Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Meteš

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan13.07.2017. Prezime Meteš13.07.2017.
Stručna sprema VSS13.07.2017.
Zvanje diplomirani inženjer prehrambene tehnologije13.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica13.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana13.07.2017. Oženjen/Udana05.01.2023.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece13.07.2017. Ima djece24.01.2024.

Podatci o prebivalištu

Grad 35221 Velika Kopanica13.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik13.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Velika Kopanica13.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35221 Velika Kopanica13.07.2017. Ulica Vladimira Nazora 13.07.2017. Kućni broj 113.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853547746513.07.2017.
Datum početka mandata 16/06/201713.07.2017. 21/05/202121.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202113.07.2017. 21/05/202521.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji13.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji13.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji13.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto OPG13.07.2017. Naziv pravne osobe OPG Meteš Ivan13.07.2017. OIB pravne osobe 8657596468513.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35221 Velika Kopanica13.07.2017. Ulica Gorjanci 13.07.2017. Kućni broj 1013.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/6/201513.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/06/201713.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12448,0013.07.2017. 17737,6621.06.2021. 2354,1021.06.2021. 2454,8324.01.2024. Neto iznos (EUR) 8616,9213.07.2017. 10429,7821.06.2021. 1384,1721.06.2021. 1480,1224.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji13.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 86639,5613.07.2017. 11498,9713.07.2017. 20000,0028.02.2023. 30000,0024.01.2024. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti13.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.07.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji05.01.2023.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Opća bolica Josip Benčević05.01.2023. OIB poslodavca 9155484426505.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 1467,2305.01.2023. Neto iznos (EUR) 1036,2105.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 13/10/201805.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 05.01.2023.
Napomena 05.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji05.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji13.07.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj APPRRR13.07.2017. OIB isplatitelja 9912223570913.07.2017.
Neto iznos (EUR) 150000,0013.07.2017. 19908,4213.07.2017. 30000,0028.02.2023. Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.07.2017.
Vrsta Poticaj13.07.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji13.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.07.2017. Nositelj obveze Osobno13.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Leasing13.07.2017. Porshe leasing 24.03.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 8000,0013.07.2017. 15699,2124.03.2022.
Valuta duga EUR - Euro13.07.2017. Godina zaduženja 201713.07.2017. 202224.03.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6013.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 165,4613.07.2017. 293,3324.03.2022. 304,6228.02.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,0013.07.2017. 4,9024.03.2022.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing24.01.2024. Nositelj obveze Osobno24.01.2024.
Predmet leasinga drugo24.01.2024.
Drugi predmet leasinga Amazone rasipač za - M 100224.01.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Leasing24.01.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10875,0024.01.2024.
Valuta duga EUR - Euro24.01.2024. Godina zaduženja 202324.01.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 3624.01.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 263,9224.01.2024. Ugovorena kamatna stopa 6,4524.01.2024.
Napomena 24.01.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji13.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji13.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.07.2017. Marka/tip Suzuki vitara13.07.2017. Škoda Karoq24.03.2022.
Godina proizvodnje 201713.07.2017. 202124.03.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0013.07.2017. 75000,0021.06.2021. 215000,0024.03.2022. 28535,4024.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)13.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor13.07.2017. Marka/tip John deer13.07.2017.
Godina proizvodnje 200813.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0013.07.2017. 100000,0021.06.2021. 13272,2821.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno13.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor13.07.2017. Marka/tip Fendt13.07.2017.
Godina proizvodnje 199013.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0013.07.2017. 10617,8213.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor03.01.2019. Marka/tip New Holland T 7. 25003.01.2019.
Godina proizvodnje 201203.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0003.01.2019. 200000,0021.06.2021. 26544,5621.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2019. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti03.01.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj29.04.2019. Marka/tip Gaspardo29.04.2019.
Godina proizvodnje 201929.04.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 170000,0029.04.2019. 22562,8829.04.2019.
Oblik vlasništva Osobno29.04.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)29.04.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj24.03.2022. Marka/tip Agromehanika - prskalica24.03.2022.
Godina proizvodnje 202124.03.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 163000,0024.03.2022. 21633,8224.03.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.03.2022. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti24.03.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji13.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio13.07.2017. Naziv poslovnog subjekta OPG Meteš Ivan13.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 8657596468513.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta 35221 Velika Kopanica13.07.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0013.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos13.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno13.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način13.07.2017.
Drugi način stjecanja Odlaskom oca u mirovinu13.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a21.06.2021. Naziv poslovnog subjekta OPG Meteš Ivan21.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 8657596468521.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta Gorjanci 1021.06.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno21.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom21.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji13.07.2017. Postoji24.01.2024.

Podatci o štednji

Iznos 6000,0024.01.2024. Valuta EUR - Euro24.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2024. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti24.01.2024.
Napomena 24.01.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji13.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe KUD Ivan Filipović13.07.2017. Sjedište pravne osobe 35221 Velika Kopanica 13.07.2017.
OIB pravne osobe 5309307161013.07.2017.
Datum učlanjenja 02/01/199513.07.2017. Datum kraja članstva 13.07.2017.
Funkcije Predsjednik KUD-a Ivan Filipović, Velika Kopanica13.07.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe KUD Ivan Filipović03.01.2019. Sjedište pravne osobe Vladimira Nazora 103.01.2019.
OIB pravne osobe 5309307161003.01.2019.
Datum učlanjenja 2/1/199503.01.2019. Datum kraja članstva 03.01.2019.
Funkcije 03.01.2019.
Napomena