Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivanka Stričević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivanka 27.02.2020. Prezime Stričević27.02.2020.
Stručna sprema Doktor Znanosti27.02.2020.
Zvanje Doktorica informacijskih znanosti27.02.2020. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.02.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.02.2020.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.02.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb27.02.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.02.2020.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Glavni ravnatelj27.02.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu27.02.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.02.2020. Ulica Hrvatske bratske zajednice27.02.2020. Kućni broj 427.02.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851616402327.02.2020.
Datum početka mandata 01/02/202027.02.2020. 02/02/202426.02.2024. Predviđeni datum kraja mandata 31/01/202427.02.2020. 01/02/202826.02.2024.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.02.2020. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.02.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.02.2020.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji27.02.2020. Ne postoji26.02.2024.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Sveučilišna profesorica27.02.2020. Naziv pravne osobe Sveučilište u Zadru27.02.2020. OIB pravne osobe 1083967901627.02.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar27.02.2020. Ulica Mihovila Pavlinovića27.02.2020. Kućni broj 127.02.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/02/202027.02.2020. Datum prestanka radnog odnosa 27.02.2020. 30/09/2023

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.02.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Prorektorica 27.02.2020. Naziv pravne osobe Sveučilište u Zadru27.02.2020. OIB pravne osobe 1083967901627.02.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar27.02.2020. Ulica Mihovila Pavlinovića27.02.2020. Kućni broj 127.02.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/200727.02.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/01/202027.02.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto glavna ravnateljica26.02.2024. Naziv pravne osobe Nacionalna i sveučilišna knjižnica26.02.2024. OIB pravne osobe 8483877081426.02.2024.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb26.02.2024. Ulica Hrvatske bratske zajednice26.02.2024. Kućni broj 426.02.2024.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/202026.02.2024. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/02/202426.02.2024.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 30413,4927.02.2020. 32658,0625.01.2022. 4475,9130.01.2023. 5159,6826.02.2024. Neto iznos (EUR) 18573,1227.02.2020. 20904,0625.01.2022. 2860,9730.01.2023. 3278,8926.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji27.02.2020. Ne postoji26.02.2024.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Sveučilište u Zadru27.02.2020. OIB isplatitelja 1083967901627.02.2020.
Neto iznos mjesečno (EUR) 1169,9827.02.2020. 1063,0017.12.2020. 1128,0025.01.2022. 257,1330.01.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada27.02.2020.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.02.2020. Postoji25.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 12000,0025.01.2022. 796,3430.01.2023. 840,0026.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka25.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno25.01.2022.
Napomena 25.01.2022. odnosi se na 2023.26.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 10000,0025.01.2022. 384,9030.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka25.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno25.01.2022.
Napomena 25.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 19700,0025.01.2022. 2614,6425.01.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak25.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno25.01.2022.
Napomena Sredstva za obnovu od potresa25.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 84,8926.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka26.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno26.02.2024.
Napomena Odnosi se na 2023.26.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 132,7226.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka26.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno26.02.2024.
Napomena Odnosi se na 2023.26.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 375,0326.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka26.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno26.02.2024.
Napomena Odnosi se na 2023.26.02.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.02.2020. Ne postoji26.02.2024.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Studentski centar u Sveučilišta u Zagrebu27.02.2020. OIB poslodavca 2259778414527.02.2020.
Bruto iznos (EUR) 8858,5827.02.2020. 1175,6627.02.2020. Neto iznos (EUR) 6200,0027.02.2020. 822,8827.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 13/09/198227.02.2020. Datum prestanka radnog odnosa 27.02.2020. 16/10/2022
Napomena U mirovini od 16.10.2022. i prima privremenu naknadu za mirovinu od 530,89 EUR mjesečno30.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.02.2020.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.02.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.02.2020. Ne postoji17.12.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.02.2020. Nositelj obveze Osobno27.02.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka27.02.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 225000,0027.02.2020. 29862,6327.02.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.02.2020. EUR - Euro27.02.2020. Godina zaduženja 201327.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 8427.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 3500,0027.02.2020. 464,5327.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 7,1527.02.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo27.02.2020. Nositelj obveze Osobno27.02.2020.
Druga obveza Životno osiguranje27.02.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Allianz27.02.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 5000,0027.02.2020.
Valuta duga EUR - Euro27.02.2020. Godina zaduženja 200627.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 18027.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 30,0027.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 0,0027.02.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo27.02.2020. Nositelj obveze Osobno27.02.2020.
Druga obveza Stambena štednja27.02.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Allianz27.02.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 3600,0027.02.2020.
Valuta duga EUR - Euro27.02.2020. Godina zaduženja 201727.02.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6027.02.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 13,4927.02.2020. Ugovorena kamatna stopa 0,0027.02.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.02.2020.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak27.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.02.2020.
Mjesto Zagreb 27.02.2020. Poštanski broj 1000027.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.02.2020. Površina 492,0027.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0027.02.2020. 50000,0025.01.2022. 6636,1425.01.2022. 10000,0026.02.2024.
Katastarska općina Remete27.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno27.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.02.2020.
Postotak 50,0027.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.02.2020.
Mjesto Zagreb27.02.2020. Poštanski broj 1000027.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.02.2020. Površina 149,0027.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200000,0027.02.2020. 1000000,0025.01.2022. 132722,8125.01.2022. 150000,0026.02.2024.
Katastarska općina Remete27.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno27.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.02.2020.
Postotak 75,0027.02.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine27.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.02.2020.
Mjesto Zagreb27.02.2020. Poštanski broj 1000027.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.02.2020. Površina 139,0027.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 0,0027.02.2020.
Katastarska općina Remete27.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno27.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.02.2020.
Postotak 33,3327.02.2020.
Napomena Javni put25.01.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.02.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.02.2020. Marka/tip Opel Astra27.02.2020.
Godina proizvodnje 201527.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0027.02.2020. 40000,0025.01.2022. 4000,0030.01.2023. 3500,0026.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno27.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.02.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.02.2020. Marka/tip Aveo27.02.2020.
Godina proizvodnje 200627.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0027.02.2020. 3000,0025.01.2022. 200,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug27.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.02.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.02.2020.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.02.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji27.02.2020.

Podatci o štednji

Iznos 5500,0027.02.2020. 2500,0017.12.2020. 25000,0026.02.2024. Valuta EUR - Euro27.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno27.02.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti27.02.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 18000,0027.02.2020. Valuta EUR - Euro27.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno27.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom27.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Ostavitelj je majka bračnog druga obveznika30.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 3000,0025.01.2022. 3600,0030.01.2023. Valuta EUR - Euro25.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.01.2022.
Napomena Stambena štednja25.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.02.2020.