Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Marković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan29.06.2017. Prezime Marković 29.06.2017.
Stručna sprema KV29.06.2017.
Zvanje vozač29.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica29.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana29.06.2017. Razveden/Razvedena26.01.2023.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43285 Gornja Ploščica29.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik29.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Velika Trnovitica29.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43285 Velika Trnovitica29.06.2017. Ulica Velika Trnovitica 29.06.2017. Kućni broj 223a29.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854354102829.06.2017.
Datum početka mandata 25/05/201729.06.2017. 20/05/202118.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202129.06.2017. 24/05/202518.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji29.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji29.06.2017. Postoji18.06.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost županijski vijećnik18.06.2021. Naziv pravne osobe Bjelovarsko-bilogorska županija18.06.2021.
OIB pravne osobe 1292862588018.06.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski18.06.2021.
Datum početka dužnosti 17/06/202118.06.2021. Datum kraja dužnosti 18.06.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 43000 Bjelovar18.06.2021. Ulica Dr. Ante Starčevića 18.06.2021. Kućni broj 818.06.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854322190518.06.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji29.06.2017. Postoji18.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto općinski načelnik18.06.2021. Naziv pravne osobe Općina Velika Trnovitica18.06.2021. OIB pravne osobe 8799386136118.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43285 Velika Trnovitica18.06.2021. Ulica Velika Trnovitica18.06.2021. Kućni broj 223a18.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 25/06/201718.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11052,1429.06.2017. 12732,8818.06.2021. 1697,6326.01.2023. Neto iznos (EUR) 7631,7029.06.2017. 8949,0418.06.2021. 1192,6726.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji29.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji29.06.2017. Postoji18.06.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 3504,0018.06.2021. 465,0618.06.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak18.06.2021.
Vremenski raspon Mjesečno18.06.2021.
Napomena Mirovina18.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji29.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.06.2017. Nositelj obveze Osobno29.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische Bank 29.06.2017. Sberbank18.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 136500,0029.06.2017. 170000,0018.06.2021. 22562,8818.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.06.2017. EUR - Euro29.06.2017. Godina zaduženja 201529.06.2017. 201818.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8429.06.2017. 6018.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 2175,4329.06.2017. 3286,5818.06.2021. 436,1318.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 8,7029.06.2017. 6,0018.06.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji29.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)29.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2017.
Mjesto Gornja Plošćica29.06.2017. Poštanski broj 4328529.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar29.06.2017. Površina 4,0029.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0029.06.2017. 6636,1429.06.2017.
Katastarska općina ko Ruškovac29.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)29.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2017.
Mjesto Gornja Plošćica29.06.2017. Poštanski broj 4328529.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar29.06.2017. Površina 1,0029.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0029.06.2017. 2654,4629.06.2017.
Katastarska općina ko Plošćica29.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)29.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.06.2017.
Mjesto Gornja Plošćica29.06.2017. Poštanski broj 4328529.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar29.06.2017. Površina 0,5029.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0029.06.2017. 1327,2329.06.2017.
Katastarska općina ko Nova Plošćica29.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno29.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.06.2017. Marka/tip Mercedes29.06.2017.
Godina proizvodnje 199029.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0029.06.2017. 7500,0018.06.2021. 995,4218.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno29.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.06.2021. Marka/tip BMW 318.06.2021.
Godina proizvodnje 201118.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 67500,0018.06.2021. 10000,0026.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji29.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji29.06.2017. Postoji18.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0018.06.2021. Valuta USD - Američki Dolar18.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 18.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0018.06.2021. Valuta AUD - Australski Dolar18.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 18.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 100000,0018.06.2021. 13272,2818.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.06.2021. EUR - Euro18.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji29.06.2017. Postoji18.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Komunalac d.o.o.18.06.2021. Sjedište pravne osobe Garešnica18.06.2021.
OIB pravne osobe 2791725484718.06.2021.
Datum učlanjenja 16/06/202118.06.2021. Datum kraja članstva 18.06.2021.
Funkcije Član skupštine18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Voda Garešnica18.06.2021. Sjedište pravne osobe Garešnica18.06.2021.
OIB pravne osobe 2821520799318.06.2021.
Datum učlanjenja 16/06/202118.06.2021. Datum kraja članstva 18.06.2021.
Funkcije član skupštine18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Krugoval18.06.2021. Sjedište pravne osobe Garešnica18.06.2021.
OIB pravne osobe 2127174733918.06.2021.
Datum učlanjenja 16/06/202118.06.2021. Datum kraja članstva 18.06.2021.
Funkcije član Skupštine18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.