Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Šmit

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan28.06.2017. Prezime Šmit 28.06.2017.
Stručna sprema SSS28.06.2017.
Zvanje elektrotehničar 28.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka28.06.2017. Nisam član stranke15.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35410 Nova Kapela28.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik28.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Nova Kapela28.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35410 Nova Kapela28.06.2017. Ulica Trg kralja Tomislava28.06.2017. Kućni broj 928.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853538401528.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201728.06.2017. 21/05/202122.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/202128.06.2017. 21/05/202522.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik28.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Nova Kapela28.06.2017. OIB pravne osobe 1811237787228.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35410 Nova Kapela28.06.2017. Ulica Trg kralja Tomislava 928.06.2017. Kućni broj 928.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 08/06/201328.06.2017. 29/05/201722.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28.06.2017. 20/05/202122.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto općinski načelnik22.07.2021. Naziv pravne osobe Općina Nova Kapela22.07.2021. OIB pravne osobe 1811237787222.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35410 Nova Kapela22.07.2021. Ulica Trg kralja Tomislava 22.07.2021. Kućni broj 922.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 29/05/201722.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20/05/202122.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11921,8828.06.2017. 12154,5015.06.2021. 1613,1115.06.2021. Neto iznos (EUR) 8022,8028.06.2017. 9316,9115.06.2021. 1236,4515.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca O.Š.Matije Antuna Reljkovića Davor28.06.2017. OIB poslodavca 4948345067228.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 92756,4928.06.2017. 12310,8428.06.2017. Neto iznos (EUR) 66153,9428.06.2017. 6153,9415.06.2021. 816,6415.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/200928.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.06.2017. Nositelj obveze Osobno28.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) REPUBLIKA HRVATSKA28.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 546100,0028.06.2017. 72479,9328.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.06.2017. EUR - Euro28.06.2017. Godina zaduženja 201028.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18028.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3033,8828.06.2017. 402,5528.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 0,0028.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.06.2017. Nositelj obveze Osobno28.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZABA28.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0028.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro28.06.2017. Godina zaduženja 201128.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24028.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 300,0028.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,0028.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.12.2021. Nositelj obveze Osobno20.12.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ20.12.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 31800,0020.12.2021.
Valuta duga EUR - Euro20.12.2021. Godina zaduženja 202120.12.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 30020.12.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 160,0020.12.2021. Ugovorena kamatna stopa 2,8820.12.2021.
Napomena 20.12.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Nova Kapela28.06.2017. Poštanski broj 3541028.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar28.06.2017. Površina 57,7728.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 546100,0028.06.2017. 72479,9328.06.2017.
Katastarska općina Magić Mala28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Nova Kapela28.06.2017. Poštanski broj 3541028.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar28.06.2017. Površina 0,4128.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0028.06.2017. 1592,6728.06.2017.
Katastarska općina Nova Kapela28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto donji lipovac15.06.2021. Poštanski broj 3541015.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.06.2021. Površina 10861,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0015.06.2021. 2654,4615.06.2021.
Katastarska općina donji lipovac15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2021.
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.12.2021.
Mjesto NOVA KAPELA20.12.2021. Poštanski broj 3541020.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.12.2021. Površina 66,8520.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 262500,0020.12.2021. 34839,7420.12.2021.
Katastarska općina Nova Kapela20.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno20.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno20.12.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)20.12.2021.
Napomena 20.12.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji28.06.2017. Postoji15.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.06.2021. Marka/tip audi a315.06.2021.
Godina proizvodnje 200915.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0015.06.2021. 3981,6815.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji28.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.06.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: