Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Igor Supan

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Igor30.05.2017. Prezime Supan 30.05.2017.
Stručna sprema VSS30.05.2017.
Zvanje magistar ekonomije30.05.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka30.05.2017. Demokratski HSS02.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana30.05.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece30.05.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43541 Sirač30.05.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.05.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika30.05.2017. Načelnik16.06.2021. Općinski načelnik23.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Sirač30.05.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43541 Sirač30.05.2017. Ulica Stjepana Radića30.05.2017. Kućni broj 120/I30.05.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854367525630.05.2017.
Datum početka mandata 25/05/201730.05.2017. 21/05/202116.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202130.05.2017. 21/05/202102.06.2021. 22/05/202516.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.05.2017. Stvarni datum kraja mandata 21/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.05.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.05.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.05.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji30.05.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik načelnika30.05.2017. Naziv pravne osobe Općina Sirač30.05.2017. OIB pravne osobe 9356593025930.05.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43541 Sirač30.05.2017. Ulica Stjepana Radića30.05.2017. Kućni broj 120/I30.05.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 24/05/201330.05.2017. 25/05/201716.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 25/05/201730.05.2017. 21/05/202116.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 8821,4730.05.2017. 12251,2002.06.2021. 14622,4016.06.2021. 1950,0710.01.2023. Neto iznos (EUR) 6275,4630.05.2017. 8640,7702.06.2021. 10158,3416.06.2021. 10358,3423.07.2021. 1380,7710.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.05.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.05.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.05.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.05.2017. Ne postoji02.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.05.2017. Nositelj obveze Osobno30.05.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka30.05.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 8956,1930.05.2017.
Valuta duga EUR - Euro30.05.2017. Godina zaduženja 200730.05.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 5430.05.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 551,5930.05.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,7530.05.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.05.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji30.05.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.05.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.05.2017. Marka/tip VW Passat30.05.2017.
Godina proizvodnje 200130.05.2017. 201610.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 28000,0030.05.2017. 22000,0002.06.2021. 18000,0010.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.05.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.05.2017. Na neki drugi način10.01.2023.
Drugi način stjecanja nekretnine Štednja10.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.05.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji30.05.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji30.05.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji30.05.2017. Ne postoji02.06.2021. Postoji23.07.2021. Ne postoji10.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe NK Kamen Sirač30.05.2017. Sjedište pravne osobe Matije Gupca 12, 43541 Sirač30.05.2017.
OIB pravne osobe 7914424039530.05.2017.
Datum učlanjenja 21/02/201430.05.2017. Datum kraja članstva 30.05.2017.
Funkcije Predsjednik30.05.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju23.07.2021. Sjedište pravne osobe Julijev Park 1, Daruvar23.07.2021.
OIB pravne osobe 0105417466723.07.2021.
Datum učlanjenja 29/06/202123.07.2021. Datum kraja članstva 23.07.2021.
Funkcije Član Upravnog vijeća23.07.2021.
Napomena 23.07.2021.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: