.2019. Godina zaduženja 201708.11.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 4208.11.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 2682,2308.11.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,8008.11.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.11.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.11.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.11.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.11.2019.
Mjesto Sesvete08.11.2019. Poštanski broj 1036008.11.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.11.2019. Površina 58,9708.11.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0008.11.2019.
Katastarska općina Sesvete08.11.2019. Vrsta vlasništva Knjižno08.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno08.11.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.11.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.11.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.11.2019.
Mjesto Donja Drenova08.11.2019. Poštanski broj 1038208.11.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.11.2019. Površina 593,0008.11.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0008.11.2019.
Katastarska općina Blaškovec08.11.2019. Vrsta vlasništva Knjižno08.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno08.11.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.11.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica sa pripadajućim zemljištem08.11.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.11.2019.
Mjesto Donja Drenova08.11.2019. Poštanski broj 1038208.11.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.11.2019. Površina 1011,0008.11.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 135000,0008.11.2019.
Katastarska općina Blaškovec08.11.2019. Vrsta vlasništva Knjižno08.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno08.11.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.11.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.11.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.11.2019. Marka/tip Škoda Octavia08.11.2019. Peugeot 300813.11.2020.
Godina proizvodnje 200708.11.2019. 201613.11.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0008.11.2019. 75000,0013.11.2020.
Oblik vlasništva Osobno08.11.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.11.2019. Nasljedstvom13.11.2020.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.11.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji08.11.2019.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji08.11.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji08.11.2019.