Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Čulo

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan17.02.2017. Prezime Čulo17.02.2017.
Stručna sprema VSS17.02.2017.
Zvanje sveučilišni specijalist ekonomije17.02.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica17.02.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana17.02.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.02.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43000 Bjelovar17.02.2017. 10000 Zagreb23.01.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.02.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor17.02.2017. Predsjednik uprave26.10.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti HP d.d.17.02.2017. HP - Hrvatska pošta d.d.17.02.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb17.02.2017. Ulica Jurišićeva17.02.2017. Jurišićeva ulica31.01.2023. Kućni broj 1317.02.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851498100217.02.2017.
Datum početka mandata 19/01/201717.02.2017. 20/07/201709.08.2017. 10/10/201726.10.2017. 12/04/202206.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 19/07/201717.02.2017. 20/07/202109.08.2017. 10/10/202126.10.2017. 11/04/202214.01.2022. 12/04/202606.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.02.2017. Stvarni datum kraja mandata 10/10/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji17.02.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji17.02.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.02.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji17.02.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Izvršni direktor Uprave17.02.2017. Izvršni direktor Uprave i pomoćnik Izvršnog direktora Divizije pošta31.01.2023. Naziv pravne osobe HP-Hrvatska pošta d.d.17.02.2017. OIB pravne osobe 8731181035617.02.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.02.2017. Ulica Jurišićeva 17.02.2017. Jurišićeva ulica 31.01.2023. Kućni broj 1317.02.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/12/201617.02.2017. 07/06/201031.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17.02.2017. 18/01/201722.02.2017. 30/11/201631.01.2023.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto izvršni direktor Uprave i pomoćnik Izvršnog direktora Divizije pošta17.02.2017. Izvršni direktor Uprave31.01.2023. Naziv pravne osobe HP-Hrvatska pošta d.d.17.02.2017. OIB pravne osobe 8731181035617.02.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.02.2017. Ulica Jurišićeva 17.02.2017. Jurišićeva ulica 31.01.2023. Kućni broj 1317.02.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 07/06/201017.02.2017. 01/12/201631.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17.02.2017. 30/11/201622.02.2017. 18/01/201731.01.2023.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor Društva26.10.2017. Naziv pravne osobe HP - Hrvatska pošta d.d.26.10.2017. OIB pravne osobe 8731181035626.10.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb26.10.2017. Ulica Jurišićeva26.10.2017. Jurišićeva ulica 31.01.2023. Kućni broj 1326.10.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/01/201726.10.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/10/201726.10.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednik Uprave06.05.2022. Naziv pravne osobe HP - Hrvatska pošta d.d.06.05.2022. OIB pravne osobe 8731181035606.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb06.05.2022. Ulica Jurišićeva ulica06.05.2022. Jurišićeva ulica 31.01.2023. Kućni broj 1306.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/10/201706.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/04/202206.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 31870,3717.02.2017. 34022,9126.10.2017. 51314,1823.01.2019. 47144,5721.05.2019. 51969,0014.01.2022. 7639,1631.01.2023. Neto iznos (EUR) 20806,7317.02.2017. 21841,6626.10.2017. 31647,8423.01.2019. 29314,3421.05.2019. 33318,0014.01.2022. 4570,0031.01.2023.
Napomena Na promjenu primanja utjecalo je usklađenje s iznosom prosječne neto plaće u RH i novim poreznim propisima od 01.01.2021. godine.14.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.02.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.02.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji17.02.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HP-Hrvatska pošta d.d.17.02.2017. Hrvatska poštanska banka dioničko društvo26.02.2021. OIB poslodavca 8731181035617.02.2017. 8793910421726.02.2021.
Bruto iznos (EUR) 103564,6017.02.2017. 104438,4923.01.2019. 9921,6926.02.2021. 1316,7426.02.2021. Neto iznos (EUR) 80941,5917.02.2017. 73167,2523.01.2019. 7368,1526.02.2021. 977,9026.02.2021.
Datum stupanja u radni odnos 17/12/199217.02.2017. 01/02/202026.02.2021. Datum prestanka radnog odnosa 17.02.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji17.02.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji17.02.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji17.02.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.02.2017. Nositelj obveze Osobno17.02.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.17.02.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,0017.02.2017. 4900,0023.01.2019.
Valuta duga EUR - Euro17.02.2017. Godina zaduženja 200317.02.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24017.02.2017. 5223.01.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 106,0917.02.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,5017.02.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.01.2018. Nositelj obveze Osobno25.01.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka d.d.25.01.2018. Zagrebačka banka d.d.23.01.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 2312500,0025.01.2018. 307000,0023.01.2019. 116000,0031.12.2019. 307000,0031.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna25.01.2018. EUR - Euro23.01.2019. Godina zaduženja 201725.01.2018. 201823.01.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 34825.01.2018. 22823.01.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 10553,7925.01.2018. 1700,0023.01.2019. 666,0031.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 3,3025.01.2018. 2,3423.01.2019.
Napomena Pravilnikom o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 8/22) propisano je unošenje iznosa duga (početnog iznosa glavnice) u godini zaduženja, te je iznos duga izmijenjen sa 116.000,00 eura na 307.000,00 eura, obzirom da je iznos 307.000,00 eura početni iznos glavnice (duga) u godini zaduženja (2018. godina). U prethodne dvije imovinske kartice bio je naveden iznos od 116.000,00 eura, odnosno umanjeni iznos duga iz 2018. godine uslijed uplate iznosa stečenog prodajom nekretnine u Bjelovaru (kuća s okućnicom) 2019. godine.31.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.02.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.02.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2017.
Mjesto Bjelovar17.02.2017. Poštanski broj 4300017.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2017. Površina 743,0017.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 445000,0017.02.2017. 59061,6517.02.2017.
Katastarska općina Nove Plavnice - Hrgovljani17.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama17.02.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.02.2017.
Postotak 33,3317.02.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište17.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2017.
Mjesto Bjelovar17.02.2017. Poštanski broj 4300017.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2017. Površina 8700,0017.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5220000,0017.02.2017. 692813,0617.02.2017.
Katastarska općina Nove Plavnice - Hrgovljani 17.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama17.02.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.02.2017.
Postotak 33,3317.02.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2017.
Mjesto Bjelovar17.02.2017. Poštanski broj 43000017.02.2017. 4300031.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2017. Površina 3795,0017.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 284000,0017.02.2017. 37693,2817.02.2017.
Katastarska općina Nove Plavnice - Hrgovljani17.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama17.02.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.02.2017.
Postotak 33,3317.02.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2017.
Mjesto Bjelovar17.02.2017. Poštanski broj 4300017.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2017. Površina 7465,0017.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 560000,0017.02.2017. 74324,7717.02.2017.
Katastarska općina Nove Plavnice - Hrgovljani17.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama17.02.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.02.2017.
Postotak 33,3317.02.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.02.2017. Livada26.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2017.
Mjesto Bjelovar17.02.2017. Poštanski broj 4300017.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2017. Površina 1877,0017.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 140000,0017.02.2017. 18581,1917.02.2017.
Katastarska općina Nove Plavnice - Hrgovljani17.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama17.02.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.02.2017.
Postotak 33,3317.02.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište17.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2017.
Mjesto Bjelovar17.02.2017. Poštanski broj 4300017.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2017. Površina 10327,0017.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6200000,0017.02.2017. 822881,4117.02.2017.
Katastarska općina Nove Plavnice - Hrgovljani17.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama17.02.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.02.2017.
Postotak 33,3317.02.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma17.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2017.
Mjesto Bjelovar17.02.2017. Poštanski broj 4300017.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2017. Površina 5460,0017.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 410000,0017.02.2017. 54416,3517.02.2017.
Katastarska općina Gornje Plavnice17.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug17.02.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.02.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine17.02.2017. Livada26.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2017.
Mjesto Bjelovar17.02.2017. Poštanski broj 4300017.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2017. Površina 1403,0017.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 105000,0017.02.2017. 13935,8917.02.2017.
Katastarska općina Gornje Plavnice17.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug17.02.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.02.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište17.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2017.
Mjesto Bjelovar17.02.2017. Poštanski broj 4300017.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2017. Površina 5455,0017.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3300000,0017.02.2017. 437985,2717.02.2017.
Katastarska općina Bjelovar17.02.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.02.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama17.02.2017. Način stjecanja Nasljedstvom17.02.2017.
Postotak 33,3317.02.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom17.02.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.02.2017.
Mjesto Bjelovar17.02.2017. Poštanski broj 4300017.02.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.02.2017. Površina 709,0017.02.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1860000,0017.02.2017. 246864,4217.02.2017.
Katastarska općina Grad Bjelovar17.02.2017. Vrsta vlasništva Knjižno17.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.02.2017. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.02.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2018.
Mjesto Zagreb25.01.2018. Poštanski broj 1000025.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2018. Površina 106,5025.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2017500,0025.01.2018. 267768,2725.01.2018.
Katastarska općina Grad Zagreb25.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.01.2018.
Napomena Stanu pripadaju dvije loggie površine 6,40 m2 i 6,40 m2, čija je vrijednost uključena u iskazanu cijenu stana.06.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža25.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2018.
Mjesto Zagreb 25.01.2018. Poštanski broj 1000025.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2018. Površina 28,5025.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 233000,0025.01.2018. 30924,4125.01.2018.
Katastarska općina Grad Zagreb25.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.01.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine25.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2018.
Mjesto Zagreb25.01.2018. Poštanski broj 1000025.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2018. Površina 7,5025.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 62000,0025.01.2018. 8228,8125.01.2018.
Katastarska općina Grad Zagreb25.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.01.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.05.2022.
Mjesto Bjelovar06.05.2022. Poštanski broj 4300006.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.05.2022. Površina 32850,0006.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12400875,0006.05.2022. 1645878,9606.05.2022.
Katastarska općina Nove Plavnice - Hrgovljani06.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno06.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama06.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom06.05.2022.
Postotak 33,3306.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena ZK uložak 913, K.o. Nove Plavnice - Hrgovljani sastoji se od kat.čest.br. 299, 1352/1, 1352/3, 1352/4, 1352/5, 1352/6, 1352/7, 1352/8, 1352/9, 1352/10, 1934/1, 1934/2, 1935/1, 1935/2, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6, 1935/7, 1935/8, 1935/9, 1935/10, 1935/11, 1935/12, 1935/13, 1935/14, 1935/1506.05.2022. ZK uložak 913, K.o. Nove Plavnice - Hrgovljani sastoji se od kat.čest.br. 299, 1352/1, 1352/3, 1352/4, 1352/5, 1352/6, 1352/7, 1352/8, 1352/9, 1352/10, 1934/1, 1934/2, 1935/1, 1935/2, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6, 1935/7, 1935/8, 1935/9, 1935/10, 1935/11, 1935/12, 1935/13, 1935/14, 1935/15.31.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.05.2022.
Mjesto Bjelovar06.05.2022. Poštanski broj 4300006.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.05.2022. Površina 5455,0006.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 411852,0006.05.2022. 54662,1506.05.2022.
Katastarska općina Bjelovar06.05.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama06.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom06.05.2022.
Postotak 33,3306.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma06.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.05.2022.
Mjesto Bjelovar06.05.2022. Poštanski broj 4300006.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.05.2022. Površina 5460,0006.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 410000,0006.05.2022. 54416,3506.05.2022.
Katastarska općina Gornje Plavnice06.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno06.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug06.05.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom06.05.2022.
Napomena 06.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada06.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.05.2022.
Mjesto Bjelovar06.05.2022. Poštanski broj 4300006.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.05.2022. Površina 1403,0006.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 105000,0006.05.2022. 13935,8906.05.2022.
Katastarska općina Gornje Plavnice06.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno06.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug06.05.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom06.05.2022.
Napomena 06.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan31.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2023.
Mjesto Žaborić31.01.2023. Poštanski broj 2200031.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2023. Površina 63,6031.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 160000,0031.01.2023.
Katastarska općina Krapanj31.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža31.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2023.
Mjesto Žaborić31.01.2023. Poštanski broj 2200031.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2023. Površina 43,0031.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0031.01.2023.
Katastarska općina Krapanj31.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan31.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2023.
Mjesto Zagreb31.01.2023. Poštanski broj 1000031.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2023. Površina 56,1931.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0031.01.2023.
Katastarska općina Granešina31.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.02.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.02.2017. Marka/tip Fiat punto17.02.2017. Opel crossland X23.01.2019.
Godina proizvodnje 200717.02.2017. 201723.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0017.02.2017. 120000,0023.01.2019. 15926,7423.01.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug17.02.2017. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.02.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine23.01.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac17.02.2017. Marka/tip Hunter 55017.02.2017.
Godina proizvodnje 200917.02.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 111600,0017.02.2017. 14811,8717.02.2017.
Oblik vlasništva Osobno17.02.2017. Način stjecanja Prodajom imovine17.02.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.02.2021. Marka/tip Mini one26.02.2021.
Godina proizvodnje 201926.02.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 160000,0026.02.2021. 19112,0931.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug26.02.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine26.02.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.02.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji17.02.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji17.02.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji17.02.2017. Ne postoji09.08.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska pošta d.o.o. Mostar17.02.2017. Sjedište pravne osobe Bosna i Hercegovina, Mostar17.02.2017.
OIB pravne osobe 8731181035617.02.2017.
Datum učlanjenja 21/12/201617.02.2017. Datum kraja članstva 17.02.2017.
Funkcije član Nadzornog odbora17.02.2017.
Napomena