Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Vuleta

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan16.12.2015. Prezime Vuleta 16.12.2015.
Stručna sprema VSS16.12.2015.
Zvanje diplomirani inženjer sigurnosti16.12.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke16.12.2015. DUSPARA MIRKO-NEZAVISNA LISTA28.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana16.12.2015. Razveden/Razvedena21.01.2020.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.12.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 35207 Gornja Vrba16.12.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.12.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik16.12.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Gornja Vrba16.12.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35207 Gornja Vrba16.12.2015. Ulica Braće Radić 16.12.2015. Kućni broj 116.12.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853545705516.12.2015.
Datum početka mandata 07/06/201316.12.2015. 25/05/201723.06.2017. 21/05/201728.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 02/06/201716.12.2015. 20/05/202123.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski16.12.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji16.12.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji16.12.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji16.12.2015.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto zapojednik16.12.2015. Naziv pravne osobe Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda16.12.2015. OIB pravne osobe 6848227864016.12.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35000 Slavonski Brod16.12.2015. Ulica Kaje Adžić16.12.2015. Kućni broj 10b16.12.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 13/09/198216.12.2015. Datum prestanka radnog odnosa 16.12.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji16.12.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zapojednik16.12.2015. zapovjednik23.06.2017. načelnik10.05.2022. Naziv pravne osobe Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda16.12.2015. Općina Gornja Vrba10.05.2022. OIB pravne osobe 6848227864016.12.2015. 5728877356210.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35000 Slavonski Brod16.12.2015. 35207 Gornja Vrba10.05.2022. Ulica Kaje Adžić16.12.2015. Braće Radića10.05.2022. Kućni broj 10b16.12.2015. 110.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/09/198216.12.2015. 21/05/201710.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16.12.2015. 21/05/202110.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (EUR) 4000,0016.12.2015. 5000,0005.01.2022. 730,0004.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji16.12.2015.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Javna vatrogasna postrojba Grada Slavonskog Broda16.12.2015. OIB isplatitelja 6848227864016.12.2015.
Neto iznos mjesečno (EUR) 10500,0016.12.2015. 12000,0021.01.2020. 13000,0028.06.2021. 14100,0005.01.2022. 1871,3905.01.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada16.12.2015.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.12.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji16.12.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Gradska Knjižnica Slavonski Brod16.12.2015. OIB poslodavca 0000000000116.12.2015.
Bruto iznos (EUR) 6000,0016.12.2015. 796,3416.12.2015. Neto iznos (EUR) 4500,0016.12.2015. 597,2516.12.2015.
Datum stupanja u radni odnos 13/02/200616.12.2015. Datum prestanka radnog odnosa 16.12.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji16.12.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji16.12.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.12.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.12.2015. Nositelj obveze Osobno16.12.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Wustenrot stambena štedionica16.12.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,0016.12.2015.
Valuta duga EUR - Euro16.12.2015. Godina zaduženja 201516.12.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 8416.12.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 125,0016.12.2015. Ugovorena kamatna stopa 5,0016.12.2015.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.12.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.12.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća16.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.12.2015.
Mjesto Gornja Vrba16.12.2015. Poštanski broj 3520716.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.12.2015. Površina 140,0016.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0016.12.2015. 66361,4016.12.2015.
Katastarska općina Vrba16.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno16.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno16.12.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.12.2015.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.12.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.12.2015. Marka/tip Peugeot 16.12.2015. Škoda Rapid28.06.2021.
Godina proizvodnje 201016.12.2015. 201628.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0016.12.2015. 30000,0023.06.2017. 60000,0028.06.2021. 7963,3728.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno16.12.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)16.12.2015. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine28.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.12.2015. Marka/tip Citroen16.12.2015.
Godina proizvodnje 200516.12.2015. 200623.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 18000,0016.12.2015. 15000,0023.06.2017. 1990,8423.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno16.12.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)16.12.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji16.12.2015. Ne postoji28.06.2021.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Umjetnine16.12.2015. Marka/tip umjetničke slike16.12.2015.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0016.12.2015. 4645,3016.12.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug16.12.2015. 21.01.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.12.2015.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji16.12.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji16.12.2015. Postoji28.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 120000,0028.06.2021. 170000,0005.01.2022. 28000,0004.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.06.2021. EUR - Euro28.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2021.
Napomena 28.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 3000,0028.06.2021. 13000,0005.01.2022. 16000,0004.01.2023. Valuta EUR - Euro28.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2021. Način stjecanja Od osiguranja28.06.2021.
Napomena 28.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji16.12.2015.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: