Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Rak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan20.06.2022. Prezime Rak20.06.2022.
Stručna sprema Sveučilišni Prvostupnik20.06.2022.
Zvanje Sveučilišni prvostupnik ekonomije20.06.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica20.06.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana20.06.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece20.06.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10413 Velika Buna20.06.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.06.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predsjednik uprave20.06.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti VG Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće20.06.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10410 Velika Gorica20.06.2022. Ulica Ulica kneza Ljudevita Posavskog20.06.2022. Kućni broj 4520.06.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38599268993420.06.2022.
Datum početka mandata 16/02/201820.06.2022. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202520.06.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.06.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji20.06.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji20.06.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.06.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji20.06.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj odjela za kulturu20.06.2022. Naziv pravne osobe Pučko otvoreno učilište Velika Gorica20.06.2022. OIB pravne osobe 2571557828320.06.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10410 Velika Gorica20.06.2022. Ulica Zagrebačka ulica20.06.2022. Kućni broj 3720.06.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 23/03/201220.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/02/201820.06.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 17994,5920.06.2022. 2432,5221.03.2023. Neto iznos (EUR) 13019,0420.06.2022. 1887,5121.03.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.06.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.06.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji20.06.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o.20.06.2022. OIB poslodavca 1586002493720.06.2022.
Bruto iznos (EUR) 3852,0020.06.2022. 511,2520.06.2022. Neto iznos (EUR) 3204,8620.06.2022. 425,3621.03.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/201420.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa 20.06.2022.
Napomena 20.06.2022. Bračni drug (supruga) je imala primanja od poslodavca do kolovoza 2022. godine, nakon čega prima rodiljne i porodiljne naknade od HZZO-a.21.03.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji20.06.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 831,5020.06.2022. 110,2920.06.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak20.06.2022.
Vremenski raspon Mjesečno20.06.2022.
Napomena Dječji doplatak20.06.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2328,2020.06.2022. 864,1621.03.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak20.06.2022.
Vremenski raspon Mjesečno20.06.2022.
Napomena Naknada za njegu djeteta20.06.2022. Rodiljne i roditeljske novčane potpore od kolovoza 2022.21.03.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 308,9821.03.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.03.2023.
Vremenski raspon Mjesečno21.03.2023.
Napomena Naknada za njegu djeteta primana do kolovoza 2022.21.03.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji20.06.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji20.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.06.2022. Nositelj obveze Osobno20.06.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka20.06.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 55000,0020.06.2022.
Valuta duga EUR - Euro20.06.2022. Godina zaduženja 201920.06.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 14420.06.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 456,5820.06.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,0520.06.2022.
Napomena 20.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.06.2022. Nositelj obveze Osobno20.06.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka20.06.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 715,4220.06.2022.
Valuta duga EUR - Euro20.06.2022. Godina zaduženja 202020.06.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 13520.06.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 6,3420.06.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0020.06.2022.
Napomena Kredit na korišteni moratorij za otplatu navedenog stambenog kredita od 55.000 Eura.20.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.06.2022. Nositelj obveze Osobno20.06.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka20.06.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0020.06.2022. 6636,1420.06.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna20.06.2022. EUR - Euro20.06.2022. Godina zaduženja 202120.06.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 3020.06.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1769,7720.06.2022. 234,7920.06.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,7020.06.2022.
Napomena 20.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.06.2022. Nositelj obveze Bračni drug20.06.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka20.06.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 102962,8120.06.2022. 13665,4120.06.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna20.06.2022. EUR - Euro20.06.2022. Godina zaduženja 201520.06.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8420.06.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1579,2820.06.2022. 209,5720.06.2022. Ugovorena kamatna stopa 7,5020.06.2022.
Napomena 20.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja21.03.2023. Nositelj obveze Osobno21.03.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Allianz Hrvatska d.d.21.03.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 9000,0021.03.2023.
Valuta duga EUR - Euro21.03.2023. Godina zaduženja 201921.03.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 14421.03.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 43,1521.03.2023. Ugovorena kamatna stopa 0,0021.03.2023.
Napomena 21.03.2023.

Obveza

Vrsta obveze Drugo21.03.2023. Nositelj obveze Osobno21.03.2023.
Druga obveza Treći mirovinski stup21.03.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) AZ Fond21.03.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,0021.03.2023.
Valuta duga EUR - Euro21.03.2023. Godina zaduženja 201521.03.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 26421.03.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 23,7521.03.2023. Ugovorena kamatna stopa 0,0021.03.2023.
Napomena 21.03.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.03.2023. Nositelj obveze Bračni drug21.03.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka21.03.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 13665,0021.03.2023.
Valuta duga EUR - Euro21.03.2023. Godina zaduženja 201521.03.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 8421.03.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 209,6021.03.2023. Ugovorena kamatna stopa 7,5021.03.2023.
Napomena Otplaćen u prosincu 2022.21.03.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.06.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2022.
Mjesto Velika Buna20.06.2022. Poštanski broj 1041320.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2022. Površina 1196,0020.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1100000,0020.06.2022. 150000,0021.03.2023.
Katastarska općina Velika Buna20.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug20.06.2022. Način stjecanja Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.06.2022.
Napomena 20.06.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.06.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.06.2022. Marka/tip Renault Fluence20.06.2022.
Godina proizvodnje 201420.06.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0020.06.2022. 5000,0021.03.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug20.06.2022. Osobno21.03.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)20.06.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.06.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji20.06.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji20.06.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji20.06.2022.