Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Radić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan 28.01.2016. Ivan Prezime Radić28.01.2016.
Stručna sprema SSS28.01.2016. Sveučilišni Prvostupnik Inženjer Sveučilišni Magistar
Zvanje završena Matematička gimnazija28.01.2016. Inženjer građevinarstva Magistar ekonomije i inženjer građevinarstva26.03.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica28.01.2016. Hrvatska demokratska zajednica28.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana28.01.2016. Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece28.01.2016. Ima djece27.01.2023.

Podatci o prebivalištu

Grad 31000 Osijek28.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik28.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor28.01.2016. Hrvatski sabor28.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. Ulica Trg sv.Marka28.01.2016. Kućni broj 628.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38531456922228.01.2016. +38514569222
Datum početka mandata 28/12/201528.01.2016. 22/07/2020 28/09/202325.10.2023. 16/05/202413.06.2024. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201928.01.2016. 22/07/2024 20/01/202327.01.2023. 22/07/202425.10.2023. 16/05/202813.06.2024.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.01.2016. Volonterski02.07.2021. Stvarni datum kraja mandata 13/10/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.01.2016. Postoji02.07.2021.
Dužnost Gradonačelnik02.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 28.01.2016. Grad Osijek02.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 28.01.2016. 31000 Osijek02.07.2021. Ulica 28.01.2016. Franje Kuhača02.07.2021. Kućni broj 28.01.2016. 902.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 28.01.2016. +3853122922902.07.2021.
Datum početka mandata 28.01.2016. 04/06/202102.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 28.01.2016. 04/06/202502.07.2021.
Način obnašanja dužnosti 28.01.2016. Profesionalno02.07.2021. Stvarni datum kraja mandata 28.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.01.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto direktor28.01.2016. Naziv pravne osobe TLOCRT d.o.o.28.01.2016. OIB pravne osobe 7951212929728.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek28.01.2016. Ulica Ružina ul.28.01.2016. Kućni broj 10328.01.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 18/01/201228.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/12/201528.01.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto menager prodaje i ugovaranja strateških projekata Naziv pravne osobe TLOCRT d.o.o. OIB pravne osobe 79512129297
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek Ulica Ružina Kućni broj 103
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/11/2018 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/07/2020

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik13.06.2024. Naziv pravne osobe Grad Osijek13.06.2024. OIB pravne osobe 3005004964213.06.2024.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek13.06.2024. Ulica Franje Kuhača13.06.2024. Kućni broj 913.06.2024.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 04/06/202113.06.2024. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13.06.2024.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20807,8028.01.2016. 22949,06 Neto iznos (EUR) 12857,9228.01.2016. 14465,02
Volonterski (EUR) 1500,0002.07.2021. 199,0802.07.2021. 199,1025.10.2023.
Napomena saborski mandat stavljen u mirovanje s danom 20. siječnja 2023.27.01.2023.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 25847,8902.07.2021. 3447,2427.01.2023. 3463,8125.10.2023. 3480,3813.06.2024. Neto iznos (EUR) 16909,0102.07.2021. 2307,0027.01.2023. 2317,2625.10.2023. 2395,4413.06.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.01.2016. Postoji Ne postoji02.07.2021. Postoji22.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,00 199,08 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 132,7222.02.2024. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.02.2024.
Vremenski raspon Mjesečno22.02.2024.
Napomena 22.02.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zajednički odvjetnički ured Darko Šuper Ivica Kovačev Iva Kovačev Radić i Ivan Jukić Zajednički odvjetnički ured Darko Šuper Iva Kovačev Radić Ivan Jukić i Dino Vukušić27.01.2023. OIB poslodavca 97101145464
Bruto iznos (EUR) 9616,20 1392,3627.01.2023. 1826,9025.10.2023. Neto iznos (EUR) 6600,00 982,1327.01.2023. 1251,1925.10.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/11/2013 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2500,00 265,4527.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 100,00 13,27 Pravna osnova Od kapitala
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji28.01.2016. Postoji

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HAMAG BICRO Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,00 13272,28
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 92 Iznos mjesečnog anuiteta 5433,00 Ugovorena kamatna stopa 1,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.12.2021. Nositelj obveze Osobno29.12.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb29.12.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 237214,6629.12.2021. 31483,7129.12.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.12.2021. EUR - Euro29.12.2021. Godina zaduženja 202129.12.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8429.12.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 3284,1029.12.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,3829.12.2021.
Napomena 29.12.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji28.01.2016. Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Osijek Poštanski broj 31000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 66,30
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,00 66361,40
Katastarska općina Osijek Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Osijek Poštanski broj 31000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 67,10
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,00 66361,40
Katastarska općina Osijek Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2016. Marka/tip Citroen C328.01.2016.
Godina proizvodnje 200828.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0028.01.2016. 35000,0013.11.2016. 22000,00 2919,90
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Toyota Yaris
Godina proizvodnje 2017 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,00 11945,05
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Štednja
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.06.2024. Marka/tip Mazda 313.06.2024.
Godina proizvodnje 201813.06.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16500,0013.06.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug13.06.2024. Način stjecanja Prodajom imovine, Kupnjom od štednje13.06.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji28.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.01.2016. Naziv poslovnog subjekta Đuro Đaković Holding d.d.28.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 5882828639728.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Slavonski Brod, Dr.Mile Budaka 128.01.2016.
Broj dionica 3428.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 3400,0028.01.2016. 20,00 2,65
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od kapitala28.01.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji28.01.2016. Postoji Ne postoji27.01.2023. Postoji25.10.2023.

Podatci o štednji

Iznos 23900,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja Štednja
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 29000,0025.10.2023. 31000,0022.02.2024. Valuta EUR - Euro25.10.2023.
Oblik vlasništva Osobno25.10.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.10.2023.
Napomena 25.10.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.01.2016.