Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivana Belec

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivana08.01.2018. Prezime Belec08.01.2018.
Stručna sprema VSS08.01.2018.
Zvanje diplomirana pravnica08.01.2018. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica08.01.2018. Nisam član stranke15.04.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana08.01.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece08.01.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb08.01.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.01.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predstojnik08.01.2018. Član07.10.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji08.01.2018. Državno izborno povjerenstvo07.10.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb08.01.2018. Ulica Trg J. J. Strossmayera08.01.2018. Visoka 07.10.2019. Kućni broj 408.01.2018. 1507.10.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851634529708.01.2018. +3851456971207.10.2019. +3851210060017.12.2021.
Datum početka mandata 18/12/201708.01.2018. 25/09/201907.10.2019. Predviđeni datum kraja mandata 18/01/202108.01.2018. 25/09/202707.10.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.01.2018. Stvarni datum kraja mandata 04/04/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji08.01.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji08.01.2018. Postoji28.12.2018. Ne postoji07.10.2019.

Druga javna dužnost

Dužnost Članica Koordinacije za ljudska prava i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Zagrebačke županije28.12.2018. Naziv pravne osobe Zagrebačka županija28.12.2018.
OIB pravne osobe 0713226955328.12.2018. Način obnašanja dužnosti Volonterski28.12.2018.
Datum početka dužnosti 01/01/201828.12.2018. Datum kraja dužnosti 18/01/202128.12.2018. 04/04/201915.04.2019.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb28.12.2018. Ulica Ulica grada Vukovara 28.12.2018. Kućni broj 72/V28.12.2018.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851600940128.12.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.01.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji08.01.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto viša pravna savjetnica08.01.2018. Naziv pravne osobe Općina Rugvica08.01.2018. OIB pravne osobe 0729500720408.01.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10370 Rugvica08.01.2018. Ulica Trg J. Predavca08.01.2018. Kućni broj 108.01.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 05/02/200808.01.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17/12/201708.01.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predstojnica 07.10.2019. Naziv pravne osobe Ured državne uprave u Zagrebačkoj županini07.10.2019. OIB pravne osobe 1479603060907.10.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb07.10.2019. Ulica Trg J.J.Strossmayera 07.10.2019. Kućni broj 407.10.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 18/12/201707.10.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/04/201907.10.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Viša inspektorica ureda07.10.2019. Naziv pravne osobe Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji07.10.2019. OIB pravne osobe 1479603060907.10.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb07.10.2019. Ulica Trg J. J. Strossmayera07.10.2019. Kućni broj 407.10.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 05/04/201907.10.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/09/201907.10.2019.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 13818,0008.01.2018. 19263,3228.12.2018. 19841,2415.04.2019. 22857,8307.10.2019. 23062,8417.12.2021. 3060,8517.12.2021. 3088,1623.01.2024. Neto iznos (EUR) 9000,0008.01.2018. 12122,5128.12.2018. 12453,9215.04.2019. 14183,7607.10.2019. 15040,0117.12.2021. 1996,1517.12.2021. 2019,6423.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.01.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.01.2018. Postoji21.01.2019. Ne postoji07.10.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3433,9921.01.2019. 1471,7115.04.2019. 195,2415.04.2019. Pravna osnova Od drugog dohodka21.01.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.01.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji08.01.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OPĆINA RUGVICA08.01.2018. OIB poslodavca 0729500720408.01.2018.
Bruto iznos (EUR) 110389,6808.01.2018. 110889,1228.12.2018. 9365,6317.12.2021. 1242,9517.12.2021. Neto iznos (EUR) 88311,7208.01.2018. 88711,2028.12.2018. 7492,5117.12.2021. 994,3617.12.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/200608.01.2018. Datum prestanka radnog odnosa 08.01.2018.
Napomena Suprug se nalazi na bolovanju od mjeseca kolovoza 2022. godine pa nadalje za koje razdoblje koristi naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad približno iste visine kao gore navedeno (odstupanja nisu +/-10% na mjesečnoj razini).12.01.2023.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OPĆINA RUGVICA23.01.2024. OIB poslodavca 0729500720423.01.2024.
Bruto iznos (EUR) 590,6223.01.2024. Neto iznos (EUR) 472,5023.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/200623.01.2024. Datum prestanka radnog odnosa 23.01.2024.
Napomena Naknada za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolovanja na teret poslodavca Općine Rugvica.23.01.2024.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji08.01.2018. Ne postoji28.12.2018. Postoji17.12.2021. Ne postoji12.01.2023. Postoji23.01.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 13097,6408.01.2018. 1738,2708.01.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka08.01.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini08.01.2018.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4206,0617.12.2021. 558,2317.12.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka17.12.2021.
