Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivana Grdić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivana Prezime Grdić
Stručna sprema Sveučilišni Specijalist
Zvanje sveuč specijalistica organizacije i managementa Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 44320 Kutinska Slatina

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Kutina

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 44320 Kutina Ulica Trg kralja Tomislava Kućni broj 12

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +385996810004
Datum početka mandata 25/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 30/06/2025
Način obnašanja dužnosti Volonterski Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji16.09.2021.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto direktorica Turističkog ureda16.09.2021. Naziv pravne osobe Turistička zajednica grada Kutine16.09.2021. OIB pravne osobe 5657535864116.09.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44320 Kutina16.09.2021. Ulica Tržna ulica16.09.2021. Kućni broj 816.09.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 03/12/200716.09.2021. Datum prestanka radnog odnosa 16.09.2021.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji16.09.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto direktorica Turističkog ureda16.09.2021. Naziv pravne osobe Turistička zajednica grada Kutine16.09.2021. OIB pravne osobe 5657535864116.09.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44320 Kutina16.09.2021. Ulica Tržna ulica16.09.2021. Kućni broj 816.09.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 03/12/200716.09.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16.09.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 2000,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Turistička zajednica grada Kutine OIB isplatitelja 56575358641
Neto iznos mjesečno (HRK) 8800,00 Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.09.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3759,00 Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca INA Industrija nafte d.d. OIB poslodavca 27759560625
Bruto iznos (HRK) 37713,48 Neto iznos (HRK) 26044,53
Datum stupanja u radni odnos 19/11/2002 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji16.09.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 3759,0016.09.2021. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti16.09.2021.
Vremenski raspon Jednokratno16.09.2021.
Napomena 16.09.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj APPRRR OIB isplatitelja 99122235709
Neto iznos (HRK) 6048,00 Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Vrsta Poticaj (potpora)
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb Iznos duga (početni iznos glavnice) 36308,35
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 119 Iznos mjesečnog anuiteta 393,94 Ugovorena kamatna stopa 5,31
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.09.2021. Nositelj obveze Osobno16.09.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Sperbank d.d.16.09.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,0016.09.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.09.2021. Godina zaduženja 202116.09.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12016.09.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 821,4016.09.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,1416.09.2021.
Napomena 16.09.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kutinska Slatina Poštanski broj 44320
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 947,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 905000,00
Katastarska općina Selište Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mercedes
Godina proizvodnje 2016 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji16.09.2021.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine16.09.2021. Marka/tip John Deere kombajn16.09.2021.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0016.09.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug16.09.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.09.2021.
Napomena 16.09.2021.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine16.09.2021. Marka/tip John Deere traktor16.09.2021.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 65000,0016.09.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug16.09.2021. Način stjecanja Novčanom pozajmicom16.09.2021.
Napomena 16.09.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a Naziv poslovnog subjekta OPG Terra Viniem
OIB poslovnog subjekta 30300130049 Sjedište poslovnog subjekta Kutinska Slatina, Stjepana Kefelje 45
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: