Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Igor Kreitmeyer

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Igor27.12.2016. Prezime Kreitmeyer27.12.2016.
Stručna sprema VSS27.12.2016.
Zvanje Profesor geologije i geografije27.12.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.12.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica27.12.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.12.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb27.12.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.12.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra27.12.2016. Ravnatelj22.02.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike27.12.2016. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja22.02.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.12.2016. Ulica Radnička27.12.2016. Kućni broj 8027.12.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851486610127.12.2016.
Datum početka mandata 01/12/201627.12.2016. 11/02/202122.02.2021. Predviđeni datum kraja mandata 01/12/202027.12.2016. 12/02/202122.02.2021. 11/02/202519.01.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.12.2016. Stvarni datum kraja mandata 11/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.12.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.12.2016. Postoji22.02.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Upravnog vijeća22.02.2021. Naziv pravne osobe Javna ustanova NP Plitvička jezera22.02.2021.
OIB pravne osobe 9110930311922.02.2021. Način obnašanja dužnosti Profesionalno22.02.2021.
Datum početka dužnosti 27/04/202022.02.2021. Datum kraja dužnosti 22.02.2021. 27/04/202419.01.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 53231 Plitvička Jezera22.02.2021. Ulica Josipa Jovića 22.02.2021. Kućni broj 1922.02.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855375100022.02.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.12.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.12.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Savjetnik27.12.2016. Pomoćnik ministra22.02.2021. Naziv pravne osobe Samostalna djelatnost27.12.2016. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja22.02.2021. OIB pravne osobe 6211956877627.12.2016. 1937010088122.02.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.12.2016. Ulica I.B. Mažuranić 27.12.2016. Radnička cesta22.02.2021. Kućni broj 80g27.12.2016. 8022.02.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/200327.12.2016. 01/12/201622.02.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/12/201627.12.2016. 11/02/202122.02.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22037,8227.12.2016. 26151,7222.02.2021. 24489,3422.02.2021. 28950,2319.01.2022. 4250,7827.01.2023. 4570,3509.02.2024. Neto iznos (EUR) 14760,9127.12.2016. 15306,53 15991,6222.02.2021. 17239,3922.02.2021. 17597,6719.01.2022. 2549,8827.01.2023. 2759,6809.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.12.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.12.2016. Postoji19.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 16500,0019.01.2022. 2986,2627.01.2023. 3038,1909.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka19.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.01.2022.
Napomena 19.01.2022. naknada za predsjednika Upravnog vijeća27.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 300,0019.01.2022. 40,0027.01.2023. 50,0009.02.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava19.01.2022.
Vremenski raspon Mjesečno19.01.2022.
Napomena Prihod od najma parkirnog mjesta (Cankareva 19).19.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.12.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska agencija za okoliš i prirodu27.12.2016. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja22.02.2021. OIB poslodavca 5871863020727.12.2016. 1937010088122.02.2021.
Bruto iznos (EUR) 150000,0027.12.2016. 16519,4822.02.2021. 17475,7319.01.2022. 2914,5327.01.2023. 2672,5409.02.2024. Neto iznos (EUR) 87300,0027.12.2016. 9748,0022.02.2021. 10411,9719.01.2022. 1656,6427.01.2023. 1537,4309.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 04/10/200427.12.2016. 15/12/201922.02.2021. Datum prestanka radnog odnosa 27.12.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.12.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.12.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji27.12.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.12.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2016.
Mjesto Zagreb27.12.2016. Poštanski broj 1009027.12.2016. 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2016. Površina 83,0027.12.2016. 81,50
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0027.12.2016. 980000,00 1200000,0022.02.2021. 1500000,0019.01.2022. 210000,0027.01.2023. 220000,0009.02.2024.
Katastarska općina Stenjevec27.12.2016. Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2016. Osobno, Izvanbračni drug22.02.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.12.2016. Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2016.
Mjesto Velika Gorica27.12.2016. Poštanski broj 1041027.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2016. Površina 57,0027.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,0027.12.2016. 59725,2627.12.2016.
Katastarska općina Velika Gorica27.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2016.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug27.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica27.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.12.2016.
Mjesto Naselje Dubac-Varsan27.12.2016. Poštanski broj 5329127.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.12.2016. Površina 90,0027.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0027.12.2016. 1200000,0019.01.2022. 160000,0027.01.2023.
Katastarska općina Novalja27.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.12.2016.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug, Suvlasnik s trećim osobama27.12.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.12.2016.
Postotak 33,0027.12.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.12.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.12.2016. Marka/tip Mitsubishi ASX27.12.2016.
Godina proizvodnje 201427.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0027.12.2016. 100000,0022.02.2021. 90000,0019.01.2022. 11000,0027.01.2023. 10000,0009.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine27.12.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.12.2016. Marka/tip Toyota Yaris27.12.2016.
Godina proizvodnje 200927.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0027.12.2016. 30000,0022.02.2021. 25000,0019.01.2022. 3000,0027.01.2023. 2000,0009.02.2024.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug27.12.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.12.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.12.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.12.2016. Postoji Ne postoji22.02.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta PBZ Invest d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 73073960573 Sjedište poslovnog subjekta Ilica 5, 10000 Zagreb, RH
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 340010,67 45127,08
Vlasnik/imatelj/nositelj Izvanbračni drug Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji27.12.2016. Ne postoji Postoji22.02.2021.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0027.12.2016. Valuta EUR - Euro27.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Izvanbračni drug27.12.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine27.12.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 37000,0022.02.2021. 41000,0019.01.2022. 45000,0027.01.2023. 58000,0009.02.2024. Valuta EUR - Euro22.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Izvanbračni drug22.02.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala, Prodajom imovine22.02.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 56000,0019.01.2022. 11616,0027.01.2023. 14500,0009.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna19.01.2022. EUR - Euro19.01.2022.
Oblik vlasništva Dijete19.01.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.01.2022.
Drugi način stjecanja uplatama u obitelji19.01.2022.
Napomena Dječja štednja19.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 30600,0019.01.2022. 4878,0027.01.2023. 5000,0009.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna19.01.2022. EUR - Euro19.01.2022.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug19.01.2022. Osobno, Izvanbračni drug27.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.01.2022.
Napomena Stambena štednja za dijete19.01.2022. štednja za dijete Vera27.01.2023. štednja za dijete09.02.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.12.2016. Postoji22.02.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo22.02.2021. Sjedište pravne osobe Kikićeva 622.02.2021.
OIB pravne osobe 5492619950222.02.2021.
Datum učlanjenja 01/01/201922.02.2021. Datum kraja članstva 22.02.2021.
Funkcije 22.02.2021.
Napomena