Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Mataga

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan Prezime Mataga
Stručna sprema Sveučilišni Magistar
Zvanje magistar ekonomije Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 20355 Opuzen

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Opuzen

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20355 Opuzen Ulica Trg kralja Tomislava Kućni broj 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38520671139
Datum početka mandata 07/06/2021 Predviđeni datum kraja mandata 06/07/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Referent saldakonti-potraživanja Naziv pravne osobe Dubrovački vrtovi sunca doo za turizam ugostiteljstvo i trgovinu turistička agencija OIB pravne osobe 40198223665
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20234 Orašac Ulica Na moru Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/2018 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06/06/202117.08.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15406,60 2044,73 Neto iznos (EUR) 11232,0017.08.2021. 1501,2210.02.2023. 1542,0831.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 100000,00 5972,5310.02.2023. 6500,0031.01.2024. Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Druga djelatnost Poljoprivreda uzgoj agruma
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 20205,4917.08.2021. 2681,6617.08.2021. Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Druga djelatnost Trgovina na veliko voćem i povrćem
Napomena Pod pojmom 'neto iznos' se odnosi na bruto prihode ostvarene u prvom mjesecu 2021-e godine, dobit nije isplaćena vlasniku poduzeća.17.08.2021. Pod pojmom neto iznos se odnosi na bruto prihode ostvarene u prvom mjesecu 2021-e godine, dobit nije isplaćena vlasniku poduzeća.17.08.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju OIB isplatitelja 99122235709
Neto iznos (EUR) 61046,00 25331,0010.02.2023. 25200,8131.01.2024. Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Vrsta Poticaj (potpora)
Korisnik Svrha
Napomena -Isplata 1. rate mjera 6.2.1. u00e2u0080u009cPotpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima - Mjera 11. Plaćanje za prijelazno razdoblje u ekološkoj poljoprivrdi - APPRRR10.02.2023. -Isplata 2. rate mjera 6.2.1. u00e2u0080u009cPotpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima - Mjera 11. Plaćanje za prijelazno razdoblje u ekološkoj poljoprivrdi - APPRRR -Mjera PVP (Proizvodno vezana potpora) - Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima31.01.2024.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Dubrovačko-neretvanska županija31.01.2024. OIB isplatitelja 3208211531331.01.2024.
Neto iznos (EUR) 329,1731.01.2024. Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2024.
Vrsta Poticaj (potpora)31.01.2024.
Korisnik Svrha
Napomena POTPORA MALE VRIJEDNOSTI31.01.2024.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Leasing Nositelj obveze Osobno
Predmet leasinga osobni automobil
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Unicredit leasing Iznos duga (početni iznos glavnice) 125000,00 16590,35
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 72 Iznos mjesečnog anuiteta 2221,57 294,78 Ugovorena kamatna stopa 6,9517.08.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka dd Iznos duga (početni iznos glavnice) 175000,00 23226,49
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 2450,00 325,17 Ugovorena kamatna stopa 5,50
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.02.2023. Nositelj obveze Osobno10.02.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka dd10.02.2023. PBZ banka dd31.01.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0010.02.2023. 90000,0031.01.2024.
Valuta duga EUR - Euro10.02.2023. Godina zaduženja 202210.02.2023. 202331.01.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 12010.02.2023. 24031.01.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 433,9110.02.2023. 553,9631.01.2024. Ugovorena kamatna stopa 5,4710.02.2023. 4,1831.01.2024.
Napomena 10.02.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.02.2023. Nositelj obveze Osobno10.02.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste bank dd10.02.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0010.02.2023.
Valuta duga EUR - Euro10.02.2023. Godina zaduženja 202210.02.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12010.02.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 435,0010.02.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,5910.02.2023.
Napomena 10.02.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji Postoji31.01.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt31.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2024.
Mjesto Opuzen31.01.2024. Poštanski broj 2035531.01.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2024. Površina 96,0031.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0031.01.2024.
Katastarska općina Opuzen I31.01.2024. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2024. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2024.
Drugi način stjecanja nekretnine Isplata 1. i 2. rate mjera 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima 31.01.2024.
Napomena 31.01.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault captur 1.5 dci
Godina proizvodnje 2015 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,00 11945,05
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor Marka/tip Antonio Cararro
Godina proizvodnje 2019 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 165000,00 21235,6510.02.2023. 20500,0031.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit) Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2024.
Drugi način stjecanja nekretnine Mjera 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava31.01.2024.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.02.2023. Marka/tip Renault Captur10.02.2023.
Godina proizvodnje 201610.02.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0010.02.2023. 11000,0031.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno10.02.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.02.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji Postoji31.01.2024.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine31.01.2024. Marka/tip Pasterizator za pasterizaciju soka 31.01.2024.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9091,5131.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2024. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2024.
Drugi način stjecanja nekretnine Isplata 1. i 2. rate mjera 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima 31.01.2024.
Napomena 31.01.2024.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine31.01.2024. Marka/tip Preša za proizvodnju soka31.01.2024.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7067,4931.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2024. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2024.
Drugi način stjecanja nekretnine Isplata 1. i 2. rate mjera 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima 31.01.2024.
Napomena 31.01.2024.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine31.01.2024. Marka/tip Stroj za pranje voća i povrča31.01.2024.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9091,5131.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2024. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2024.
Drugi način stjecanja nekretnine Isplata 1. i 2. rate mjera 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima 31.01.2024.
Napomena 31.01.2024.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Agram brokeri d.d.
OIB poslovnog subjekta 14665174376 Sjedište poslovnog subjekta Ul. grada Vukovara 74, Zagreb
Broj dionica 50 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 2,40 0,27
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a17.08.2021. Naziv poslovnog subjekta OPG Okusi i mirisi juga17.08.2021.
OIB poslovnog subjekta 0868928592417.08.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagrebačka 23-2, Opuzen17.08.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.08.2021. Način stjecanja Na neki drugi način17.08.2021.
Drugi način stjecanja Otvorio ga samostalno 2009-e godine17.08.2021.
Napomena 17.08.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji17.08.2021. Postoji10.02.2023. Ne postoji31.01.2024.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Natura opus Neretva j.d.o.o. Sjedište pravne osobe Opuzen, Zagrebačka 23 2
OIB pravne osobe 94796393305
Datum učlanjenja 27/09/2019 Datum kraja članstva
Funkcije Član društva, direktor
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga NK Neretvanac Opuzen10.02.2023. Sjedište pravne osobe Opuzen10.02.2023.
OIB pravne osobe 4061909379510.02.2023.
Datum učlanjenja 22/12/202210.02.2023. Datum kraja članstva 22/12/202310.02.2023.
Funkcije Član nadzornog odbora10.02.2023.
Napomena 10.02.2023.