Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Igor Jurišić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Igor23.06.2017. Prezime Jurišić 23.06.2017.
Stručna sprema VŠS23.06.2017.
Zvanje UPRAVNI PRAVNIK23.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka23.06.2017. Nisam član stranke16.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35423 Dolina23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Vrbje23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35423 Vrbje23.06.2017. Ulica Kralja Tomislava23.06.2017. Kućni broj 423.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853534522823.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201723.06.2017. 20/05/202116.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 28/05/202123.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto OPĆINSKI NAČELNIK23.06.2017. Naziv pravne osobe OPĆINA VRBJE23.06.2017. OIB pravne osobe 8195479928023.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35423 Vrbje23.06.2017. Ulica KRALJA TOMISLAVA23.06.2017. Kućni broj 423.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/06/201323.06.2017. 29/05/201716.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/05/201723.06.2017. 19/05/202116.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 12024,5823.06.2017. 11957,8610.07.2020. Neto iznos (HRK) 7879,3923.06.2017. 9403,6010.07.2020. 9430,7116.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Državna geodetska uprava23.06.2017. OIB poslodavca 8489112754023.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 54054,8523.06.2017. 5234,4410.07.2020. 6196,8316.06.2021. Neto iznos (HRK) 41762,2723.06.2017. 4164,3710.07.2020. 4858,8616.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 14/09/201523.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji23.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nositelj obveze Osobno23.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ErsteBanka23.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 143000,0023.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017. Godina zaduženja 201723.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4423.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3691,6823.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,9623.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.06.2021. Nositelj obveze Bračni drug16.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ADDIKO BANKA16.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 23000,0016.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.06.2021. Godina zaduženja 202116.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 7216.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 386,0016.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,5016.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Dolina23.06.2017. Poštanski broj 3542323.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 80,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40000,0023.06.2017. 50000,0016.06.2021.
Katastarska općina Dolina23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Dolina23.06.2017. Poštanski broj 3542323.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1238,4023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0023.06.2017.
Katastarska općina Dolina23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Dolina23.06.2017. Poštanski broj 3542323.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 3808,8023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0023.06.2017. 25000,0016.06.2021.
Katastarska općina Dolina23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto BRĐANI23.06.2017. Poštanski broj 3540323.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 8887,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0023.06.2017. 10000,0016.06.2021.
Katastarska općina Brđani23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Nova Gradiška23.06.2017. Poštanski broj 3540023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1249,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 170000,0023.06.2017. 220000,0016.06.2021.
Katastarska općina Nova Gradiška23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Dolina23.06.2017. Poštanski broj 3542323.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1742,4023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0023.06.2017.
Katastarska općina Dolina23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.07.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.07.2020.
Mjesto Nova Gradiška10.07.2020. Poštanski broj 3540010.07.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.07.2020. Površina 1036,0010.07.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40000,0010.07.2020.
Katastarska općina Nova Gradiška10.07.2020. Vrsta vlasništva Knjižno10.07.2020.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.07.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip FORD MONDE23.06.2017. OPEL ANTARA16.06.2021.
Godina proizvodnje 200223.06.2017. 200716.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 7500,0023.06.2017. 45000,0016.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor23.06.2017. Marka/tip zetor23.06.2017.
Godina proizvodnje 197623.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0023.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.08.2017. Marka/tip audi22.08.2017.
Godina proizvodnje 201222.08.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 123000,0022.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno22.08.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)22.08.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji23.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.06.2017.