Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ilijana Jeleč

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ilijana 02.03.2018. Prezime Jeleč02.03.2018.
Stručna sprema VSS02.03.2018.
Zvanje dipl oecc02.03.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke02.03.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena02.03.2018.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece02.03.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb02.03.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.03.2018. Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član Upravnog Vijeća02.03.2018. Član Upravnog vijeća02.03.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 02.03.2018. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga02.03.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb02.03.2018. Ulica Miramarska 02.03.2018. Kućni broj 24b02.03.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851617341602.03.2018.
Datum početka mandata 02/02/201802.03.2018. Predviđeni datum kraja mandata 02/02/202402.03.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno02.03.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji02.03.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji02.03.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji02.03.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji02.03.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednica uprave02.03.2018. Naziv pravne osobe Erste nekretnine d.o.o.02.03.2018. OIB pravne osobe 1210301954302.03.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb02.03.2018. Ulica Ivana Lučića 02.03.2018. Kućni broj 2a02.03.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/200802.03.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/02/201802.03.2018.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 36030,0902.03.2018. 43858,2010.11.2020. 45945,73 Neto iznos (HRK) 20671,8502.03.2018. 26128,9910.11.2020. 28875,67

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji02.03.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji02.03.2018. Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4200,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena 11.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji02.03.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji02.03.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.03.2018. Nositelj obveze Osobno02.03.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste i Steiermaerkische bank d.d.02.03.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 76000,0002.03.2018.
Valuta duga EUR - Euro02.03.2018. Godina zaduženja 200502.03.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 30002.03.2018. 23310.11.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 381,9402.03.2018. 739,0410.11.2020. Ugovorena kamatna stopa 3,2302.03.2018. 2,5110.11.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Najam/zakup nekretnine Nositelj obveze Osobno
Predmet najma/zakupa nekretnina stanovanja
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Fizička osoba11.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 126720,0011.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 24 Iznos mjesečnog anuiteta 5280,0011.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,00
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.03.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji02.03.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan02.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.03.2018.
Mjesto Zagreb02.03.2018. Poštanski broj 1000002.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.03.2018. Površina 47,5502.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 750000,0002.03.2018. 850000,0010.11.2020. 950000,00
Katastarska općina Trnje02.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno02.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno02.03.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)02.03.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža02.03.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.03.2018.
Mjesto Zagreb02.03.2018. Poštanski broj 1000002.03.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.03.2018. Površina 11,7002.03.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 68000,0002.03.2018. 75000,0010.11.2020.
Katastarska općina Trnje02.03.2018. Vrsta vlasništva Knjižno02.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno02.03.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)02.03.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.11.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.11.2020.
Mjesto Zagreb10.11.2020. Poštanski broj 1000010.11.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.11.2020. Površina 58,5610.11.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 700000,0010.11.2020.
Katastarska općina Vrapče novo10.11.2020. Vrsta vlasništva Knjižno10.11.2020.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2020. Način stjecanja Na neki drugi način10.11.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine ugovor o dosmrtnom uzdržavanju10.11.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji02.03.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.03.2018. Marka/tip opel corsa02.03.2018.
Godina proizvodnje 200202.03.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 12000,0002.03.2018.
Oblik vlasništva Osobno02.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.03.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji02.03.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice02.03.2018. Naziv poslovnog subjekta Ingra02.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 1404970842602.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb02.03.2018.
Broj dionica 90002.03.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0002.03.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu02.03.2018.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 02.03.2018. 02.03.2018. 02.03.2018. 02.03.2018. OIB 02.03.2018. 02.03.2018. 02.03.2018. 02.03.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno02.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice02.03.2018. Naziv poslovnog subjekta Magma02.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 6721509237802.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb02.03.2018.
Broj dionica 4902.03.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0002.03.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu02.03.2018.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 02.03.2018. 02.03.2018. 02.03.2018. 02.03.2018. OIB 02.03.2018. 02.03.2018. 02.03.2018. 02.03.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno02.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.03.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu13.03.2018. Naziv poslovnog subjekta Erste asset management d.o.o.13.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 6857287396313.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Ivana Lučića 2a, Zagreb13.03.2018.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 16300,0013.03.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno13.03.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.03.2018.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji02.03.2018.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji02.03.2018.