Vremenski raspon Jednokratno17.12.2021.
Napomena Isplata jubilarne nagrade za 15 godina radog staža pri Jedinstvom upravnom odjelu Općine Rugvica.17.12.2021. Isplata jubilarne nagrade za 15 godina radog staža pri Jedinstvom upravnom odjelu Općine Rugvica.17.12.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2497,0017.12.2021. 331,4117.12.2021. Pravna osnova povrat poreza17.12.2021.
Vremenski raspon Jednokratno17.12.2021.
Napomena 17.12.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 565,0423.01.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka23.01.2024.
Vremenski raspon Mjesečno23.01.2024.
Napomena Naknada za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolovanja na teret HZZO-a 565,04 e,23.01.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 232,2623.01.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak23.01.2024.
Vremenski raspon Mjesečno23.01.2024.
Napomena Primanje osobne invalidnine.23.01.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 95,5623.01.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak23.01.2024.
Vremenski raspon Mjesečno23.01.2024.
Napomena Iznos mjesečne naknada prijevoza na hemodijalizu.23.01.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 26,5423.01.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak23.01.2024.
Vremenski raspon Mjesečno23.01.2024.
Napomena Naknada po osnovi invalidnosti.23.01.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.01.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.01.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.01.2018. Nositelj obveze Osobno08.01.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZAGREBAČKA BANKA d.d.08.01.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 480000,0008.01.2018. 63706,9508.01.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.01.2018. EUR - Euro08.01.2018. Godina zaduženja 201708.01.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 24008.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2908,0008.01.2018. 382,8812.01.2023. 382,8323.01.2024. Ugovorena kamatna stopa 4,0008.01.2018.
Napomena Preostali iznos neotplaćene glavnice na dan 17.12.2021. iznosi 110984,22 kn i broj neotplaćenih rata 41.17.12.2021. Preostali iznos neotplaćene glavnice na dan 31.12.2022. iznosi 10.260,31 eura i broj neotplaćenih rata je 28. Iznos redovne kamatne stope je 3,65%.12.01.2023. Preostali iznos neotplaćene glavnice na dan 31.12.2023. iznosi 5.969,54 eura i broj neotplaćenih rata je 16. Iznos redovne kamatne stope je 3,67%.23.01.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.01.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.01.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.01.2018.
Mjesto ZAGREB08.01.2018. Poštanski broj 1000008.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.01.2018. Površina 92,0008.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,0008.01.2018. 150000,0012.01.2023.
Katastarska općina Remete08.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno08.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug08.01.2018. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.01.2018.
Napomena Približna tržišna vrijednost nekretnine u većom iznosu od iznosa navedenih prethodnih godina, određena je temeljem osobne procjene zbog kretanja na tržištu nekretnina.12.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.01.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.01.2018. Marka/tip BMW08.01.2018. BMW 31818.04.2019. Mercedes C 22023.01.2024.
Godina proizvodnje 201208.01.2018. 201723.01.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0008.01.2018. 120000,0015.04.2019. 90000,0017.12.2021. 11700,0012.01.2023. 27000,0023.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug08.01.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine08.01.2018. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Kupnjom od štednje23.01.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.01.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.01.2018. Postoji07.10.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu07.10.2019. Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog ratra i članova njihovih obitelji07.10.2019.
OIB poslovnog subjekta 3914685747507.10.2019. Sjedište poslovnog subjekta Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb07.10.2019.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 1506,3807.10.2019. 1644,0617.12.2021. 217,0012.01.2023. 253,5123.01.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug07.10.2019. Način stjecanja Na neki drugi način07.10.2019.
Drugi način stjecanja Temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 07.10.2019.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji08.01.2018. Postoji28.12.2018.

Podatci o štednji

Iznos 10000,0028.12.2018. 16000,0015.04.2019. 15000,0007.10.2019. 15170,9217.12.2021. 20721,6012.01.2023. 12991,7123.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.12.2018. EUR - Euro17.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2018. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka28.12.2018. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.12.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 12144,0017.12.2021. 13924,1412.01.2023. 3802,0023.01.2024. Valuta EUR - Euro17.12.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug17.12.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.12.2021.
Napomena 17.12.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji08.01.2018. Postoji07.10.2019.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Matica hrvatska07.10.2019. Sjedište pravne osobe Matice hrvatske 2, Zagreb07.10.2019.
OIB pravne osobe 4795210156207.10.2019.
Datum učlanjenja 25/03/201707.10.2019. Datum kraja članstva 07.10.2019.
Funkcije članica07.10.2019.
Napomena