Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Kirac

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan01.07.2021. Prezime Kirac01.07.2021.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik01.07.2021.
Zvanje Stručni prvostupnik ekonomije01.07.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke01.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana01.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece01.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 52203 Medulin01.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji01.07.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik01.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Medulin01.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52203 Medulin01.07.2021. Ulica Centar01.07.2021. Kućni broj 22301.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855238565201.07.2021.
Datum početka mandata 04/06/202101.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 18/05/202501.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.07.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji01.07.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji01.07.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.07.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji01.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 17722,2501.07.2021. 17699,5031.01.2022. 2360,8727.01.2023. Neto iznos (EUR) 12040,4601.07.2021. 12026,0731.01.2022. 1603,5527.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji01.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji01.07.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji01.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.07.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji01.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.07.2021. Marka/tip Smart Fortwo01.07.2021.
Godina proizvodnje 200601.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11000,0001.07.2021. 1459,9501.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac01.07.2021. Marka/tip bez oznake modela01.07.2021.
Godina proizvodnje 196601.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0001.07.2021. 929,0601.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.07.2021.
Postotak 50,0001.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine01.07.2021. Marka/tip Seadoo RXT X RS01.07.2021.
Godina proizvodnje 200801.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0001.07.2021. 3981,6801.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.07.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji01.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji01.07.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji01.07.2021. Postoji31.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LAGUR ISTARSKA BATANA31.01.2022. Sjedište pravne osobe Centar 214, Medulin31.01.2022.
OIB pravne osobe 7673526204131.01.2022.
Datum učlanjenja 22/07/202131.01.2022. Datum kraja članstva 12/02/202431.01.2022.
Funkcije Predsjednik31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.